xoves, 15 de novembro de 2018

EU denuncia a falta de procedemento en relación á tramitación do PXOM e insta a habilitar unha oficina técnica para atender con eficacia as dúbidas da veciñanza


Critica que sexa o alcalde o que está a atender á cidadanía; un proceder caciquil e absolutamente inaxeitado para solucionar os posibles problemas técnicos

Destaca os incumprimentos do goberno local, que non respostou ás alegacións a pesar da súa obriga, e do compromiso explícito de facelo

Apunta a incerteza existente, pois a documentación feita pública atópase incompleta, e tampouco se coñecen os prazos de “exposición” nin existe unha canle axeitada para que os afectados reclamen posibles erros ou amosen a súa disconformidade

O Grove, 14 de novembro de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida denuncia a falta de procedemento do goberno local en relación coa tramitación do PXOM. Un planeamento que o Concello ten publicado incompleto e sen ter contestado antes ás alegacións presentadas. E respecto ao cal existe unha incerteza absoluta, pois a día de hoxe descoñécense os prazos previstos para a pseudoexposición pública iniciada, así como tampouco existe unha vía axeitada para que a veciñanza poida tramitar posibles erros ou amosar a súa disconformidade con determinados aspectos da proposta.

Esquerda Unida lamenta o procedemento chapuceiro e as maneiras caciquís que o goberno local está a empregar na tramitación do PXOM. E é que a documentación que o goberno local ten subido á web atópase incompleta, xa que faltan as ordenanzas que deben acompañar á proposta planimétrica. Unha carencia que xera unha absoluta incerteza respecto á aplicación práctica do planeamento; e que, ademais, “deixa aos grupos da oposición sen marxe de maniobra no asesoramento ou axuda aos veciños, pois a día de hoxe non sabemos se as ordenanzas que se nos trasladaron hai uns meses co propósito de incluír posibles modificacións son vinculantes ou non”, tal e como destaca o responsable local da formación, José Antonio Otero. 

Esquerda Unida ve absolutamente necesario que o Concello poña a disposición da veciñanza asesoramento técnico axeitado e capaz de solventar con eficacia as dúbidas que os afectados poidan ter respecto á proposta presentada. “Non pode ser que sexa o alcalde o que atende á veciñanza, algo propio dunha administración caciquil. Cuestión esta que pon en entredito a transparencia do procedemento, pois non é o alcalde o que ten que resolver estes asuntos, senón os técnicos”, tal e como destacan os edís José Antonio Otero e Xan Lamelas.  Nesa liña, a formación reclama a posta en marcha dunha oficina técnica á que a cidadanía poida acudir e que aporte garantías respecto do necesario asesoramento. 

A formación destaca a deficiente atención que o gobenro local está a prestar á veciñanza. Algo que evidencia tamén o feito de que a planimetría se expoña fraccionada: unha parte en San Vicente, e outra no Concello, obrigando aos veciños que poidan ter propiedades en ambas parroquias a trasladarse dun a outro emprazamento para poder ver os planos correspondentes.

Para Esquerda Unida resulta igualmente inaceptable que o goberno local teña pasado por alto a súa obriga legal de contestar ás alegacións que se presentaron á primeira proposta de PXOM. Para máis inri aínda, incumprindo tamén a súa promesa explícita de facelo. 

En vista de todo elo, a formación volve insistir na necesidade de que se realice unha segunda exposión pública formal; “o único método legal e realmente efectivo para resolver as posibles reclamacións dos veciños. Neste momento non hai información clara nin garantía algunha sobre o xeito en que a cidadanía pode reclamar ante posibles erros no planeamento ou amosar a súa disconformidade coa situación na que quedan actualmente. Nas poucas semanas que o PXOM leva subido á web xa temos queixas de moitos propietarios que se ven prexudicados en comparación co plan de 2014; sobre todo en relación ás normas subsidiarias, perdendo edificabilidade e mesmo quedando fora de ordenacion (ou o que agora se chama disconforme co planeamento), cando no seu día construíron en base a unhas normas vixentes e de forma legal”. 

luns, 29 de outubro de 2018

EU propón un plan de medidas pola igualdade que acompañe a declaración de O Grove como Municipio Libre de Violencias Machistas


A formación leva ao pleno unha moción que aspira a ampliar os medios, recursos e iniciativas contra as violencias machistas no eido municipal e escolar

Solicita que se controlen posibles contidos sexistas na publicidade e na programación municipal de actividades sociais, culturais, lúdicas, deportivas ou festivas

Anima ao Concello a implicarse de xeito activo impulsando políticas encamiñadas á abolición da prostitución; e pide que únicamente os colectivos deportivos que non realicen descriminación por razón de sexo entre os seus membros poidan acceder a financiamento municipal

O Grove, 28 de outubro de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida anima ao Concello do Grove a implicarse de xeito máis activo coa loita a favor da igualdade e contra as violencias machistas. Ese é o sentido da moción que a formación á que representan Jose Antonio Otero e Xan Lamelas levarán ao pleno deste luns. Un texto a través do cal solicitarán o apoio dos grupos da corporación para que O Grove sexa declarado Municipio libre de Violencias Machistas. Un nomeamento que, moi lonxe de ser unha simple declaración de intencións, EU quere acompañar de medidas activias que impliquen ao movemento feminista e que doten ao consistorio dun papel máis activo nesta causa. 

