sábado, 17 de febreiro de 2018

Esquerda Unida denuncia que Cacabelos deixou sen financiamento o AuditorioTrala modificación do destino de 1,5 millóns, aprobada no pleno de xaneiro, faltan máis de 400.000 euros para completar o custo total da obra segundo denuncian os edís de EU.

Lamelas e Otero indican que o goberno vai destinar millón e medio de euros a actuacións sen proxectos e sen concretar a súa execución.Tachan a Cacabelos de actuar de modo electoralista.

O Grove, febreiro de 2018.- No pleno do mes de xaneiro, onde se aprobou o cambio de destino dos 1,5 millóns do crédito destinado inicialmente para o auditorio, o voceiro do Grupo Municipal de Esquerda Unida, Juan Lamelas, denunciou que con esa modificación o goberno deixaba a obra do auditorio municipal sen a totalidade do orzamento preciso para a súa construción, pois agora mesmo faltan mais de 400.000 euros. Os edís esquerdistas non entenden cal é o motivo para tal actuación "pois pasaron de ter cartos de mais a quedarse sen a totalidade do orzamento do auditorio". Consideran que "este goberno traballa a golpe de ocorrencias e son incapaces de recoñecer os seus propios erros" motivo polo que cren que o Alcalde continuou co trámite a pesares da advertencia de Esquerda Unida ao respecto.

Así mesmo, indican que esta modificación confírmalles o que levan denunciando dende que se aprobou a solicitude da subvención da deputación, "que non era preciso ter os cartos antes da solicitude, pois agora mesmo non se cumpre o 4 punto, o do compromiso de achegar pouco mais de 2.800.000 €. O que ven sendo o mesmo, que se podía solicitar a subvención e logo un crédito moito menor, sen ter que endebedarnos tanto". Pero tamén din que entenden a actitude de Cacabelos "pois dende hai preto dun ano o Alcalde só pensa de forma electoralista e atópase inmerso na súa propia campaña electoral, gastando todos os seus cartuchos vendo que non foi quen de cumprir as promesas que o levaron a gañar as eleccións".

Por outro lado, os esquerdistas indican que non votaron a favor da modificación do destino do crédito, porque o consideran "un fraude e unha proposta irreal e a saber si realizable" pois, segundo indican os edís "o mesmo alcalde confirmou no pleno que ningunha das cuestións ás que se pretenden destinar as partidas están pechadas, contan con proxecto e cos permisos precisos para executalas", polo que "non podemos apoiar algo que non sabemos si se vai facer ou si os cartos que se destinan son de máis ou insuficientes"
 
A muleta do PGD
Para Juan Lamelas e Jose A. Otero, o PSOE do Grove atópase instalado nunha postura de “imposición” que se suma ao que os esquerdistas veñen denunciando durante todo o mandato: “un goberno sen planificación e absorbido polos problemas do día a día”, como vén a demostrar segundo eles esta proposta de modificación de destino de 1.500.000€ para obras sen proxecto e moitas sen definir aínda, chegando o propio alcalde a afirmar en pleno que estas partidas serían modificadas varias veces ao longo do ano.

Pero para esta fuxida cara adiante de Cacabelos e o seu equipo hai un cómplice necesario; o PGD e o seu único concelleiro Félix Lamas. Segundo Esquerda Unida, tanto Lamas como o seu partido “deberán explicar este estraño matrimonio que manteñen co goberno local” e “se existe relación entre partidas aprobadas por valor de 700.000€ relacionadas con Breogán, club que preside Lamas, e o seu repentino matrimonio con Cacabelos”.

Grupo Municipal de Esquerda Unida

mércores, 31 de xaneiro de 2018

O Pleno apoia a moción de EU solicitando a retirada do proxecto de modificación da Lei de Saúde de Galicia

O Pleno do Concello do Grove mostrou o seu rexeitamento ao proxecto de modificación da Lei 8/2008 de Saúde de Galicia e mostrou o apoio ás mobilizacións convocadas por SOS Sanidade Pública para tal fin a raíz da moción presentada polo Grupo Municipal de Esquerda Unida. 

