venres, 15 de xuño de 2018

EU critica que se acometa a humanización de Alexandre Bóveda sen contar antes cun plan de mobilidade para o conxunto do casco urbano


Alerta do colapso que pode producirse nas rúas da contorna ao derivar cara a elas o fluxo de tráfico

Denuncia a falta de credibilidade do goberno local; que despois de meses falando da elaboración por parte da Policía Local dun mapa de circulación anuncia o encargo dunhas novas directrices de ordenación do tráfico á Universidade de Vigo

O Grove, 14 de xuño de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida lamenta que, unha vez máis, o goberno local poña o carro antes que os bois. A pesar de tratarse dunha medida que indubidablemente terá un impacto significativo sobre o mapa do tráfico do conxunto do casco urbano, a humanización da rúa Alexandre Bóveda ten comezado sen que o Concello dispoña antes do necesario Plan de Mobilidade. Unha falta de planificación que podería derivar no colapso da rede de viais adxacentes; na súa maior parte estreitos; e polos que transcorren tamén, cabe lembrar, os Camiños Escolares Seguros que conducen ao CEIP Rosalía de Castro.

Antes de peonalizar rúas ou modificar sentidos de circulación parece lóxico pensar nas implicacións que esas medidas terán dende un punto de vista global. Pero non semella do mesmo parecer o goberno local do PSOE, que nun novo alarde de improvisación pon en marcha a humanización de Alexandre Bóveda sen contar previamente cunhas directrices que garantan un ordenamento axeitado do tráfico no conxunto do municipio.

Xa no pasado pleno o voceiro de EU, Juan Lamelas, advertiu ao alcalde da urxente necesidade de que O Grove dispoña dun Plan de Mobilidade Urbana; máis aínda, habida conta das importantes modificacións que xa se teñen introducido e das que, segundo os anuncios do consistorio, están por vir.

Moi lonxe de criticar as peonalizacións e outras actuacións de humanización dos espazos públicos, Esquerda Unida reclama reflexión e traballo previo, e apunta o temerario de realizar cambios tan significativos como cambios de sentido sen ponderar previamente as consecuencias. Nesa liña, EU lembra que o Concello aínda non convocou as comisión de traballo e seguemento do Plan de Mobilidade. Para máis inri, a pesar de que o alcalde anunciara en repetidas ocasións que a Policía Local era quen estaba a encargarse da análise e redeseño do mapa do tráfico grovense, o rexedor sorprende agora anunciando o encargo dunha nova diagnose á Universidade de Vigo. E faino exactamente ao mesmo tempo que comezan as obras para extender a humanización da Catorse ata os Conchases. Unha vez máis, política de feitos consumados e a salto de mata.

Os cambios en Alexandre Bóveda moi probablemente implicarán un aumento da densidade do tráfico en rúas como Sol, Raposeira, Hortos ou Rejo; así como no cruce da Avenida de Portugal coas da Igrexa e Rosalía de Castro. Unha operación que, efectuada sen a necesaria análise previa, podería resultar totalmente contraproducente. Ademais de perigosa, habida conta da proximidade do colexio de primaria Rosalía de Castro, e dos Camiños Escolares Seguros.

Prensa:
EU lamenta las peatonalizaciones sin disponer de un plan de movilidad [noticia web]

Advierten de los perjuicios para los "Camiños Escolares" y calles como Sol, Raposeira y Hortos [noticia web]

EU critica que se humanice Alexandre Bóveda sin un plan de movilidad del casco urbano [noticia web]

O Grove inicia la humanización de la calle Alexandre Bóveda. EU alerta del colapso de tráfico que causará en viales cercanos [noticia web]
 

domingo, 27 de maio de 2018

EU critica o enorme atraso da posta en funcionamento das medidas de control do tráfico nas rúas peonís


Seis meses despois da peonalización da Catorse, o pivote que regula o acceso de vehículos aínda non foi posto en funcionamento

O grupo municipal solicita que se convoque a comisión do Plan de Mobilidade Urbana Sostible e que se propicie a participación de cidadanía e colectivos

Lembra que o alcalde anunciara sistemas similares con tarxetas de acceso para os residentes doutras zonas, como Peralto, O Montiño ou A Tafona

O Grove, 26 de maio de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida quere denunciar o feito de que, unha vez máis, o goberno local se teña perdido nas súas propias previsións. Anuncios ao vento e globos sonda semellan tónica habitual nun Concello que, en demasiadas ocasións, se amosa máis preocupado por acaparar fotos e titulares que polo servizo real que presta á cidadanía. A denuncia da formación á que representan Juan Lamelas e José Antonio Otero ven motivada, desta volta, polo flagrante atraso que acumula a posta en servizo do pivote instalado para controlar o acceso de vehículos á rúa Castelao. Un vial que se pechou ao tráfico hai xa seis meses. E onde, ata o momento, ese mecanismo de control continúa sen poñerse en marcha. Pero as necesidades do Grove en materia de mobilidade non rematan aquí, polo que EU solicita a convocatoria da Comisión do Plan de Mobilidade Urbana Sostible e a súa apertura a colectivos e representantes das distintas entidades sociais.  