Moción contra a decision do Tribunal Supremo sobre o imposto das hipotecas
A formación tamén defenderá no mesmo pleno outra moción para que a corporación rexeite “a inaudita e vergoñenta decision do Tribunal Supremo de deixar sen efecto a súa sentenza” relativa ao imposto das hipotecas. O texto insta ademais ao Concello a habilitar mecanismos de orientación para a veciñanza que desexe esixir a devolución das cantidades indebidamente cobradas polas entidades bancarias en relación a este asunto. Ademais de animar ao goberno central a que impulse a creación dun polo de banca pública, paralizando a venda de Bankia e dirixindo a xestión dos aforros depositados nesta banca pública á atención das necesidades sociais, o desenvolvemento duns servizos públicos de calidde e suficientes e a erradicación do desemprego. 

Esquerda Unida quere aproveitar a proximidade do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, para poñer en marcha un paquete de medidas que convirtan ao Concello do Grove nun verdadeiro axente activo na loita contra as violencias machistas. A formación entende que o traballo de prevención, educación e sensibilización da sociedade debe ser o punto de partida no camiño cara á igualdade real, e destaca o papel que as institucións deben xogar no mesmo. 

“Esiximos que este 25 de novembro sexa o comezo real das políticas dos feitos, e non só das palabras, contra as violencias machistas”, indica a formación. Por iso, EU pon sobre a mesa unha batería de iniciativas para que O Grove impulse unha verdadeira política activa pola igualdade. 

A formación ve necesario que o Concello traballe da man do movemento feminista para coordinar e impulsar un Plan pola Igualdade e contra a Violencia de Xénero que inclúa a creación de protocolos de actuación contra as violencias machistas dentro do propio Concello; e que amplíe os recursos humanos, técnicos e materiais destinados ao desenvolvemento de políticas de igualdade integrais e participativas. 

As propostas de EU inclúen tamén un incremento dos recursos destinados á abolición da prostitución e a loita contra o proxenetismo, a través, por exemplo, de campañas de información e sensibilización ou de medidas destinadas á integración e inserción laboral das mulleres prostituídas. Ademais, a moción anima ao Concello a eliminar a publicidade con contidos sexistas dos espazos públicos; e a velar porque que na programación municipal de actividades sociais, culturais, lúdicas, deportivas e festivas de toda índole non se inclúan contidos sexistas que atenten contra a dignidade das mulleres de ningún xeito. 

Esquerda Unida tamén propón que o Concello se implique no desenvolvemento de actividades que fomenten a igualdade dende a infancia no ámbito escolar. E solicita que unicamente os colectivos deportivos que non discriminen por razón de sexo nos seus premios ou recoñecementos poidan acceder a financiamento municipal. 

domingo, 28 de outubro de 2018

EU denuncia o caos do tráfico e insta a apurar os traballos do Plan de MobilidadeConsidera inaceptable a situación no entorno do colexio Rosalía de Castro e no recén humanizado tramo de Alexandre Bóveda, onde autobuses e camións se ven obrigados a circular en dirección prohibida case a diario

Lamenta que o goberno local impulse proxectos de humanización e cambios illados sen contar antes cunha proposta xeral realista e fundamentada nas características e necesidades da rede viaria do casco urbano

Denuncia a ineficiente xestión municipal neste senso, e insta ao alcalde a traballar con seriedade e rigor para que o Plan de Mobilidade poida plasmarse no PXOM

O Grove, 27 de outubro de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida volve instar ao goberno local a convocar coa máxima urxencia unha xuntanza de traballo que permita avanzar na elaboración do Plan de Mobilidade e aporte solucións aos problemas xerados polos últimos cambios relacionados coa ordenación do tráfico no casco urbano. A formación denuncia o caos circulatorio que o peche dun carril en Alexandre Bóveda ten xerado en rúas próximas; e os problemas que autobuses e camións padecen case a diario a consecuencia dos mesmos; e que provocan que estes circulen por dirección prohibida día si e día tamén.

Esquerda Unida entende que non é de recibo que o Concello empregue recursos en actuacións de humanización illadas, cando O Grove carece aínda dun Plan de Mobilidade que contemple e recolla as necesidades do conxunto do casco urbano en materia de tráfico. As consecuencias de non facelo así xa está a padecelas a veciñanza practicamente a diario, pois os vehículos de maiores dimensións teñen serias dificultades para efectuar os xiros aos que obrigan os novos sentidos de circulación. E é habitual que os autobuses escolares ou os camións que veñen dende Terra de Porto por Alexandre Bóveda se vexan obrigados a circular en dirección prohibida polo último treito desa rúa, agora de sentido único. O motivo: non dispoñen de espazo suficiente para efectuar o xiro cara a Rosalía de Castro.

Para o responsable local da formación resulta chocante que o goberno local anuncie un PXOM rematado cando aínda non está claro o Plan de Mobilidade que se vai executar; e que debería terse impulsado con anterioridade para poder ser incluído no plan xeral urbanístico. 

