martes, 19 de decembro de 2023

Esquerda Unida denuncia a inacción do goberno local en materia de turismo

A formación política reclama a convocatoria do Consello Local de Turismo, a definición das bases para as Centolas de Ouro, a publicación das bases para o cartel da Festa do Marisco 2024 e a constitución da mesa para o seguimento da aplicación do PSTD.

Esquerda Unida continúa agardando que o goberno local cumpra coas súas promesas e compromisos en materia de turismo, un sector estratéxico para o desenvolvemento económico e social do Grove. Así o manifestou a concelleira esquerdista, Susana Millán, nun comunicado de prensa.

O Grove, 20 de decembro de 2023.- Esquerda Unida expresou a súa preocupación pola falta de avances na área de turismo e as promesas incumpridas por parte do actual goberno local, encabezado por José Antonio Cacabelos que, ademais de Alcalde, é o concelleiro delegado da área de Turismo.

Segundo a concelleira de Esquerda Unida, Susana Millán, dende que o pasado mes de xullo Cacabelos tomara posesión de Alcalde e asumira as funcións da área de turismo, os membros do Consello Local continúan agardando a que se convoque a xuntanza de constitución do órgano sectorial, que debería ser o espazo de participación e consenso entre os axentes implicados no turismo. “Non entendemos por que o Alcalde non convoca o CLT, cando é unha ferramenta fundamental para planificar, coordinar e avaliar as políticas de turismo no Grove. Non se pode xestionar o turismo de costas á cidadanía, aos profesionais e ás entidades que traballan neste ámbito”, declarou Millán.

A esquerdista tamén criticou a falta de interese do goberno local por crear as bases para as Centolas de Ouro, o máximo distintivo que se outorga durante a Festa do Marisco. Segundo Millán, o Alcalde comprometeuse a reunir en novembro o CLT para redactar unhas bases que definiran os méritos para ser nominado ás Centolas de Ouro, pero a día de hoxe segue sen ser convocado. “É unha falta de respecto e de seriedade por parte do Alcalde, que non cumpre coa súa palabra nin coas súas obrigas. Levamos anos falando da necesidade de crear esas bases, e desta volta asegurou e perxurou que en novembro comezaríamos a súa redacción”, afirmou Millán.

A carencia de interese do goberno local na Festa do Marisco tamén foi resaltada por Millán, mencionando a ausencia, por primeira vez, do cartel anunciador da edición 2024 durante o evento deste ano e denunciando que a día de hoxe sigan sen publicarse as bases para o concurso dese cartel, que é crucial para a promoción da Festa, un dos eventos gastronómicos máis importantes da comunidade. “É unha mostra máis da falta de planificación e de promoción do turismo por parte do goberno local, que non é capaz de aproveitar o potencial da Festa do Marisco como un reclamo turístico de primeira orde”, concluíu Millán.

Outra das cuestións que preocupa a Esquerda Unidaé a falta de información sobre o Plan de Sustentabilidade Turística en Destino (PSTD), un proxecto financiado polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo a cargo dos fondos do Plan Recuperación da Unión Europea, no que O Grove conta cun orzamento de 2.000.000 euros para mellorar a competitividade e a sustentabilidade do destino turístico. Millán denunciou que o Alcalde non creou a mesa de seguimento da execución do plan, tal e como se comprometera con Esquerda Unida, polo que descoñecen se xa se contratou a consultora que se precisaba para traballar neles, e cales son as consecuencias de non ter executado a parte correspondente ao 2023. “Temos moitas dúbidas sobre este proxecto, que debería ser unha oportunidade para impulsar un modelo de turismo máis sostible, innovador e inclusivo, pero que tememos que se converta nun fracaso por culpa da mala xestión do goberno local”, advertiu Millán.

luns, 4 de decembro de 2023

EU insta a crear unha fronte común para demandar á Xunta as melloras necesarias para o CEIP Rosalía de Castro

Apoian a demanda da ANPA Conchases para lograr as melloras urxentes do centro escolar, incluíndo novas aulas, pavillón e comedor escolar. Critican a inacción da Xunta de Galicia e solicitan colaboración entre os partidos políticos da corporación e comunidade educativa para resolver as deficiencias.