Todos os partidos da corporación municipal (Agás o PP que se abstivo), mostraron o seu voto favorable á moción que pedía a Xunta de Galicia a retirada do Proxecto de modificación da Lei Galega de Saúde e abrir un proceso de debate e negociación participativa para manter e reforzar os hospitais comarcais co propósito de garantir a asistencia de saúde a toda a poboación en condicións de igualdade, para recuperar as Xerencias de Atención Primaria con autonomía e capacidade resolutiva, devolver e potenciar a formación, investigación e innovación con recursos públicos, potenciar a participación social en todas as estruturas do sistema sanitario e garantir a equidade de acceso ao sistema dos mellores profesionais e traballadores en base a criterios de igualdade, mérito e capacidade. Así mesmo, mostraron o seu apoio a mobilización convocada pola Plataforma SOS Sanidade Pública do 4 de febreiro en Santiago de Compostela para pedir a retirada do Proxecto de Modificación da Lei 8/2008 de saúde de Galicia


Moción completa 

Don Juan Lamelas Alfonso, Voceiro do Grupo Municipal de Esquerda Unida no Concello do Grove, ao amparo do disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, somete ao PLENO deste Concello para o seu debate e aprobación, se precede, a seguinte

MOCIÓN

para solicitar a retirada do proxecto de modificación da Lei 8/2008 de Saúde DE GALICIA E EN apoio ás mobilizacións convocadas por sos sanidade pública para tal fin
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei de Saúde de Galicia do ano 2008, estableceu as normas polas que se ten que rexer o Sistema Sanitario Público de Galicia. Esta Lei contempla unha  Sanidade Pública, Universal, Gratuíta e de Calidade, tal e como manda o Estatuto de Autonomía de Galicia e a Constitución do Estado Español.

Agora a Xunta pretende cambiar esta Lei mediante un proxecto que:

1.- Reduce a participación social   na xestión e control do sistema.

Cambia a composición dos órganos de participación e súas funcións dos mesmos. Esta modificación faría imposible o control previo e a  aprobación do Plan Galego de Saúde, os contratos de servizos, os concertos co sector privado, subvencións, memorias anuais, orzamentos,  prestacións sanitarias e carteiras de servizos.

Tamén modifica  a composición e funcións do Consello de Saúde de Área e  crea un novo Consello Asesor de Pacientes,  deixando pendente a regulación da súa composición e funcionamento, responsabilidade que traslada as Xerencias de Área. A Consellería de Sanidade elixirá ademais quen poderá participar no mesmo, que deberán facer as  entidades participantes. O Proxecto e suprime o artigo 25 (apartado 5. d) que establecía que “ o Consello e Saúde debería coñecer os contratos de servizos sanitarios, concertos e subvencións na área sanitaria".
 
2.- Reduce as Áreas Sanitarias e mantén as Estruturas de Xestión Integrada (EOXIS).

Reduce á actuais  Áreas Sanitarias de 11 a 7 coa intención de equiparar as mesmas ás Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXIS), creadas para suprimir as Xerencias de Atención Primaria (AP) que foron absorbidas polos hospitais. De este xeito a AP quedou sometida a hospitalaria perdendo orzamento e autonomía, polo que o sistema sanitario volve ao modelo curativo (reparación do dano) en detrimento da promoción e prevención, moito mais racional e eficiente para a saúde da poboación.

3.- Desmantela e recorta os recursos dos hospitais comarcais, que acercan a atención hospitalaria as poboación rural aleixada dos grandes hospitais.

Preténdese eliminar as Áreas Sanitarias de Monforte, A Mariña, Barco de Valdeorras  e o Salnés, polo que os hospitais das mesmas pasarían a depender dos hospitais das  Estruturas de Xestión Integrada (EOXIS) de  Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Pontevedra, Ourense e Vigo. As áreas dos hospitais comarcais se transforman en Distritos Sanitarios que son estruturas territoriais de menor rango, capacidade de xestión, orzamento e recursos.

4.- Mantén e consolida a selección dos traballadores sanitarios por libre designación, en lugar de por coñecemento, mérito e capacidade demostrada  en probas,  examines e concursos.

Esta decisión  perpetúa a arbitrariedade  o enchufismo na contratación do persoal sanitario, en detrimento da calidade da atención, da equidade e da xustiza. 

5.- Consolida a privatización de formación, investigación e innovación dos sistema sanitario público galego.