José Antonio Otero faise eco do tremendo caos circulatorio que tamén denuncian as e os grovenses, e apela ao sentido da responsabilidade do alcalde para convocar unha xuntanza de traballo e impulsar canto antes o Plan de Mobilidade e buscar solucións acordes á realidade do mapa grovense.

Inseguridade para os escolares
Os problemas e embotellamentos repítense nas rúas Alexandre Bóveda, Rosalía de Castro, Avedida de Portugal, Luís Antonio Mestre e Rúa da Igrexa. Ademais, os cambios introducidos nos últimos meses teñen derivado un maior fluxo de tráfico cara a outras rúas da contorna máis estreitas, como a do Sol, Raposeira ou Montiño, así como no Sineiro ou en Entrehortas. Rúas que non ofrecen condicións para unha mobilidade segura, pois non contan con beirarrúas ou zonas de tránsito delimitadas para os peóns.

Esquerda Unida destaca a perigosidade que a situación implica para a comunidade escolar. Tanto polo colapso que padece Rosalía de Castro coincidindo cos horarios de entrada e saída do colexio. Como por ese maior tráfico de vehículos que se ten trasladado cara a ruelas da contorna polas que, en moitos casos, transcorren os Camiños Escolares Seguros.

Reclama un incremento da vixilancia nos Camiños Escolares Seguros
Esquerda Unida destaca que, a pesar da presentación a bombo e platillo dos Camiños Escolares Seguros que o goberno local realizou no seu día, estes non están a funcionar como tal na realidade. Nese senso, o responsable local da formación denuncia que a medida se teña reducido á colocación dunha serie de carteis indicadores; pero a realidade é que no día a día non está a facilitarse unha vixilancia das rutas nin existen medidas de seguridade para os cativos nos cruces ou pasos de peóns. 

domingo, 21 de outubro de 2018

EU denuncia atrasos de máis dun ano no pago a asociacións culturais que actuaron na Festa do Marisco

A fomación denuncia os impagos e insta ao Concello a saldar as débedas de inmediato

Lamenta o desleixo do goberno local e o abuso cara aos colectivos locais no que ten incorrido o grupo do PSOE

O Grove, 20 de outubro de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida insta ao goberno local a asumir coa máxima celeridade a débeda que mantén dende hai xa máis dun ano con distintas asociación culturais que actuaron na edición de 2017 da Festa do Marisco. A formación considera inaceptable que, cando xa teñen concluido os festexos deste ano, o executivo de Cacabelos aínda non teña afrontado os pagos correspondentes ao exercicio anterior. Unha actitude que evidencia unha inaceptable falta de consideración do Concello cara aos colectivos locais que colaboran na programación do Marisco.

Cando a Festa do Marisco deste ano xa ten sido clausurada, son varios os colectivos que aínda non cobraron polas actuacións realizadas na celebración de 2017. E, a pesar de que o asunto xa foi denunciado en pleno polo grupo de Esquerda Unida, o goberno socialista continúa, nunha inaceptable mostra de desleixo e falta de consideración, sen facerse cargo deses pagos. 

EU quere denunciar públicamente uns impagos que non afectan únicamente aos colectivos culturais. E é que, tal e como explica o responsable local da formación, o grupo municipal esquerdista ten “constancia de que outros servizos da edición pasada foron abonados nas semanas previas ao comezo desta festa”.

Para Esquerda Unida resulta intolerable o ninguneo ao que o goberno local está a someter aos colectivos locais que, ano tras ano, poñen o seu esforzo ao servizo do Grove e colaboran para que a Festa do Marisco poida contar cunha programación cultural o máis ampla posible. “Segundo sabemos, a un dos colectivos afectados díxoselle en agosto que a factura tiña que ir a pleno, pero en setembro non foi e para outubro, polo que temos entendido, tampouco irá”, explica José Antonio Otero, que solicita que “se axilice ao máximo o trámite para que a nomeada factura poida entrar na orde do día da sesión plenaria deste mes e así os afectados poidan cobrar polo traballo realizado o máis axiña posible”.

Para Esquerda Unida non resulta aceptable que a administración local incorra neste tipo de prácticas, desatendendo as súas obrigas de pago e prestando unha consideración nula ás necesidades duns colectivos que sempre se caracterizaron polo seu afán de colaboración. 

Así as cousas, a formación apela á responsabilidade do goberno local para que algo así non volva repetirse. E, ademais de instar ao grupo que lidera Jose Cacabelos a saldar coa máxima celeridade as débedas atrasadas, esixe que os servizos correspondentes á edición deste ano sexan abonados polo Concello en tempo e forma. 

domingo, 30 de setembro de 2018

EU amosa a súa preocupación polo atraso na licitación e posta en marcha da obra do Auditorio-Escola de Música

A formación alerta do grave problema que o feito de non cumprir cos prazos estipulados pode ocasionar ás arcas municipais

Denuncia as “chantaxes” empregadas no seu día polo alcalde para aprobar un crédito que, finalmente, o goberno local está empregando noutras actuacións diferentes


O Grove, 29 de setembro de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida insta ao goberno local a actuar coa máxima dilixencia e responsabilidade para evitar que O Grove teña que devolver o millón e medio de euros concedido pola Deputación de Pontevedra para a construcción do Auditorio-Escola de Música. A formación ve con preocupación o importante e cada vez maior atraso que acumula a posta en marcha dunha obra que deberá estar rematada antes do 30 de xuño se o Concello non quere verse na obriga de reembolsar a aportación económica do goberno provincial.

