mércores, 24 de marzo de 2021

EU quere que o Concello controle as colonias felinas aplicando o protocolo CES

Esquerda Unida elevará a debate, no pleno do mes de marzo, unha moción para instar ao Concello a realizar un control das colonias felinas aplicando o protocolo CES.

O continuo abandono de gatos domésticos, unido á súa capacidade reprodutiva, orixina colonias descontroladas de gatos vagabundos en zonas urbanas que non son aptas para a súa supervivencia, ocasionando molestias aos veciños do municipio.

O control reprodutivo mediante a aplicación de programas de captura, esterilización e solta (CES) supón unha boa política de control da poboación felina dende o punto de vista da saúde pública e do benestar animal e que completa outras medidas de potenciación da tenencia responsable de animais.

Unha colonia de gatos esterilizada xoga un papel importante no control de roedores da zona. Ademais de mellorar as condicións sanitarias da propia colonia, os programas CES favorecen a hixiene do entorno ao reducir as conductas propias dos gatos non esterilizados. Alí onde se extermina traumáticamente unha colonia, esta volve a reproducirse, a poboación recuperarase a través do fenómeno coñecido como “o efecto baleiro”.

Por ese motivo, dende Esquerda Unida instamos ao goberno a levar a cabo un censo municipal de colonias felinas e que, en colaboración coas asociacións animalistas locais e os centros veterinarios do noso concello, se lles realice o protocolo CES. Así mesmo, pedimos que se favoreza e protexa a labor das/dos voluntarias/os que coidan as colonias, se realicen talleres de educación contra o abandono e maltrato animal e campañas que conciencien da necesidade da esterilización de animais domésticos.

MOCIÓN COMPLETA:

MOCIÓN SOBRE O CONTROL DAS COLONIAS FELINAS. PROTOCOLO CES (Captura, Esterilización, Solta)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O continuo abandono de gatos domésticos, unido á súa capacidade reprodutiva, orixina colonias descontroladas de gatos vagabundos en zonas urbanas que non son aptas para a súa supervivencia, ocasionando molestias aos veciños do municipio.

O control reprodutivo mediante a aplicación de programas de captura, esterilización e solta (CES), é a solución avalada por numerosos traballos de investigación (GEMFE-AVEPA, asociación de veterinarios españois especializados en pequenos animais) e pola OMS (Organización Mundial da Saúde) e supón unha boa política de control da poboación felina dende o punto de vista da saúde pública e do benestar animal e que completa outras medidas de potenciación da tenencia responsable de animais.

Unha colonia de gatos esterilizada xoga un papel importante no control de roedores da zona. Ademais de mellorar as condicións sanitarias da propia colonia, os programas CES favorecen a hixiene do entorno ao reducir as conductas propias dos gatos non esterilizados. Alí onde se extermina traumáticamente unha colonia, esta volve a reproducirse, a poboación recuperarase a través do fenómeno coñecido como “o efecto baleiro”.

As evidencias científicas demostran que o contaxio de gatos a persoas é altamente improbable seguindo unhas condicións básicas de hixiene. Aínda así, o CES é un programa sanitario que permite que os gatos da rúa estean sans, desparasitados, e NON  constitúan ningún perigo para a cidadanía, nin para a saúde pública.

A Declaración Universal dos Dereitos do Animal, Tratados internacionais ratificados por España e os regulamentos e Directivas comunitarias en protección animal contribuíron á necesidade de establecer políticas eficaces de protección animal.

O programa CES é unha alternativa ética e respectuosa que, en colaboración con voluntarios e entidades sen ánimo de lucro, permite unha adecuada protección animal, resolvendo á vez as molestias ocasionadas á veciñanza.

VANTAXES

 • Evita molestias e conflitos.
 • Mellora as condicións de vida dos gatos censados, esterilizados e desparasitados.
 • Evítase a proliferación descontrolada.
 • Impídese a aparición de roedores.
 • Os solares mantéñense en boas condicións hixiénico-sanitarias.
 • Aforro económico comprobado e demostrado fronte ao método de captura continuada.

O manexo das colonias felinas segundo o método CES do GEMFE/AVEPA consistirá en:

 1. Exame físico.
 2. Esterilización e marcaxe.
 3. Identificación mediante microchip no caso de animais que vaian ser adoptados.
 4. Vacinación e desparasitación (no caso de ser posible a vacinación).
 5. Adopción de cachorros e de adultos socializados.
 6. Regreso á colonia 

A proba do FIV/FeLV non será un procedemento estándar, aínda que si recomendable para que entre os propios felinos non se contaxien.