Critican tamén ao executivo local pola falta de actuación nas deficiencias reclamadas pola ANPA dende o verán e pídenlle á Concelleira de Educación que cumpra coas súas obrigas e dea solucións á demanda de limpeza e mantemento do centro, ao arranxo do parque infantil e á problemática derivada do cambio do sentido das rúas.

4 de decembro de 2023.- Os concelleiros de Esquerda Unida, José Antonio Otero, Susana Millán e Anxo Meis, reuníronse a pasada semana con representantes da ANPA Conchases. Neste encontro, abordáronse diversas preocupacións relacionadas coas condicións do CEIP Rosalía de Castro e as accións necesarias para a súa mellora.

Tras analizar a situación, Esquerda Unida considera necesaria a formación dunha fronte común entre os partidos políticos da corporación e a comunidade educativa co obxectivo de reivindicar e reclamar ante a Consellería de Educación e a Xunta de Galicia as melloras esenciais que o CEIP Rosalía de Castro necesita con urxencia e que leva anos demandando.

As melloras pasan pola habilitación de novas aulas para facer fronte ao aumento de matrículas, á diversidade do alumnado e ás necesidades pedagóxicas; a construción dun novo pavillón que cumpra cos estándares adecuados; a implementación dun comedor escolar que satisfaga a crecente demanda, xa que desde 2019 se está cubrindo o servizo nun módulo prefabricado que era provisional e que queda escaso e inadecuado; e a habilitación dun espazo axeitado para que a ANPA leve a cabo as súas actividades extraescolares, xa que o que tiñan está totalmente inutilizable debido ás filtracións de auga.

A asociación de nais e pais informou aos concelleiros sobre o compromiso verbal que a Consellería de Educación adquiriu a comezos de ano coa dirección do centro. Este incluía a realización dun proxecto que abordaba as melloras necesarias para cubrir todas as demandas, realizando obras tanto no propio centro como no edificio contiguo utilizado antigamente para as vivendas dos mestres, actualmente en estado de abandono. Pero ata a data, nin a dirección do centro, nin a asociación de nais e pais ten constancia da existencia dese proxecto.

Os concelleiros de Esquerda Unida expresaron o seu total respaldo e compromiso coa ANPA para traballar en conxunto na consecución das melloras demandadas. No entanto, sinalaron a falta de intención por parte da Xunta de Galicia para levar a cabo calquera actuación a curto prazo no CEIP Rosalía de Castro, xa que á carencia dun proxecto de reforma súmase a ausencia de partida algunha nos orzamentos autonómicos para o próximo ano, nin para o proxecto nin para a execución da obra. É por iso que fan fincapé na necesidade de crear unha fronte común que traballe, ao marxe das discrepancias políticas, para lograr as melloras que necesita o centro educativo.

Doutra banda, os concelleiros tamén constataron o malestar da ANPA co executivo local debido á falta de actuación da Concelleira de Educación en diversas solicitudes realizadas antes do inicio do curso escolar. Estas inclúen problemas de limpeza e mantemento do centro, a adecuación do parque infantil e solucións ás complicacións xurdidas polo cambio de sentido das rúas, que afecta á situación dos contedores de lixo e ao acceso dos autobuses durante as saídas escolares.