A pesar das présas, presións e chantaxes empregadas polo alcalde cando, hai xa máis dun ano, instaba á oposición a respaldar un crédito de 4,5 millóns de euros para a construcción do auditorio, os meses pasan e no Monte da Vila todo segue igual. Unha parálise que Esquerda Unida observa cada vez con maior preocupación, pois o feito de non rematar a tempo esta obra podería supoñer un gravísimo problema para as contas do Concello do Grove.

A mesa de contratación reuniuse o 27 de xullo para proceder á apertura dos sobres A e B. Sen embargo, os meses pasan, o remate do ano vaise achegando e o proceso de licitación atópase paralizado dende aquel momento.

A obra do auditorio-escola de música conta cun prazo de execución estipulado de 8 meses, polo que o feito de “non tela licitada nestas datas ocasiona que os prazos para a execución da obra sexan cada vez máis xustos. Tendo en conta que se pide tela rematada antes do 30/06/2019 para tela xustificada antes do 30/09/2019 estamos a 9 meses da primeira data e a 12 da segunda, cando queda aínda por licitar a obra, así como o período de reclamacións, a sinatura do contrato e o comezo dos traballos; algo que pode demorarse ata un mes dende que se coñeza a empresa que gaña a licitación”, explica o responsable local de Esquerda Unida.

Así as cousas, a preocupación nas filas da formación local vai en aumento. E é que, tal e como indica José Antonio Otero, se O Grove non cumpre cos prazos establecidos o Concello veríase na obriga de solicitar un novo crédito para poder devolver o millón e medio de euros da subvención da Deputación. 

Esquerda Unida lamenta que o tempo veña darlle a razón e corrobore a mala xestión que o goberno de Jose Cacabelos ten realizado en relación a este asunto. Un proxecto estrela que o rexedor local quixo sacar adiante anunciándoo a bombo e platillo e con demasiada presa; sen ter en conta nin tan sequera a realidade da parcela en cuestión. E é que, cabe lembrar que o proxecto acumula xa antes de comezar un importante sobrecusto, consecuencia dos cambios que foi preciso efectuar nel para adaptar á realidade do terreo un deseño que o rexedor local presentou publicamente antes de ter definidos os límites da parcela municipal na que se realizará a obra.

Esquerda Unida insta ao goberno local a actuar coa máxima responsabilidade para que ese sobrecuste non se incremente aínda máis e para que o proxecto poida materializarse e non se convirta nun estrepitoso fracaso. E é que, tal e como lembra o voceiro de EU, unha vez que a Deputación anunciou a concesión de 1,5 millóns de euros para a construción do auditorio, o alcalde decidiu cambiar o destino da mesma cantidade do crédito de 4,5 aprobado a mediados do 2016 co apoio do PGD. Así as cousas e chegados a este momento, se o Concello non puidera cumprir cos prazos de execución estipulados O Grove atoparíase sen auditorio e con dous créditos. O de 4,5 millóns que o alcalde propuxo no seu día como a única solución para que a localidade puidese contar cun auditorio (e que lle ten dado carta branca para sacar adiante distintos proxectos sen necesidade de contar coa oposición); e o de 1,5 millóns que se vería na obriga de solicitar a maiores para devolver os fondos da Deputación.

“Todo isto volve amosar que estabamos no certo cando no seu día denunciábamos a mala xestión do goberno neste asunto”, indica Otero, que lamenta as “chantaxes e presións públicas empregadas por Cacabelos para forzar á oposición a aprobar un crédito que finalmente está utilizando para outros asuntos de modo absolutamente electoralista”. 

mércores, 26 de setembro de 2018

EU reclama solucións ao caos circulatorio derivado do peche dun carril en Alexandre Bóveda

Denuncia o colapso que a medida ten xerado en rúas próximas como a Avenida de Portugal, e insta ao goberno local a avanzar na elaboración do Plan de Mobilidade

Reclamouno no pleno, onde tamén solicitou un maior celo do control aos propietarios que non recollen as deposicións dos seus animais en rúas e camiñosO Grove, 25 de setembro de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida insta ao goberno local a convocar coa máxima urxencia unha xuntanza de traballo que permita avanzar na elaboración do Plan de Mobilidade local e aporte solucións aos problemas xerados polos últimos cambios relacionados coa ordenación do tráfico no casco urbano. A formación lamenta o caos circulatorio que o peche dun carril en Alexandre Bóveda ten xerado en rúas próximas como a Avenida de Portugal, e denuncia a falta de planificación nesta materia. Unha deficiente xestión que evidencia tamén o inaceptable atraso que acumula a posta en funcionamento dos novos sistemas de control do tráfico en rúas peonís como a Catorse, onde case un ano despois da obra de humanización os pivotes móbiles continúan sen funcionar. Foi un dos temas que os concelleiros de EU levaron ao pleno deste mes de setembro. Unha sesión na que os edís esquerdistas debullaron ademais a longa lista de deberes pendentes que, a pesar dos reiterados rogos realizados pola formación ao longo de sucesivos meses, o Concello continúa sen atender. 