O método de traballo consistirá en:

 • Organizar as colonias realizando labores de concienciación e meditación entre a veciñanza e os posibles alimentadores.
 • Controlar, alimentar e manter limpas as colonias.
 • Capturar, trasladar e devolver ás colonias aos membros de estas que esterilicen.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO

Instar ao goberno municipal a:

 1. Que se leve a cabo e documentar, na medida do posible, un censo municipal de colonias felinas identificando os animais que as compoñen.
 2. Que se leve a cabo o método CES nas colonias felinas do noso concello mediante un convenio de colaboración coas asociacións animalistas locais sen ánimo de lucro.
 3. Que se realicen convenios de colaboración con clínicas veterinarias do concello que queiran adherirse.
 4. Favorecer e protexer a labor das/dos voluntarias/os que coidan as colonias estudando acreditalas a través da emisión dun carné ou xustificante da actividade, que se obtería logo de recibir un curso.
 5. Estudar a posibilidade de establecer unha axuda económica para a alimentación estable dos animais xestionada polos voluntarios acreditados.
 6. Que se dote economicamente na partida orzamentaria para que, coa fórmula legal máis xusta para as partes, se poida aplicar o protocolo CES.
 7. Protexer aos gatos da rúa aplicando a lexislación vixente sobre maltrato animal e todo o contemplado nas ordenanzas municipais para a protección de animais ao igual que as demais categorías de animais establecidas na mesma.
 8. Realizar talleres de educación contra o abandono e maltrato animal, así como campañas que conciencien da necesidade de esterilización de animais domésticos.
 9. Que se convoque unha comisión para traballar este tema, concretar todos os aspectos e medidas precisas, así como realizar reunións con ditas asociacións para chegar á mellor solución contando con todas as partes.


domingo, 14 de marzo de 2021

Esquerda Unida denuncia a falta de mantemento e conservación do patrimonio municipal

Os esquerdistas consideran a desaparición do mastro da goleta “Nieves” unha mostra do abandono, por parte do Concello, do patrimonio municipal.

Recordan que hai máis elementos patrimoniais que corren o mesmo risco e piden que se actúe no seu arranxo e/ou amaño.

O Grove, 15 de marzo de 2021.- Se hai máis dun ano foi o barco “Platuxa” o que, debido ao deterioro e á falta de mantemento, tivo que ser retirado de Punta Moreiras para rematar no esquecemento, a semana pasada tocoulle ao mastro da goleta “Nieves”, que desaparece tamén do entorno etnográfico de Moreiras logo de derrubarse, do mesmo modo que o “Platuxa”, debido ao deterioro provocado pola falta de mantemento, unha circunstancia que dende Esquerda Unida tachan de “grave e vergoñenta”.

Para o voceiro de Esquerda Unida, José Antonio Otero, “isto é unha nova mostra do abandono, por parte da Administración local, do noso patrimonio municipal”. “Estamos asistindo a un continuo deterioro dos elementos culturais da nosa vila, á súa falta de mantemento e conservación, e como consecuencia á súa desaparición”, sentencia Otero.

O esquerdista, recorda que isto non só sucede en Moreiras, pois son continuas as reclamacións que ten feito a súa formación en canto á conservación, mantemento e divulgación de moitos elementos culturais e patrimoniais do concello, “que no momento dinnos que actuarán, pero a realidade é que pasan os meses e continúan abandonados”, indica Otero, que pon como exemplo, ademais do sucedido en Moreiras, as diferentes fontes e lavadoiros do concello.

Recordan como logo de denunciar hai varios meses a situación da fonte do Naval e o lavadoiro de Paus en San Vicente ou o da fonte de Estonllo, estas continúan en estado lamentable, sen que exista ningunha previsión de arranxo ou amaño, coa única premisa de que “rematarán, ao igual que o “Platuxa” ou o mastro do “Nieves”, desaparecendo para perdurar, se cabe, tan só no recordo das veciñas e veciños da zona”, indica Otero.

Por ese motivo, Esquerda Unida propuxo hai un mes a constitución da Mesa da Cultura e o Patrimonio, “para, entre outras cousas, procurar a protección de todos os elementos da nosa cultura etnográfica, marítima, arquitectónica...” e por ese motivo seguirán insistindo na creación da mesma, ao tempo que reclama ao Concello “que non figure como mero espectador ao deterioro do noso patrimonio e que actúe, pois nestes casos é a súa competencia”, finaliza o voceiro esquerdista.

Gabinete de Prensa

Esquerda Unida O Grove

Imaxes actuais da fonte de Paus (San Vicente)


Imaxes actuais do lavadoiro de Paus (San Vicente)
Imaxes actuais da fonte de Estonllo
xoves, 11 de marzo de 2021

EU solicita a xuntanza do Consello Local de Turismo para traballar conxuntamente na planificación turística do ano

Imaxe do facebook de turismogrove

Lembran que en setembro, o Alcalde comprometeuse a convocar o consello sectorial no mes de novembro co propósito de traballar de forma conxunta na procura de accións que mellorasen a situación do sector turístico neste 2021. A menos dun mes dunha atípica Semana Santa, os esquerdistas piden que, aínda con case seis meses de retraso, cumpra co compromiso e convoque o Consello Local de Turismo.

Esquerda Unida tamén pregunta que pasou coas contas da Festa do Marisco do 2019, que ían ser trasladadas aos membros do CLT no mes de setembro. A día de hoxe, as contas tampouco están publicadas na web municipal.