Mantén a amplía a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, parasitada por laboratorios e empresas tecnolóxicas e fondos de investimento internacional. De esta manara o SERGAS financiará e poñerá os seus centros, profesionais, equipamento e pacientes o servizo da experimentación de laboratorios, multinacionais e fondos de investimento, que farán grandes negocios cos resultados da mesma: O SERGAS pagara a investigación e ás multinacionais comercializaran os resultados.  Preténdese por o Sistema Sanitario Público ao servizo do desenvolvemento empresarial, en lugar de garantir a saúde da poboación.
Debemos ser conscientes de que están en xogo Sanidade Pública que ata agora protexeu o ben máis importante que temos como e a saúde. O sistema Sanitario Público e algo que conseguimos entre tod@s coa democracia. Si deixamos que o privaticen, as xeracións futuras non nolo perdoarán. 

Por todo o exposto, o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do Pleno do Concello do Grove a seguinte,
 
PROPOSTA DE ACORDO

1.- Instar á Xunta á retirada do Proxecto de modificación da Lei Galega de Saúde

2.- Instar á Xunta a apertura de un proceso de debate e negociación participativa para:
-      Manter e reforzar os hospitais comarcais para garantir a asistencia de saúde a toda a poboación en condicións de igualdade.
-      Recuperar as Xerencias de Atención Primaria, que recupere a súa autonomía e capacidade resolutiva, para promover e previr a saúde da poboación.
-      Desenvolver e potenciar a formación, investigación e innovación con recursos públicos.
-      Potenciar a Participación Social, sen exclusións, en todas as estruturas do sistema sanitario.
-      Garantir a equidade de acceso ao sistema dos mellores profesionais e traballadores en base a criterios de igualdade, mérito e capacidade.

3.- Apoiar explicitamente a mobilización convocada pola Plataforma SOS Sanidade Pública para o vindeiro 4 de febreiro en Santiago de Compostela pola retirada do Proxecto de Modificación da Lei 8/2008 de saúde de Galicia.

sábado, 25 de novembro de 2017

Esquerda Unida solicita que a Escola Infantil do Monte da Vila sexa a nova Casa da Xuventude

Edificio da EEI Monte da Vila (Foto: Todogrove.es)
O Grupo Municipal de EU someterá a debate, no pleno de novembro, unha moción na que solicitan que o inmoble que ata este ano albergaba a Escola Infantil no Monte da Vila sexa usado como Casa da Xuventude.  Un espazo que acolla as actividades e servizos adecuados ás necesidades da mocidade do Grove. A proposta, que leva emparellada a creación dun Plan Integral da Mocidade, tratarase no punto de mocións de urxencia ao non estar incluída na orde do día do pleno. 


Moción íntegra 


CREACIÓN DUNHA CASA DA XUVENTUDE E UN PLAN INTEGRAL DA MOCIDADE NO CONCELLO DO GROVE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nos pasados meses, a consellería de Educación anunciou o peche da Escola Infantil do Monte da Vila ao non contar co número suficiente de cativos para o curso escolar 2017-18. Tras isto, o actual goberno do Concello do Grove indicou que iniciarían os trámites para solicitar que o uso do inmoble pasase a titularidade municipal. 

Esquerda Unida leva anos incluíndo nos seu programa electoral a necesidade dunha Casa da Xuventude no Concello do Grove, un espazo que acolla actividades e servizos adecuados ás necesidades da mocidade do noso concello, polo que consideramos que este edificio podería cubrir esta necesidade.

É por iso que propoñemos que o uso que se lle dea a este edifico público sexa de índole social, cultural, deportivo e xuvenil, no que se doten os espazos para cubrir do mellor modo as necesidades da xuventude do Grove, permitindo realizar actividades, cursos, reunións, ensaios, etc.

Por todo o exposto, o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do Pleno do Concello do Grove a seguinte,

PROPOSTA DE ACORDO

1.  Solicitar á Consellería de Educación o uso do edificio que albergaba a Escola Infantil no Monte da Vila.

2.  Cambiar o uso exclusivamente educativo do edificio para declaralo de uso social, cultural, deportivo, educativo e xuvenil co propósito de convertelo na Casa da Xuventude do Concello do Grove.

3.  Deseño dun Plan Integral da Xuventude participativo con distintos eixos:
a. Participación e autoxestión.
b. Campaña de asociacionismo xuvenil.
c. Recuperación do Consello Local da Xuventude.
d. Apoio técnico para o deseño e posta en marcha do Plan Integral.
e. Creación da Casa da Xuventude do Concello do Grove.
f.  Programa de formación dirixido á xuventude.

4.  Dotación dunha partida orzamentaria nos orzamentos do Concello para o ano 2018 para financiamento do Plan Integral da Xuventude.