Esquerda Unida urxe solucións, análise e traballo que permitan mellorar o mapa do tráfico da localidade, e lamenta que as palabras e compromisos do goberno local as leve o vento. E é que resulta inaceptable que, cando está a piques de cumprirse un ano da peonalización da Catorse, as tarxetas para residentes e usuarios anunciadas continúen sen estar en uso, e o pivote móbil permanentemente apagado.

Esquerda Unida lamenta a resistencia do goberno local do PSOE a ter en conta as aportacións e ideas que lle chegan dende as filas da oposición. Unha reticencia ao diálogo que perxudica, en última instancia, á cidadanía. E que se traduce nun inxente número de pequenos problemas do día a día pendentes de resolver que se prolongan no tempo. 

Sen solucionar está o problema de iluminación no entorno de Rosalía de Castro que a veciñanza ten feito chegar aos concelleiros de EU, e que éstes trasladaron ao conxunto do pleno xa en xaneiro. Do mesmo xeito que continúa pendente a instalación de bolardos que impidan o estacionamento e favorezan a visibilidade no cruce da Fontegrande coa rúa da Igrexa, solicitados en febreiro. 

A formación tamén aproveitou o pleno deste luns para volver lembrarlle ao grupo de goberno a necesidade dun paso de peón na saída de Entrehortas, entre a farmacia e a parada de taxis, que xa fora solicitado en maio. Así como o déficit de papeleiras en diferentes rúas grovenses, como Lepanto, Con do Gato ou Raposeira (neste caso, solicitado en marzo).

A formación incide ademais na mala imaxe e na falta de seguridade que provoca o estado da área de xogos infantís da Siradella. Un deterioro que Esquerda Unida xa ten denunciado en pleno en máis dunha ocasión, e en relación ao cal os concelleiros do grupo municipal de EU volveron solicitar ao Concello que se dirixa á Comunidade de Montes de San Martiño para pedir a retirada dos restos das randeeiras existentes antes de que éstas ocasionen algún accidente.

Esquerda Unida tamén aproveitou o pleno deste luns para volver reclamar ao Concello que solicite á Xunta a reposición da deteriorada sinalización viaria da estrada do istmo. E a Emgrobes a retirada da caseta informativa da Lanzada, pois son moitos os visitantes que paran alí pensando que está en funcionamento.

A formación lamenta ademais a resistencia do goberno local a facilitar información á oposición sobre distintos proxectos en marcha aínda a pesar de tela solicitado por rexistro. 

venres, 21 de setembro de 2018

EU insta ao goberno local a contestar as alegacións e a abrir a segunda exposición pública do PXOM

A formación denuncia o baile de datas que o alcalde mantén desde hai xa máis dun ano

“Son os veciños os que teñen que dar o visto bo ao Plan Xeral, e iso só pode ser a través dun proceso no que se permitan as alegacións”, destaca José Antonio Otero

O responsable local dubida das novas estimacións temporais, e tilda de incongruente que o rexedor volva falar de publicar a planimetría cando esta segue sen ser definitiva


O Grove, 20 de setembro de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida volve denunciar os reiterados anuncios incumpridos do goberno local socialista en relación ao Plan Xeral de Ordenación Municipal. A formación que lidera José Antonio Otero critica o baile de datas no que o alcalde leva inmerso prácticamente dende o inicio do mandato; e reclama que o PSOE cumpra coa legalidade e conteste as alegacións, pendentes de resposta desde o anterior mandato.

Esquerda Unida lamenta o enrocamento do goberno local en relación ao PXOM, e insta ao alcalde a actuar con responsabilidade e someter o documento a unha segunda exposición pública formal. 

A formación lamenta a fuxida cara adiante en que se atopa sumido o alcalde grovense en relación a este asunto. E ínstao a cumprir coa legalidade e co que el mesmo prometeu durante a rolda de xuntanzas coa veciñanza, e a dar resposta escrita ás 4.000 alegacións pendentes de resposta.

A última xuntanza mantida co goberno local para falar do PXOM deixou aos edís de Esquerda Unida cunha sensación de incredulidade e escepticismo. E é que, a estas alturas, as estimacións do alcalde xa soan case a burla. 

José Antonio Otero lembra que, desde xullo de 2017, o rexedor local mudou a suposta data en que o PXOM ía ser levado a pleno ata en catro ocasións. E denuncia a incongruencia que supón que éste volva falar agora de dar a coñecer a planimetría definitiva á veciñanza, cando as ordenanzas precisas para desenvolver o plan aínda están pendentes de elaboración e, segundo o propio alcalde recoñeceu ante a oposición nesa última xuntanza, abertas e negociacións. “O pasado 18 de xullo, cando nos entregaron a documentación, díxosenos que era a definitiva; que o PXOM xa estaba pechado; que en 10 días teriamos unha nova xuntanza para falar das ordenanzas; e que convocaría unha rolda de prensa e subiría a documentación á web e a exporía nos locais veciñais. Agora, 2 meses despois, di que está aberto a negociar as ordenanzas e volve anunciar que en 10 días a planimetría estará colgada nas redes”, explica o responsable local de EU, que lamenta a incongruencia.

En vista da sucesión de acontecementos, Esquerda Unida reclama “seriedade e responsabilidade ao alcalde e ao seu goberno en relación a este asunto, pois leva máis dun ano cun baile de datas que non sabemos se vai parar aquí ou continuará”.