O Grove, 11 de marzo de 2021.- A última vez que o Consello Local de Turismo se reuniu foi o 30 de setembro do pasado ano. Nesa xuntanza, na que se presentaban as contas da Festa do Marisco, a representante de Esquerda Unida, Susana Millán, criticaba a nula utilidade que tiña o consello sectorial e poñía enriba da mesa a necesidade de traballar de forma conxunta para que o sector turístico acadase uns mellores resultados no presente ano. O Alcalde comprometíase entón a convocar o Consello Local con máis periodicidade e propoñía o mes de novembro como data para a seguinte xuntanza, co propósito de preparar unha estratexia turística para o 2021 tendo en conta a situación epidemiolóxica actual.

Dende Esquerda Unida denuncian que “esa xuntanza nunca tivo lugar e, case seis meses despois, atopámonos ás portas dunha ponte de tres días (San Xosé) e a menos dun mes da Semana Santa, e dende o Concello non hai indicios de que vaian a reunir ao Consello Local de Turismo”. Os esquerdistas preguntan se o concello ten previsto levar a cabo algunha iniciativa para incentivar o consumo, como ten feito co comercio local, ou se vai realizar algunha actuación centrada no turismo de proximidade, que poida atraer visitantes á nosa localidade.

Planificar con tempo unha estratexia turística “era o que se propoñía, e se acordou, no último e único Consello Local de Turismo do pasado ano”, indican dende Esquerda Unida, que consideran así mesmo, que “o 2021 ofrecíanos unha boa oportunidade, ao ser ano Xacobeo, para promocionar e por en valor a Ruta do Padre Sarmiento e a Ruta Xacobea do Mar de Arousa, que pasan pola nosa vila”.

O ano 2020 foi o peor ano turístico a nivel mundial. Os datos da Organización Mundial de Turismo (OMT) revelan que a crise sanitaria puxo en risco, en todo o mundo, entre 100 e 120 millóns de postos de traballo directos. Segundo Esquerda Unida, “na nosa vila os datos de 2020 tamén foron devastadores; non houbo campaña de Semana Santa e a temporada de verán, que dou comezo en xullo, cando se flexibilizaron as restricións pola crise sanitaria, rematou en agosto. A Covid-19 tamén obrigou a cancelar a Festa do Marisco polo que a temporada durou dous meses, cando o habitual era que fosen seis meses”.

O Grove leva desde principios de novembro 2020 con peche perimetral e non foi ata finais de febreiro de 2021 que se flexibilizou esta medida ampliando o peche á area sanitaria de Pontevedra. O sector hostaleiro afronta con incerteza a campaña de Semana Santa porque as restricións vixentes non facilitan a apertura de todos os negocios.

Dende Esquerda Unida consideran que, “aínda que tarde, é importante que se traballe dende xa, de forma conxunta, nunha estratexia turística que marque as accións e iniciativas a realizar en función das circunstancias que se poidan dar por mor da Covid”.  É por iso, polo que piden ao Alcalde que “convoque canto antes o Consello Local de Turismo para poñer enriba da mesa todas as propostas e, sobre todo, traballar de cara a Semana Santa, o verán e a Festa do Marisco”.

En relación á festa gastronómica, os esquerdistas tamén preguntan que pasou coas contas do evento do 2019, que lles presentaron no Consello Local de setembro, e se comprometeron a enviar detalladas a todos os representantes así como a subilas á web municipal. A día de hoxe, segundo indican dende Esquerda Unida, esa documentación non lles foi trasladada e tampouco se atopa subida na web do concello, “de feito nin sequera se atopan as contas do 2018, a pesar de presumir desa transparencia”.sábado, 6 de marzo de 2021

EU pregunta polas máscaras doadas ao concello que ían ser repartidas aos colexios

 


Foron doadas pola empresa Myagal, o pasado setembro, para repartir entre a rapazada grovense.

O concello anunciou que farían o reparto a través das ANPAs, pero a día de hoxe non se realizou esa entrega.

O Grove, 4 de marzo de 2021.- O dezaseis de setembro do pasado ano, o Concello do Grove anunciou que recibira, da empresa de montaxes e alugamentos profesionais “Myagal” asentada en Sanxenxo”, a doazón de 1.000 máscaras de protección infantís que ían ser distribuídas ás cativas e cativos dos colexios grovenses a través das súas respectivas ANPAs.

A día de hoxe, case seis meses despois do anuncio do Concello (web e redes sociais), as ANPAs non recibiron nada e as nenas e nenos dos colexios do Grove seguen sen contar con ese elemento de protección que a empresa Myagal decidiu doar.

Por este motivo, o Grupo Municipal de Esquerda Unida rexistrou este xoves unha pregunta a través da sede electrónica co propósito coñecer o paradoiro destas máscaras e, no suposto de que sigan nas dependencias municipais, esixir que se realice o reparto entre as ANPAs para que procedan a distribución entre a rapazada grovense, tal e como anunciaron.

NOTICIA CONCELLO WEB MUNICIPAL:

https://concellodogrove.es/index.php?lng=ga&cont=18&id=2516

NOTICIA CONCELLO FACEBOOK

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3602773909741327&id=192621247423294

Gabinete de Prensa

Esquerda Unida O Grove

venres, 5 de marzo de 2021

EU lamenta a situación que están vivindo os nosos maiores e reclama solucións ao Concello

 

Denuncian o continuo baile de datas incumpridas que se lles está dando ás usuarias e usuarios do programa Vellos Tempos. Considérano unha falta de respecto e de tacto coas familias dependentes.