O mes pasado coñecíase o dato de que a Policía Local tramita medio cento de multas a condutores por circular indebidamente polo treito da rúa Castelao máis coñecido como a Catorse. Unha conduta irresponsable que, sen embargo, non tería cabida se o goberno local tivese cumprido en tempo cos seus propios anuncios.

Pasado medio ano dende o remate da obra de peonalización dese vial, o nomeado pivote permanece baixado e aínda non foi estreado. E das tarxetas de acceso que ían repartirse a residentes, usuarios de garaxes e responsables de establecementos comerciais nada se sabe tampouco.

Pero non é este un problema que afecte unicamente a esta rúa. E é que en decembro entrou en vigor a Ordenanza de Tráfico deseñada, precisamente, co obxectivo de regular o acceso aos distintos entornos de prioridade peonil do casco urbano. Un texto que fai referencia a Pratería, Peralto, O Corgo, Outeiriño, Alcalde Xacobe Barral, Santo Antonio, Matadoiro, Concepción Areal, e As Bouzas, ademais de á xa nomeada Castelao; e que o goberno local anunciou como o instrumento necesario para mellorar a convivencia entre viandantes e vehículos.

Lamentablemente, ás portas do verán as anunciadas tarxetas para usuarios e residentes seguen sendo unha quimera; na Catorse, co correspondente pivote inutilizado xa no seu lugar; e tamén nos demais barrios para os que o alcalde anunciou ese mesmo tipo de sistemas. Barrios, cabe destacar, nos que a circulación indebida constitúe un problema dende hai tempo; pois basta un pequeno paseo por Peralto ou pola rúa do Hospital para comprobar a cantidade de coches que empregan estas áreas, teoricamente peonís, para estacionar e circular.

Esquerda Unida lamenta que; a pesar dos pasos directamente relacionados co deseño do mapa de mobilidade do municipio que o Concello xa está a dar; ata o de agora non se teña convocado a comisión sobre un asunto de tal relevancia. Cabe sinalar que no pleno deste mes debaterase un anexo ao Plan de Mobilidade que contempla a obra, “anunciada e xa contratada”, da rúa Alexandre Bóveda.

En relación con iso, EU critica tamén a improvisación do goberno do PSOE; que escasos meses despois de que se aprobara en pleno a solicitude de subvención para a obra de Beiramar cambia de plans e propón destinar eses cartos ao proxecto de Alexandre Bóveda. Uns feitos que “ratifican, unha vez máis, o exposto desde EU: que temos un goberno municipal que actúa sen planificación e a salto de mata”.

Os esquerdistas lembran que a convocatoria da comisión de Mobilidade está contemplada na propia redacción do Plan; que establece unha primeira fase de toma de decisións participativa, na que se teñan en conta as aportacións dos distintos actores sociais. “Neste senso, o Concello está a incumprir o aprobado, demostrando que para o PSOE as palabras participación e transparencia non son máis que elementos propagandísticos, pois os feitos demostran que a súa acción de goberno se basea no despotismo e na improvisación, impedindo toda posibilidade de debate sobre as cuestións de relevancia para o futuro do municipio”.

Área de Comunicación
Esquerda Unida O Grove

xoves, 17 de maio de 2018

Manifesto 17 de maio Esquerda Unida


A PROL DA CONCIENCIA DE LINGUA
POR UNHA VIDA PLENA EN GALEGO


"Porque, señores deputados, se os galegos aínda somos galegos, é por obra e gracia da linguaxe, porque un cultivo estético e científico da nosa língua vén a ser a reconquista de todo canto tivemos, e porque perdéndose a nosa linguaxe, xa non nos quedaría ningunha esperanza de revivir. (...). O desprezo da lingua materna significa unha renuncia de dereitos, e provén dunha anestesia da dignidade colectiva".