“Non entendemos como se vai subir a documentación á web, tal e como nos anunciou, se esta non está pechada aínda”, indica José Antonio Otero, que insta ao alcalde a facilitar as achegas da veciñanza e a garantir a toma en consideración de todas e cada unha delas. “Seguiremos reclamando a segunda exposición pública, pois son os veciños os que teñen que dar o visto bo ao Plan Xeral, e iso só pode conseguirse a través dun proceso no que se permitan as alegacións, e non con simples escritos sen validez legal, como pretende o goberno”, conclúe o responsable local de EU. 

luns, 10 de setembro de 2018

EU reclama a creación dun Punto Morado contra as violencias machistas na Festa do Marisco

A responsable local da Área da Muller, Cris Domínguez, insta ao goberno local a seguir o exemplo doutros Concellos da contorna, como Vilagarcía ou Cambados

A formación lembra a moción aprobada por unanimidade en abril a instancias do grupo municipal de EU para a creación de espazos seguros para as mulleres, e en relación á cal nada se fixo ata o momento

O Grove, 9 de setembro de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida e a Área de Muller da formación instan ao goberno local a dotar á próxima edición da Festa do Marisco de Puntos Morados contra as violencias machistas. A formación lamenta o nulo interese que o Concello ten amosado ata o momento en relación á posta en marcha das medidas para o incremento da seguridade das mulleres que recollía a moción presentada por EU e aprobada no pleno de abril. E reclama que o executivo do PSOE tome dunha vez cartas no asunto e, a diferencia do que aconteceu nas Festas do Carme, dote á celebración gastronómica que terá lugar nunhas poucas  semanas destas unidades de apoio e control dos posibles episodios de violencia de xénero.

O pasado mes de abril aprobouse en pleno unha moción do Grupo Municipal de Esquerda Unida na que se instaba á creación de “espazos seguros” para as mulleres durante as festas e espectáculos masivos, así como á elaboración dun protocolo contra as violencias machistas en colaboración co Consello Local da Igualdade e o CIM. Unha iniciativa que foi respaldada sen fisuras polos grupos da corporación, e que quería contrubuír a facer do conxunto do municipio grovense un entorno amable que incrementase a sensación de seguridade das mulleres e puxese freo aos posibles episodios de violencia, acoso ou intimidación que éstas poidan padecer.

Cinco meses despois, a formación lamenta que o goberno local teña deixado sen efecto unha iniciativa de capital importancia como é a loita contra a lacra das violencias machistas. E é que, mentres outros Concellos da contorna toman a batuta e se suman activamente a esta causa, o desleixo do goberno municipal grovense tense traducido ata o momento nunha iniciativa absolutamente nula a este respecto. 

A formación lembra que, mentres a Festa do Albariño, en Cambados, ou a da Auga, en Vilagarcía, contaron con Puntos Morados aos que as mulleres podían dirixirse no caso de sentírense agredidas ou seren obxecto de calquera tivo de violencia machista, O Grove deixou pasar todo o verán, festas patronais incluídas, sen seguir ese exemplo. Así as cousas, tanto o grupo municipal como a Área da Muller de Esquerda Unida esixen que o goberno municipal se corresponsabilice dunha vez por todas nesta loita e dote ao recinto do Marisco dun Punto Morado, en coordinación co Consello Local da Igualdade, o CIM e as forzas de seguridade.

Esquerda Unida reclama que o nomeado Consello se convoque coa maior brevidade posible para que sexa posible realizar unha coordinación efectiva do punto de atención e control reclamado xunto coa Concellaría de Turismo e as demais áreas municipais implicadas. 

A responsable da Área de Muller e representante de EU no Consello Local da Igualdade lembra que a creación destes Puntos Morados foi recentemente recomendada aos consistorios pola subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba; que a finais de xullo instaba aos Concellos a dotar deles ás festas e outros eventos multitudinarios. Cris Domínguez insta a non deixar pasar máis o tempo, e reclama unha implicación activa e decidida do consistorio grovense; ao que anima a traballar, da man tamén das agrupacións feministas da comarca, para a posta en marcha dun protocolo ambicioso e amplo que teña en conta as distintas problemáticas que afectan ás mulleres e que redunde nun incremento da seguridade deste colectivo e nunha reducción dos episodios de violencia a nivel xeral.

mércores, 29 de agosto de 2018

EU critica o desaproveitamento da antiga escola infantil do Monte da Vila e a paralización do Plan de Xuventude

Lembra que a creación dunha Casa da Xuventude nesas instalación foi aprobada en pleno en novembro, e insta ao goberno local a acatar os acordos da corporación
Antiga Escola Infantil no Monte da Vila. Foto: Todogrove
O Grove, 28 de agosto de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida critica a paralización do Plan Integral da Xuventude aprobado no mes de novembro, e insta ao goberno local a acatar os acordos plenarios e a dotar de contido a antiga escola infantil do Monte da Vila. A formación lamenta a inacción do goberno do PSOE a este respecto, e denuncia a falta de contido e a infrautilización dunhas instalación que os grupos acordaron destinar a usos sociais, culturais e deportivos relacionados coa xuventude.