Os esquerdistas, que xa teñen interpelado en varias ocasións no pleno, piden celeridade en todas as actuacións relacionadas cos asuntos sociais, para ofrecer un servizo de calidade á veciñanza.

O Grove, 5 de marzo de 2021.- A agrupación local de Esquerda Unida mostra a súa preocupación coa problemática que se está dar en torno ao programa de Vellos Tempos e á situación que “están a vivir as e os nosos maiores así como as súas respectivas familias”.

Os esquerdistas lamentan que dende a administración local se estea dilatando continuamente o regreso do programa Vellos Tempos, que dunha forma ou outra alivia a carga que os familiares das persoas dependentes están a sufrir, máxime dende o inicio da pandemia.

Segundo o voceiro do grupo municipal de EU, José Antonio Otero, estes entenden que “retomar este servizo municipal non é nada sinxelo, pois trátase de usuarias e usuarios con alto risco ante a Covid”, pero tamén indican que “vai alá un ano dende o inicio da pandemia e houbo tempo suficiente para programar un regreso seguro neste servizo”. Así mesmo, Otero cree que “o máis grave non é que non se poida poñer en marcha o servizo, iso solucionase explicándoo e, en todo caso, procurando alternativas. O máis grave é que se estivo xogando con estes usuarios, dando continuas datas do inicio do servizo que finalmente non se cumpriron”.

Deste modo, os esquerdistas critican que dende que se levantou o estado de alarma en xuño do 2020, o concelleiro de servizos sociais anuncioulles ás usuarias e usuarios de Vellos Tempos numerosas datas para o comezo do servizo. “Primeiro indicóuselles que comezaría na primeira semana de agosto, logo que se retrasaba ata mediados de mes para finalmente comunicarlles que se iniciaría o primeiro de setembro. Finalmente estas datas non se cumpriron e tras ir dando escusas ás familias, comezaron a dar horas domiciliarias para paliar as queixas. Unha solución que se supoñía provisional pero que xa se está prolongando demasiado no tempo. Neste 2021, a previsión era comezar o día 1 de marzo, pero estamos a día 5 as usuarias e usuarios do servizo Vellos Tempos seguen sen poder facer uso do mesmo”, indica José Antonio Otero.

Dende Esquerda Unida consideran unha falta de respecto e de tacto este baile de datas, que “antes atribuíamos tan só ao Alcalde, pero parece que o resto dos concelleiros e concelleiras do goberno xa se contaxiaron dese mal”, afirma Otero. “Non se dan conta que esta forma de actuar está a provocar malestar entre unhas familias con dependentes, que o único que precisan é un pequeno alivio no seu día a día”, sentenza o voceiro esquerdista.

Así mesmo, Esquerda Unida tamén denuncia o que está a suceder coa antiga Escola Infantil do Monte da Vila, pois logo de estar na axenda do goberno o derrube da mesma para habilitar aparcadoiros, o pleno aprobou que isto non sucedera e se destinara á Casa de Xuventude, a instancias do grupo esquerdista, pero finalmente habilitaron o edificio para acoller unicamente o programa de Vellos Tempos, “saltándose así un novo acordo plenario”, tal e como afirma o voceiro de EU. Otero indica que “non nos opoñemos a este novo uso, de feito xa dixemos que como Casa da Xuventude podería albergar outros usos, entre eles o de Vellos Tempos. O que denunciamos é que saltándose un acordo plenario, o goberno decidira cambiarlle o uso ao edificio e non se contemple habilitalo como Casa da Xuventude, independentemente de que o usen para Vellos Tempos”.

E é que este edificio –a antiga Escola Infantil do Monte da Vila– leva máis dun ano en reformas continuas, e está a ser a “desculpa” do goberno para retrasar o regreso do programa Vellos Tempos. Para Esquerda Unida iso non é desculpa, “pois afirmaron en varias ocasións que usarían o local de Virxe das Mareas”, un local que xa albergaba Vellos Tempos ata o inicio da Pandemia.

Por último, dende a agrupación esquerdista tamén se preguntan que sucede co local social que se ía construír nun solar de Reboredo, que uns veciños doaron ao concello para albergar esta edificación coa condición de que se iniciase a obra antes de rematar o 2018. Segundo Otero, “Xa incumpriron o acordo, pero é que van alá 2 anos e nin se puxo a primeira pedra. Tendo en conta que este edifico era para albergar tamén o programa de Vellos Tempos coa veciñanza da parroquia de San Vicente, queda claro que o toman con moita calma”.

Non é a primeira vez que Esquerda Unida pregunta por todos estes asuntos no pleno, “recibindo excusas e datas que finalmente nunca se cumpren“, indica José Antonio Otero. “É por iso que pedimos celeridade a hora de actuar en todo o relacionados cos asuntos sociais, pois é imprescindible para ofrecer un servizo de calidade a toda a veciñanza”, finaliza o voceiro esquerdista.