Quen así se pronuncia é Alfonso Daniel Rodríguez Castelao nas Cortes Constituíntes da II República, desde o seu cargo de deputado, para defender unha emenda que se propón a tarefa de que se dignifique a nosa lingua, a lingua galega.

Hoxe, 87 anos despois, neste día das Letras Galegas de 2018, cómpre saírmos ás rúas desde o convencemento da necesidade de aínda loitarmos pola nosa lingua, por non renunciar aos nosos dereitos, por reanimar a voz durmida non só de quen non quere expresarse en lingua galega, senón e sobre todo de quen ten a responsabilidade de ofrecer a todas as persoas a posibilidade de vivirmos en galego.

A defensa da lingua materna faise desde as idades máis temperás. Non obstante, o que nos atopamos é que é máis doado a aprendizaxe do inglés ca a da lingua galega. Só un 4,6% da programación infantil na TVG2 é en galego. O futuro é máis incerto todavía, xa que sabemos que o Xabarín Club, nado no 1994, un dos programas máis emblemáticos, e que máis contribuíu á normalización da lingua galega, está en serio perigo de desaparición. Nas canles máis habituais de contidos infantís, CLAN TV, DISNEY CHANNEL, BOING, a lingua galega non figura como lingua de acceso a través de subtítulos. De feito, a programación infantil foi confinada en TVG2 para non acadar, sequera, un triste 1% dos contidos totais.

Para que exista normalidade no uso da nosa lingua, cómpre mecanismos correctores da actual situación deficitaria. É vital se queremos que a sensibilización, a concienciación e o uso da lingua galega sexan un hábito na cidadanía. E, desde esta óptica, é fundamental e imprescindible a actuación do máximo responsable político, a Xunta de Galicia.

Dáse un incumprimento das obrigas normativas por parte das administracións públicas en case todos os eidos da vida pública. Mais cómpre incidir en dous eidos que son poderosos conformadores de hábito e imaxinario: os medios de comunicación e a educación. Os informes da Mesa Pola Normalización Lingüística de Galicia e do Observatorio de Dereitos Lingüísticos son claros ao respecto: a lingua galega non coñece unha real igualdade co castelán.

A aparición da TDT supuxo a aparición dunha programación máis ampla. Mais, isto beneficiou á presenza da nosa lingua na oferta? Non. Se consideramos que un 90% da poboación galega vé a televisión a diario, resulta evidente que a ausencia de contidos en lingua galega (proprios, dobrados ou subtitulados) supón unha lousa para a creación de hábitos lingüísticos e culturais.

Se lemos o último informe do Consello da Cultura Galega (CCG), comprobamos que, no caso do libro en galego, só podemos constatar o descenso de títulos (500 libros menos desde 2011), de traducións, de tiraxe, de editoriais e de axudas institucionais. Neste eido a lingua galega non resiste a comparación nin co éuscaro, nin co catalán. E neste eido vemos como as administracións públicas seguen recurtando o seu rol difusor e normalizador da lingua, xa que só entre o ano 2015 e o 2016, a edición pública diminuíu nun 26,5%, mentres que a privada o facía nun 11,9%. Cómpre mudarmos moito as políticas culturais e educativas a este respecto, para lograrmos que o 30% que non le nunca, lea e que o faga en galego. Unha das conclusións do informe do CCG non pode ser máis rotunda: "As políticas culturais en Galicia carecen dunha estratexia, diagnose, planificación e avaliación". Esta conclusión é dobremente válida para todo o que afecta á lingua galega.

O escenario dixital presenta importantes retos que cómpre tratar para que a nosa lingua non permaneza relegada nos algoritmos dos motores de procura máis importantes. De feito, se unimos a escasa incidencia da lectura da prensa a través de internet en Galicia á pouca presenza do galego da prensa en papel, o futuro para a nosa lingua é neboento e escuro.

Se as futuras xeracións teñen un acceso á lingua galega reducido nos medios de comunicación e de lecer, no sistema educativo as cousas non melloran, xa que medran nas franxas máis temperáns (principalmente entre 3 e 6 anos) as persoas que se expresan de forma habitual en castelán.

Este monolingüismo castelán vese favorecido por unhas políticas educativas que infravaloran o estatus da lingua galega, tal como a existencia do Decreto do Plurilingüismo, fondamente perxudicial para a saúde da nosa lingua. Cómpre recuperarmos o camiño que se iniciara cos contextos de inmersión lingüística se queremos que a lingua galega coñeza unha situación plenamente normalizada. Necesario, ademais, para reducir a fenda lingüística, que é tamén social, que separa o eido rural do urbano en canto a uso do galego.