Nove meses despois de que o pleno do Concello do Grove aprobase a proposta de Esquerda Unida para reconverter a antiga escola infantil do Monte da Vila nun espazo de encontro que fomentase a actividade e o ocio xuvenil, tanto a Casa da Xuventude como o Plan Integral participativo proposto para dotar a ese espazo de contido continúan a ser simples palabras sobre o papel.

O grupo municipal de EU lamenta a falta de compromiso e o ninguneo ao que o goberno de Cacabelos somete aos grupos e ás propostas da oposición. E lembra a oportunidade perdida en que o Concello está a incorrer ao non traballar para a posta en marcha da infraestrutura xuvenil aprobada.

A formación non entende que o goberno local prefira desatender os acordos plenarios en lugar de dotar de contido un edificio e unha parcela que ofrecen numerosas posibilidades; e que permitirían poñer en marcha iniciativas de interese para a mocidade grovense.

Así as cousas, a formación que dirixe José Antonio Otero insta ao Concello a acatar o acordo do pleno de novembro e a poñer en marcha as xestións para dar forma ao Plan Integral da Xuventude participativo acordado pola corporación local. Un plan baseado na participación e na autoxestión que inclúa unha campaña de asociacionismo xuvenil e recupere o Consello Local da Xuventude para dar forma a unha programación atractiva, acorde aos intereses das mozas e mozos da vila. 

A formación lamenta que o executivo do PSOE, coa complicidade do PGD, non teña en conta á mocidade no seu plan de traballo. Unha falta de compromiso con este sector da poboación que trasluce ás claras o orzamento anual do Concello, no que o goberno de Cacabelos non incluíu absolutamente ningunha partida destinada a esta fin. 

venres, 24 de agosto de 2018

EU denuncia o baile de datas e os reiterados incumprimentos do goberno local en relación ao PXOM

A pesar do compromiso explícito do alcalde a ese respecto, as alegacións presentadas pola veciñanza continúan sen ser respostadas

A formación tilda a actitude do PSOE de burla á oposición e ao conxunto da cidadanía

O Grove, 23 de agosto de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida denuncia os reiterados anuncios incumpridos do goberno local socialista en relación ao Plan Xeral de Ordenación Municipal. A formación que lidera José Antonio Otero critica o baile de datas no que o alcalde leva inmerso prácticamente dende o inicio do mandato; e lamenta unha actitude que, a estas alturas, pode considerarse xa como unha burla á oposición e ao conxunto da cidadanía grovense.

O pasado mes de xullo o alcalde convocaba aos grupos da oposición para facilitar a planimetría da que se supuña sería a proposta definitiva de PXOM para O Grove; e emprazaba aos grupos a unha nova xuntanza para falar das ordenanzas necesarias para desenvolver o plan urbanístico nun prazo aproximado de dez días. Foi no mesmo encontro no que o rexedor local anunciou a inmediata publicación dos planos para que a veciñanza puidese consultalos a través de internet, e puxo como horizonte temporal para a aprobación en pleno do documento o mes de setembro.

Sen publicación e coas alegacións por contestar

Con agosto a piques de rematar, Esquerda Unida lamenta que os anuncios comprometidos non teñan sido máis que novas palabras que leva o vento. E é que a realidade é que a día de hoxe a planimetría do PXOM modificada e volta a modificar continúa sendo unha incógnita para a poboación local. 

Así as cousas, para Otero a nova saída á palestra do alcalde non é senón unha “burla” ás e aos grovenses. E é que, tal e como lembra o responsable local de EU, as arredor de catromil alegacións que foron presentadas ao PXOM de 2014 aínda non foron contestadas; a pesar do compromiso verbal explicitado polo propio alcalde a ese respecto, e á obriga legal de facelo.

“O que está facendo e dicindo o rexedor é unha burla á oposición e aos veciños, con continuos anuncios incumpridos e mentiras”, indica Otero, que incide en que “é mentira que o novo PXOM vaia poder alegarse” debido á postura insistentemente reiterada do goberno local, que se opón a unha segunda exposición pública formal.

Nesa liña, EU lamenta o enrocamento do goberno do PSOE; obsesionado con conseguir a aprobación do documento antes das próximas eleccións municipais caia quen caia, e mesmo a costa de vetar o dereito da veciñanza a expresarse e alegar. O responsable da formación critica ademais os intentos do alcalde por botar balóns fóra ao atribuír o atraso e os prazos incumpridos á Lei do Solo de 2016. “Foi el quen se empeñou en poñer constantemente datas enriba da mesa”, indica Otero, que lembra que a oposición “non interferiu en nada” e en todo momento deixou traballar aos técnicos e ao goberno.

O grupo municipal esquerdista apunta ademais as negociacións que o goberno local mantén aínda con veciños da zona das Bouzas, e amosa o seu escepticismo respecto ao feito de que o PXOM vai ser finalmente levado a pleno no mes de outubro.

venres, 27 de xullo de 2018

EU insta á posta en marcha do servizo de guindastre que reclaman a veciñanza e os propietarios de vados

Nos últimos días volveron producirse queixas dos propietarios de vados permanentes, aos que non se lles están a dar solucións a pesar de aboar a correspondente taxa

O Concello fai ouvidos xordos a unha reclamación que está sobre a mesa dende o comezo do mandato, e que tamén solicita a Policía Local
Foto: Todogrove.es
O Grove, 26 de xullo de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida volve reclamar a inmediata posta en marcha do servizo municipal de guindastre. Unha carencia que a formación ven denunciando dende o comezo do mandato; e á que o goberno municipal se resiste a poñerlle solución, a pesar da existencia de informes favorables da Policía Local e das reiteradas queixas da veciñanza.