Gabinete de Prensa

Esquerda Unida O Grove

martes, 23 de febreiro de 2021

O pleno aproba por unanimidade a moción conxunta de EU e BNG sobre o 8 de marzo: Día Internacional da MullerLogo de que Esquerda Unida e BNG presentaran cadansúa moción ao pleno de febreiro sobre o 8M, as dúas agrupacións decidimos fusionar as mesmas para tratalas como unha única proposta.

A mesma foi defendida pola nosa concelleira Ana Cristina Domínguez e resultou aprobada por unanimidade.

Moción completa:

MOCIÓN DE ESQUERDA UNIDA E BNG PARA ABORDAR A CRISE DA COVID CON PERSPECTIVA DE XÉNERO E DE APOIO ÁS MOBILIZACIÓNS FEMINISTAS DO 8 DE MARZO

Os Grupos Municipais de Esquerda Unida e BNG someten á consideración do pleno a aprobación da seguinte,

PROPOSTA DE ACORDO:

1.   O pleno do Concello do Grove expresa e recoñece as convocatorias do feminismo galego autoorganizado que neste 2021 colocan no centro do debate os coidados e as consecuencias para as mulleres galegas do sistema económico, social e político no que vivimos, agravadas polo impacto da pandemia da covid-19, que demostrou como a vida non podería sosterse sen coidados que se desenvolven en moitas ocasións de forma gratuíta ou a través da precarización de moitas mulleres, e expresa o seu compromiso para traballar contribuíndo a superar esta situación.

2.   Demandar do goberno central o aumento dos recursos destinados á inspección laboral e a súa transferencia á Comunidade autónoma galega.

3.   Demandar da Xunta de Galiza o impulso da creación dun corpo específico de inspección laboral que teña competencia para realizar inspeccións aleatorias para testar a existencia ou non de discriminacións por razón de xénero.

4.   Instar á Xunta de Galiza a asumir as súas competencias en materia de atención á dependencia. Mentres tanto, e en canto estas competencias sexan exercidas nunha parte fundamental polos concellos galegos, incrementar nomeadamente o financiamento que achega ao sostemento do Servizo de Axuda no Fogar para cubrir o custe real da prestación do servizo así como a modificación da actual normativa para que as empresas que vulneren os dereitos laborais e salariais das traballadoras non poidan concorrer aos procesos de licitación.

5.     Instar ao goberno municipal a:

a.      Apoiar as accións que se desenvolvan na reivindicación do 8M facilitando con todos os medios materiais, persoais e de difusión o cumprimento das medidas sanitarias hixiénicas dos actos que as asociacións de mulleres convoquen o 8 de marzo.

b.      Enarborar a bandeira feminista no Concello como símbolo de apoio á loita das mulleres.

c.      Promover o debate social sobre os coidados, dentro das súas propias competencias, que permita cambiar o modelo actual que xera desigualdade e precariedade.

d.      Avaliar os recursos destinados á corresponsabilidade para adaptalos ás necesidades das familias e mellorar a súa cobertura, así como xerar recursos públicos ao respecto. Ter especial sensibilidade cara ás familias monoparentais e numerosas.

e.      Avaliar a situación das persoas maiores e os recursos que teñen para desenvolver unha vida digna mellorando os programas e servizos públicos que a garantan.

f.       Articular na práctica e dentro das propias competencias, políticas globais e transversais con recursos económicos suficientes, de xestión pública, con estadísticas e avaliacións, que cambien a realidade material das mulleres, en interese da igualdade real.

g.      Fortalecer o compromiso institucional pola igualdade de xénero e contra a violencia machista.

h.      Realizar un informe de impacto de xénero sobre as medidas adoptadas ou acordadas no pacto de reconstrución para introducir os factores correctores necesarios para evitar afondar nas desigualdades de xénero.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS EU

O 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora, tamén chamado Día Internacional da Muller, reivindica e visibiliza a loita das mulleres polos seus dereitos, participación e recoñecemento, en pé de igualdade cos homes, na sociedade e no seu desenvolvemento íntegro como persoa.

Este ano, a pandemia COVID-19 puxo de manifesto a precariedade estrutural do noso sistema despois de anos de políticas neoliberais. Estamos ante unha situación de crise social e económica e non podemos permitir unha resposta sen unha perspectiva de xénero que acentúe as desigualdades que viven as mulleres. Non debemos afrontar esta crise como a do 2008 con austeridade e recortes, senón máis ben centrarnos na reconstrución da esfera pública e nunha loita contra a precariedade, a falta de dereitos e as desigualdades que vivimos as mulleres na nosa diversidade.

Durante este período, as mulleres foron as protagonistas, tanto no eido sanitario, sendo a gran maioría das traballadoras, coma nos coidados, asumindo unha maior carga de traballo no fogar. As mulleres realizamos unha parte moi importante dos traballos esenciais e estes traballos son fundamentalmente precarios.

Segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA), as mulleres representan o 85% do persoal que traballa nas residencias de maiores e dependentes, onde se produciron as peores cifras de falecemento. Tamén son a maioría noutros servizos esenciais como comercio e alimentación, ou limpeza e representan practicamente a todas as persoas empregadas do fogar de coidados. Todos eles traballos feminizados e precarios.