87 anos despois, as palabras de Castelao que abrían este manifesto de Esquerda Unida, son, aínda, moi precisas. Hoxe, cando se homenaxea a Maria Victoria Moreno, a cuarta muller en ser recoñecida no gran Día das Nosas Letras, cómpre enfatizar o relevo que adquire o seu exemplo que, sendo cacereña de nacemento, impartiu docencia en Galicia e animou o xénero do conto infantoxuvenil en galego.

Ogallá os nosos políticos e todas as persoas que teñen responsabilidade na normalización da nosa lingua, sexan quen de manter unha relación coa lingua galega e a nosa cultura análoga á de María Victoria Moreno, só así paliaremos a nosa débil conciencia de lingua, só así deixaremos, algún día, de reivindicar a posibilidade de vivirmos unha vida plena en galego.

Por iso, remataremos este manifesto coa declaración de María Victoria Moreno:

A miña relación con Galicia e a miña opción pola súa lingua é simplemente unha historia de amor

Compostela, 17 de maio de 2018

domingo, 13 de maio de 2018

EU pide a renovación da deteriorada sinalización viaria do Bao

O grupo municipal rexistra unha solicitude para que o Concello inste á Xunta a actuar

O Grove, 12 de maio de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida  ven de rexistrar unha solicitude para que o Concello do Grove inste á Consellería de Infraestruturas e Vivenda a repoñer a deteriorada sinalización da estrada de acceso ao municipio. A formación tamén reclama que a Xunta proceda ao pintado da PO-316. E é que a delimitación dos carrís do vial do istmo resulta dificilmente visible para os condutores, sobre todo durante a noite; dando lugar a unha situación na que a mala imaxe pola escasa lexibilidade dos indicadores se mestura coa inseguridade viaria.

Coa tempada alta a piques de comezar, Esquerda Unida considera primordial que o goberno galego faga os deberes e asuma a parte que lle toca para conseguir que O Grove ofreza unha imaxe acorde ao municipio de alta afluencia turística que é. Concretamente a formación refírese á estrada de titularidade autonómica do Bao. Un acceso que é carta de presentación; pois constitúe a primeira imaxe da localidade que ven os que chegan de fóra. E que, neste momento, non luce como debera.

Juan Lamelas e José Antonio Otero queren que o goberno local se dirixa ao executivo autonómico para reclamar a renovación dunha serie de sinais que se atopan nun avanzado estado de deterioro e, polo mesmo, resultan dificilmente lexibles; nalgúns casos a causa da ferruxe ou o desgaste habitual polo paso do tempo, e noutras polas pintadas que os recobren. “Isto impide a sua correcta visualización por parte dos condutores; ademais da mala imaxe que proporciona a un concello como o noso, que ten no turismo unha das fontes económicas máis importantes. Sumado a isto, e tendo en conta que a maioría son sinais indicadores de dirección, estamos ante unha falta de información importante nun municipio das nosas características”, destacan os edís.
Área de Comunicación
Esquerda Unida O Grove
venres, 11 de maio de 2018

Campaña de afiliación “O noso Manual para cambiar o mundo”O noso manual para cambiar o mundo é o lema da campaña de afiliación coa que te animamos a participar activamente para camiñar e chegar lonxe, facendo real a igualdade e a xustiza social.

Ante unha realidade inxusta que se impón no día a día, temos por diante moito traballo para rachar con este sistema e acadar:

Un país libre de precariedade.
A fin do patriarcado en todas as súas expresións.
Novas políticas que melloren a nosa calidade de vida e que procuren una desenvolvemento sostible.
Unha economía ao servizo do pobo e non duns poucos.

Anímate e participa na construción dende a esquerda. Son moitas as maneiras coas que podes axudarnos a mellorar para traballar con diferentes ferramentas:

-      Dende as rúas e as institucións. Somos miles de persoas as que nos mobilizamos pola defensa e recuperación dos dereitos básicos.

-   Dende os centros de traballo e nos barrios. Porque a organización é unha ferramenta revolucionaria.

-   Dende as áreas e espazos de traballo colectivo: Formámonos porque o coñecemento é a chave para derrocar este sistema artellado contra a maioría social.

E co conflito como motor de cambio.

E porque temos un proxecto no que a pluralidade é un valor fundamental, queremos contar contigo!

Podes afiliarte:

Inscribirte como simpatizante:

Ou achegarte ao noso local
Rúa Luís Casais, 11 baixo os mércores a partir das 20.30 h.