A pesar de aboar a correspondente taxa, se un vehículo estaciona indebidamente fronte a un vado permanente o propietario do mesmo pouco poderá facer aparte de agardar con paciencia. E é que aínda que existen informes da Policía Local que solicitan a posta en funcionamento do servizo municipal de guindastre, o goberno local do PSOE continúa deixando de lado unha cuestión que ven motivando as reiteradas queixas da cidadanía grovense.

Hai escasos días repetíanse os problemas no casco urbán. E é que, aparte de poñer a correspondente multa, pouco poden facer os axentes municipais ante un aviso de estacionamento fronte a unha saída de garaxe sinalizada cun vado. Unha situación que, loxicamente, xera un fondo malestar entre os usuarios de vados; que están a ver vulnerados os dereitos que, se supón, debera garantirlles o pago da nomeada sinalización.

A situación xa foi exposta no pleno polos concelleiros de Esquerda Unida en reiteradas ocasións. E o goberno local mesmo chegou a comprometer de palabra a posta en marcha do servizo e a actualización da correspondente taxa antes do 2017. Porén, o problema continúa sen solventarse.

Así as cousas, o grupo municipal de EU volve reclamar a incorporación á plantilla municipal dun condutor para o guindastre e a posta en marcha do servizo de forma inmediata, estable e regular. 

sábado, 21 de xullo de 2018

EU critica o desleixo do Concello no que a seguridade se refire, e denuncia que continúe sen poñerse en marcha a patrulla nocturna


Foto: Todogrove.es
Lamenta que, a pesar do aprobado en pleno, a Festa do Carme non contase con ningún tipo de protocolo ou punto de control das violencias machistas

O Grove, 20 de xullo de 2018.- Un ano máis, O Grove continúa sen contar con patrulla policial nocturna. A pesar de que o déficit de axentes no corpo municipal é un problema que afecta a O Grove dende hai anos; e que o goberno local ten recoñecido en numerosas ocasións; o grupo municipal de Esquerda Unida lamenta o absoluto desleixo do executivo do PSOE a este respecto. Unha despreocupación que, en vista das repetidas reclamacións (tanto por parte dos grupos da oposición como da veciñanza) ben pode calificarse, cando queda xa menos dun ano para as vindeiras eleccións municipais, como unha absoluta deixadez de funcións do responsable municipal de Seguridade. Desleixo que tamén evidencia a falta de iniciativa no que a control das violencias machistas se refire. E é que, a pesar de que o pleno aprobou por unanimidade unha moción que, entre outras medidas, contemplaba a creación de espazos seguros e puntos de atención ás mulleres en celebracións multitudinarias, este non foi posto en marcha nas últimas Festas do Carme. Festexos que, por outra banda, careceron por completo do protocolo de seguridade que terían requirido debido á elevada concentración de persoas.

Un verán máis, O Grove vese na obriga de adaptarse ao déficit de seguridade con que o municipio ven convivindo dende hai anos. Nin as intensas vagas de roubos rexistradas en meses pasados nin as repetidas reclamacións de veciños e formacións políticas ao respecto teñen callado na Concellería de Seguridade que dirixe José Cacabelos. Quen, a pesar dos reiterados compromisos verbais que, un ano tras outro, vai poñendo sobre a mesa, continúa sen tomar cartas no asunto e sen poñer en marcha a contratación de novos axentes que permitan a O Grove contar cun corpo de Policía Local dimensionado de xeito acorde ás súas necesidades.

Se o insuficiente número de axentes da Policía Local resulta preocupante durante o inverno, os problemas acentúanse co incremento poboacional e co conseguinte aumento do tráfico e dos eventos e aglomeracións propios da época estival. Situación que se agrava aínda máis durante a noite, cando O Grove queda absolutamente desprotexido.

Nas últimas fins de semana a movida noctura xa rexistrou algúns altercados, que ben poderían previrse coa presenza disuasoria dunha patrulla policial. Ademais, hai escasos días a prensa facíase eco dun estudo que sitúa a O Grove entre os municipios galegos cun maior risco e frecuencia de roubos en domicilios. Situación que, por outra banda, evidencian por si mesmos os numerosos asaltos que a poboación local padeceu en veráns anteriores.

Máis aló do xeral, o responsable local de EU mira cara a outros municipios da contorna para lamentar que, mentres outros Concellos avanzan e van mellorando a seguridade das mulleres e o control específico das violencias machistas en festas, celebracións e outros eventos multitudinarios, unha vez máis o goberno local do Grove esquece por completo o aprobado en pleno. Nese senso, José Antonio Otero sinala o exemplo de Cambados, que na Festa do Albariño porá en marcha un Punto Morado para  atender ás posibles vítimas deste tipo de agresións.


Gabinete de Comunicación
Esquerda Unida O Grove