A isto súmase a distribución desigual das tarefas asistenciais. O 70% destas tarefas lévanas a cabo mulleres, ás que moitas engadiron o teletraballo, o coidado e o sustento á xente na casa, unha sobrecarga de traballo á que non se respondeu con mecanismos de corresponsabilidade de todas as áreas: administracións, empresas e fogares. Especialmente afectadas son as familias monoparentais, das cales oito de cada dez están dirixidas por unha muller.

Ambos elementos traballan xuntos para establecer un terreo pegañoso que dificulta ás mulleres o desenvolvemento do seu proxecto de vida e as bases da brecha salarial pola que traballan as mulleres sen retribuír 51 días ao ano en comparación cos homes. A longo prazo, esta brecha salarial afecta ás súas pensións. Ademais, sofren un maior risco de pobreza e exclusión social que os homes, establecéndose especialmente en fogares monoparentais maternos.

Por último, calcúlase que a crise económica causada pola pandemia tamén afectará máis ás mulleres xa que non debemos esquecer que temos unha taxa de paro máis alta e que isto se acentúa entre a poboación moza.

Ante esta situación, elaboráronse pactos para a recuperación económica en todos os niveis da administración para influír e compensar os efectos da pandemia. Pero non se incluíu a perspectiva de xénero, o que impediría un descenso dos dereitos adquiridos, xa que nas crises anteriores houbo un aumento das desigualdades e un reforzo da discriminación.

A maioría das mulleres atópanse nas posicións máis precarias e vulnerables, nos aspectos laborais e sociais, e se non levamos a cabo políticas que sitúen a protección das persoas no centro, sufrirán peores consecuencias. Un claro exemplo é o ingreso mínimo vital (IMV) que se tivo que reformular para permitir o acceso ás familias monoparentais maternas.

A desigualdade que denuncia o feminismo é estrutural e global, establecida e sostida polo sistema capitalista e patriarcal cuxo obxectivo é obter beneficios e privilexios para uns poucos a costa das persoas máis vulnerables e oprimidas, que acaban sendo mulleres en toda a súa diversidade. (migrantes, racializadas, trans, con diversidade funcional, mozas e maiores.)

Por iso é inevitable falar da redistribución da riqueza a través dun sistema tributario xusto que permita cubrir as necesidades sociais e neste sentido reivindicar a iniciativa de liberar patentes para as vacinas e evitar así facer un negocio da pandemia e axilizar a inmunidade de toda a poboación. Necesitamos un cambio de lóxica que sitúe os coidados no centro, as necesidades das persoas como prioridades e que desprace o lucro como único motor da sociedade.

Este 8M o movemento feminista traballa para ocupar o espazo público doutro xeito, para visibilizar os efectos da pandemia na vida das mulleres.

O neoliberalismo promoveu un modelo de coidados mercantilizado e de baixo custo que recae nas mulleres unha gran parte do que se debería coidar a través dos servizos públicos e a corresponsabilidade dos homes. Isto require reforzar as políticas e leis públicas sobre dependencia e servizos sociais que foron privatizados, comercializados e individualizados, xerando unha gran precariedade no centro da reprodución da vida. Un claro exemplo disto foron as residencias de maiores que precisan unha profunda reestruturación para garantir unha atención de calidade e mellorar as condicións laborais das persoas, na súa maioría mulleres, que traballan nelas.

Pero tamén recursos públicos de conciliación que se adapten ás necesidades das familias e ao seguimento do "Plan Me Cuida" para que non implique afondar na asunción do coidado só por parte das mulleres.

As mulleres migrantes son relegadas e obrigadas aos traballos máis precarios e ao mesmo tempo aos máis esenciais, coma o traballo doméstico e de coidados ou a recollida de froita. Todo isto sufrindo negación de dereitos, abusos laborais e situacións de violencia machista que teñen que deixar de ser invisivilizadas e atalladas de raíz. Por esta razón, esiximos políticas de inmigración que respecten os dereitos humanos e políticas públicas estatais que creen alternativas para as persoas traballadoras migrantes en situación administrativa irregular, que loiten contra a súa exclusión e abuso no mercado laboral e que as protexan da trata e da prostitución para saír da pobreza.

As mulleres en situación de explotación sexual non foron protexidas neste contexto nin se garantiron medidas eficaces para pechar esta actividade a pesar do risco para a saúde. Preferiuse seguir mirando para outro lado. Todo isto fai imprescindible a implementación de políticas públicas e protocolos globais contra a trata, que implementan o "Protocolo de Palermo" para que as mulleres vítimas de trata e en situación de prostitución teñan alternativas de formación e emprego, vivenda e mecanismos de asilo e protección reais.

Nun momento no que as taxas de pobreza e exclusión aumentan, non podemos esquecer o negocio dos úteros subrogados, que lembremos, afecta sobre todo ás mulleres pobres que son as que son conducidas a esta forma de explotación capitalista e patriarcal que segue a crear nichos de mercado a costa da mercantilización dos corpos das mulleres.