E formar parte da nosa organización para comezar a andaina ao noso carón.


O Mundo que queremos

A democracia é que sexa o pobo quen tome as decisións que concernen á súa vida.

Non pode haber democracia sen feminismo; sen soberanía dos pobos que conforman o Estado español; sen economía ao servizo da clase obreira; sen coidar o noso entorno.

O mundo que queremos é un reflexo da nosa identidade:

Feministas
Un mundo sen patriarcado para ser persoas libres. Onde mulleres e homes teñan os mesmos dereitos. Onde a sexualidade de cadaquén sexa respeitada e nunca coartada. Onde podamos elixir ser quen e como queiramos ser.

Republicanas
Defendemos unha república federal que devolva a soberanía aos pobos do Estado; que respete as identidades nacionais e que asegure o dere­ito de autodeterminación. Desmontar o sistema monárquico é tamén rachar co réxime do 78.

Socialistas
Só pode ser xusto un sistema económico que se base no benestar social e non no beneficio persoal. Porque só cunha economía socialista poderemos rachar con todas as desigualdades, destruír o sistema de clases e ter unha plena democracia.

Ecoloxistas
Coidar o noso planeta é asegurar un futuro para a humanidade, pero tamén é respectar a natureza e defender os dereitos dos animais. É entender que o mundo en que vivimos ten recursos limitados e que debemos procurar un desenvolvemento social sostible.

xoves, 10 de maio de 2018

EU volve reclamar a paralización do cobro polas pistas de pádel ata que a tarifa correspondente entre en vigor

Foto: Facebook Concello do Grove

A formación critica a incompetencia e a fuxida cara adiante do goberno local; que agora aplica unha tarifa que tampouco se axusta ao contido da ordenanza vixente  

O Grove, 9 de maio de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida volve reclamar a paralización do cobro polo uso das pistas de pádel do Monte da Vila e a devolución dos importes cobrados dende o 23 de abril ata agora. A formación critica a actitude do goberno local; que ten optado, nunha inexplicable fuxida cara adiante, por aplicar unha nova tarifa que tampouco se axusta á realidade da ordenanza vixente.

No último pleno, e despois de rexistrar unha solicitude en referencia a este asunto, Esquerda Unida denunciou o cobro ilegal de tarifas inventadas polo uso das pistas de pádel anexas ao pavillón de deportes do Monte da Vila. E é que, como xa se explicou, os prezos aprobados polo pleno para estas novas instalacións atópanse aínda en fase de exposición pública e non entrarán en vigor, cando menos, ata o día 25 deste mes.

Lonxe de recoñecer o seu erro, o goberno local ten optado por aplicar unha nova tarifa de 15 euros igualmente inaxeitada. Feito do que o executivo de Cacabelos ten tentado culpabilizar á formación esquerdista. “Quen decidiu aplicar esta tarifa de quince euros por hora e media de uso foi o goberno; o mesmo que antes optara por cobrar de forma fraudulenta antes da entrada en vigor da nova taxa”, asevera EU. Que insiste en destacar que a súa aposta segue a ser pola paralización do cobro e a devolución do recadado ata o de agora por este concepto.

Esquerda Unida lembra que o concelleiro de Deportes “dixo en varias ocasións que as pistas ían ser de uso gratuíto mentres non entrase en vigor a necesaria modificación da ordenanza municipal. Pero, en lugar de facelo así deciden continuar co cobro; agora aplicando unha interpretación inexacta da Ordenanza reguladora da taxa pola utilización e aproveitamento das instalacións deportivas municipais”.

E é que, tal e como explica EU, a normativa actual contempla o cobro de 10 euros por hora de uso para pavillóns municipais. É dicir, para a instalación completa. “O caso das pistas de pádel ten unha peculiaridade, e é que se cobra por pista, non pola instalación completa. Polo que a ordenanza vixente non é aplicable”.

Incapaz de recoñecer o seu erro, o goberno local aplica agora unha tarifa de 15 euros por hora e media polo uso de tan só un tercio das novas instalacións”. Unha interpretación totalmente improcedente da normativa vixente, que implica un sobrecusto de 20 euros por hora. “É curioso que pretenda crucificarse a quen


denuncia unha ilegalidade e non a quen a comete”, indican os esquerdistas, que  volven reclamar a paralización de calquera cobro ata a entrada en vigor da nova taxa. “Son un goberno sen palabra, sen autocrítica e sen vergoña”, sentencia EU.


Área de Comunicación
Esquerda Unida O Grove