A pandemia voltounos relegar ás mulleres ao fogar, desprazándonos do espazo público. Non podemos permitir retroceder na relevancia da perspectiva de xénero que impregna a reconstrución social e que o teletraballo non signifique facernos desaparecer do espazo público e da toma de decisións. Seguimos sendo invisibles na historia, polo que seguiremos promovendo todas as accións que recuperen a nosa memoria histórica e sirvan de referencia para as mulleres actuais e futuras.

Este ano tamén se promoveu a lei esencial de liberdade sexual para garantir o consentimento e facer entender que só si é si. E é que aínda hai moito camiño por percorrer neste sentido e é esencial que estea acompañado dunha educación afectivo-sexual desde a igualdade e diversidade sexual, identidade e/ou expresión de xénero  e que eduque aos homes nunha masculinidade non violenta.

A práctica da interrupción voluntaria do embarazo non está garantida para todas as mulleres e esiximos que se leve a cabo de xeito gratuíto e dentro do Sistema Público de Saúde e denunciamos a represión dos que lideran a loita polos dereitos sexuais e reprodutivos.

Por estas e moitas razóns máis, é necesario que O Grove se comprometa a promover e aplicar a perspectiva de xénero nas accións que desenvolve e evitar que esta crise incremente as desigualdades e discriminacións, para o que é necesario cambiar os modelos patriarcais e capitalistas por modelos de igualdade, xustiza, paridade, liberdade, diversidade e democracia.

Hoxe en día, o feminismo segue sendo esencial para reverter a desigualdade, loitar contra a intolerancia e o odio e transformar a sociedade.


luns, 15 de febreiro de 2021

EU pide que se instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos

No pleno do mes de xaneiro debaterase sobre a necesidade de que O Grove conte cunha rede de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Así o solicitaremos dende Esquerda Unida por medio dunha moción na que instaremos ao goberno municipal a poñer en marcha dous puntos de recarga na Avenida Beiramar, a altura da confraría. Uns puntos que xa contan coa preinstalación dende hai dous anos, pois foron incluídos no proxecto da obra de desdobre do tramo que transcorre entre as dúas rotondas, pero que nunca se puxeron en funcionamento.

Así mesmo, entendemos que para lograr con eficacia un cambio positivo na mobilidade sustentable, o vehículo eléctrico é fundamental. O problema é que a implementación dos VE está sendo moi lenta, entre outros aspectos, pola falta de puntos de recarga. É por iso que dende Esquerda Unida, amparándonos nas liñas estratéxicas das sínteses do Plan de Mobilidade Urbana Sustentable do concello do Grove, pediremos que se executen con celeridade as liñas relacionadas cos vehículos eléctricos.

Para iso, aparte dos dous puntos fronte a Confraría, solicitaremos que se inclúa algún punto na actual obra de desdobre de Beiramar; que se estude a instalación de máis puntos de recarga VE no resto do concello, incluíndoos en futuras licitacións, e nas praias máis concorridas; que se traballe nun regulamento que potencie a instalación destes puntos nas novas edificacións; que a renovación dos vehículos municipais se efectúe apostando pola electrificación dos mesmos; e que se apliquen bonificacións no imposto de circulación aos usuarios con vehículos eléctricos e a gas.

 Unhas medidas que entendemos incentivarán a compra deste tipo de transporte menos contaminante e nos permitirá poder cumprir cos obxectivos da axenda 2030.

LER MOCIÓN COMPLETA:


MOCIÓN PARA A IMPLANTACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS NO CONCELLO DO GROVE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Europa está inmersa nun proceso de descarbonización que ten como obxectivo chegar a 2050 logrando un nivel neto de cero emisións. Para iso, moitos países levan anos poñendo o foco no que supón unha das principais fontes de intoxicación do aire: o tráfico. A descarbonización da mobilidade implica, entre outras medidas, non só reducir senón tamén electrificar o transporte.

Na maioría das principais cidades europeas xa hai importantes restricións para entrar con vehículos de combustión. Cidades como Barcelona ou Madrid xa contan con restricións a vehículos sen etiqueta ambiental da DGT. Unhas medidas enmarcadas dentro do Plan estatal para a redución da contaminación no tempo establecido pola Unión Europea no Acordo de París.

Neste escenario, o vehículo eléctrico é fundamental para lograr con eficacia un cambio positivo na mobilidade sustentable. A electrificación do tráfico supón unha apertura cara novos horizontes para as empresas nun mercado innovador que está crecendo de maneira exponencial. Entre os países que xa aplicaron modelos sustentables e eléctricos na súa mobilidade destaca Noruega, onde xa sae máis a conta ter un vehículo eléctrico que un de combustión. Neste país a venda de coches eléctricos supón o 49,9% do mercado automobilístico. Séguelle Suecia e Países Baixos, onde as axudas para a compra e implementación dunha infraestrutura, os servizos de recarga, fabricación, e a produción de vehículos eléctricos foi crucial.

En España, segundo indica a Asociación Española de Fabricantes de Automóbiles e Camións (ANFAC), a implementación dos vehículos eléctricos avanza a ritmo máis lento do esperado. Namentres Europa avanza nunha media de entre 4 e 5 puntos na electrificación do parque de automóbiles, en España ese aumento só é de entre 1,6 e 2,5 puntos. Esta circunstancia ven achacada ao escaso desenrolo de infraestruturas de recarga, na que España tan só é quen de avanzar en décimas e segue nas últimas posicións do ranking europeo, tan só por riba de Portugal, Italia, República Checa e Hungría, tal e como indica ANFAC no seu informe do terceiro trimestre do 2020.

Os vehículos eléctricos contan cunha autonomía de entre 150 e 300 km sen recarga, na maioría dos casos suficiente para os desprazamentos diarios nas vilas e cidades. Sen embargo, hai varias causas polas que a cidadanía segue sen apostar pola adquisición dun vehículo eléctrico:

·         Un maior custo na adquisición

·    Custe da instalación do cargador nun aparcadoiro privado, e en moitos casos contar con ese espazo.

·  Maior tempo de recarga respecto ao subministro do carburante tradicional (gasolina, gasois, GLP)

·         A escaseza ou nula dispoñibilidade de puntos de recarga rápida na vía pública.

A día de hoxe, existen axudas das administracións centrais e autonómicas destinadas á adquisición e renovación dos vehículos, e en ocasións para a colocación de cargadores, tanto privados como públicos. Por outro lado, moitos concellos xa están ofrecendo incentivos, incluíndo nas súas ordenanzas reducións dos impostos de circulación para os vehículos eléctricos ou exención de pago nas prazas de aparcadoiro reguladas.

Sen embargo, é importante solucionar o inconveniente da inexistencia de puntos de recarga (rápida e ultrarápida) na vía pública que faciliten o uso dos vehículos eléctricos no día a día e dean unha opción de carga para aquelas persoas que non dispoñen dun aparcadoiro privado.

Unhas circunstancias que no noso concello con patentes, pois son numerosas vivendas e edificios que non contan con aparcamento privado e na vía pública tampouco existen puntos de recarga, co que a implantación resulta moito máis complicada. 

Por outra banda, tampouco hai indicios de que dende a administración local se estea traballando en mellorar esa implantación, pois o Plan de Mobilidade Urbana Sustentable, no que se comezou a traballar hai máis de dous anos, contempla nas súas sínteses de medidas, entre outras cuestións, coa instalación de puntos de recarga distribuídos polo concello. A día de hoxe non se instalou nin o primeiro.

Cabe recordar que existe unha rúa que foi reformada hai dous anos para desdobrala e na que o proxecto contemplaba a instalación de dous puntos de recarga. Dous anos despois esa infraestrutura non está funcionando e, a pesar de que dende Esquerda Unida interpelamos en varias ocasións para que se puxera en marcha o servizo, non se ven indicios de que nin a curto, nin a longo prazo O Grove vaia contar con puntos de recarga.

 Nos últimos anos realizáronse obras de acondicionamento, humanización e/ou modificación de diferentes rúas do casco urbano e en ningunha delas se contemplou a posibilidade de habilitar estes puntos de recarga, Alexandre Bóveda é un bo exemplo, pero tamén nos serve o actual desdobre de Beiramar ou a humanización do Sineiro, pois nos seus proxectos non está estipulado deixar preparada a rede eléctrica precisa para poñer en marcha este servizo.

Dende Esquerda Unida vemos necesaria a mellora do balance enerxético e medioambiental, e iso pasa por favorecer a utilización de vehículos menos contaminantes, co que a instalación dos puntos de recarga é unha das medidas máis importantes para esta implantación. Así mesmo, outorga un atractivo turístico para un sector que está en aumento e que programa os seus desprazamentos en función da autonomía dos seus vehículos e dos puntos de recarga existentes na súa ruta.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO

1.      Instar ao goberno municipal a iniciar o proceso para poñer en funcionamento o punto de recarga para 2 vehículos eléctricos en Beiramar (Fronte a Confraría) para a cal xa existe a preinstalación logo da obra de desdobre.

2.      Instar ao goberno municipal a incluír puntos de recarga de vehículos eléctricos no tramo da actual obra de desdobre de Beiramar, preferiblemente na zona de Confín.

3.      En base ao punto 6.1.1 da liña estratéxica 6 das Sínteses do PMUS, instar ao goberno municipal a:

a)   Estudar e procurar a instalación de máis puntos de recarga VE na rede viaria do noso concello e incluír estes nos futuros proxectos de obras.

b)   Estudar e procurar a instalación de puntos de recarga nos estacionamentos das praias máis concorridas.

c)    Traballar nunha nova regulamentación que potencie a instalación de puntos de recarga nas novas edificacións.

4.      En base ao punto 6.1.2 da liña estratéxica 6 das Sínteses do PMUS, instar ao goberno municipal a que as futuras renovacións da flota de vehículos dos distintos servizos municipais e/ou novas adquisicións se realicen apostando pola tecnoloxía euro VI e que preferiblemente sexan vehículos eléctricos ou de gas. 

5.      En base ao punto 6.1.3 da liña estratéxica 6 das Sínteses do PMUS, instar ao goberno municipal a que se estude e aplique con celeridade a inclusión de reducións, bonificacións e/ou eliminación temporal do imposto de circulación para os vehículos eléctricos e a gas co propósito de incentivar a súa compra.