Esquerda Unida critica o nulo compromiso do goberno local coas demandas da comunidade educativa e pide á Concelleira de Educación que cumpra coas súas responsabilidades e solucione as deficiencias e problemas que presenta o CEIP Rosalía de Castro. Do mesmo xeito, emprázana a manter un diálogo máis constante e fluído tanto coas ANPAS como coas direccións dos colexios co propósito de manter os centros escolares en óptimas condicións, xa que o mantemento dos mesmos corresponde á administración local.

luns, 20 de novembro de 2023

EU esixe ao goberno municipal que solucione a situación de precariedade do servizo de Emerxencias do Grove

Os concelleiros de Esquerda Unida reuníronse co persoal do servizo de Emerxencias e denuncian a precariedade na que traballan, cuns vehículos en mal estado, sen sistema de excarceración e cuns salarios inapropiados. Instan ao goberno a solicitar á Xunta de Galicia a conversión en GES para acadar os medios necesarios e evitar uns gastos que se aproximan ao millón de euros. Ofrécense a acompañar ao executivo local para logralo. 

Piden ao alcalde que destitúa ao concelleiro delegado pola súa desleixo e abandono do servizo de Emerxencias e que busque unha solución o máis axiña posible para evitar que desapareza o servizo 24 horas, ou non se poida actuar nunha intervención por falta de medios e, en consecuencia, ter que lamentar unha desgraza.

O Grove, 20 de novembro de 2023.- O grupo municipal de Esquerda Unida, integrado por José Antonio Otero, Susana Millán e Anxo Meis, mantivo a semana pasada unha reunión co persoal do servizo de Emerxencias do Grove para coñecer de primeira man a realidade na que desenvolven o seu traballo. O que se atoparon foi unha situación de abandono e de falta de medios para garantir un servizo vital para a protección e o benestar da poboación.

O depósito de vehículos e embarcacións non dispón de ningunha cuberta que os resgarde das adversidades climáticas. Isto ocasiona un desgaste acelerado dos mesmos, que ademais son moi caros. O camión de bombeiros está en mal estado, todo oxidado e danado, o que compromete a efectividade e/ou a prestación das intervencións. Unha das lanchas de rescate xa está inservible pola corrosión e a outra segue o mesmo camiño. A ausencia de cuberta tamén dificulta unha rápida resposta ás emerxencias, pois os traballadores teñen que equipar os vehículos co material necesario no momento dos avisos, en moitas ocasións baixo fortes choivas. Ademais, o servizo non dispón de sistema de excarceración, sendo o único de Galicia que carece deste recurso indispensable para atender accidentes de circulación.

Doutra banda, os traballadores e traballadoras do servizo de Emerxencias, que están a cumprir coas súas obrigas, e mesmo máis aló, realizando labores que non lles corresponden, fano cuns salarios moi por baixo do que lles pertence, en moitos casos sen alcanzar os 1.000 euros mensuais a pesar de contar co incentivo dos trienios. O xefe do servizo, que leva oito anos exercendo esta función, conta co mesmo salario que o resto dos traballadores e traballadoras, sen o complemento que lle corresponde polo posto que desenvolve. En moitos casos están realizando numerosas horas extra para non deixar o servizo desatendido. Esta situación agrávase cando o concelleiro delegado se nega a asinar estas horas, como sucedeu o pasado mes, ou non crea unha bolsa de emprego para cubrir as baixas ou vacacións, o que supón unha maior carga para os traballadores e traballadoras ante a carencia de persoal. Un claro exemplo do menosprezo que sufre un servizo tan esencial.

O servizo de Emerxencias do Grove demostrou e demostra que é imprescindible, pois realiza un gran labor no concello, cun nivel de intervencións e actuacións anuais que supera con creces o dos grupos de emerxencias supramunicipais (GES) da Xunta de Galicia. Segundo os datos facilitados polos traballadores, o servizo de Emerxencias do Grove realiza dentro do propio concello máis de 1.000 intervencións anuais, entre as que se inclúen incendios, accidentes, rescates, salvamentos, asistencias técnicas, prevencións, recollida de animais, trampeo de velutinas, colaboracións con outros servizos e eventos... Estas cifras contrastan coas dos GES da Xunta de Galicia, que realizan esta media nun ámbito de actuación moito maior.

Por iso, desde Esquerda Unida pídese que se deixe de desprezar o servizo por parte do goberno municipal e que se dote(actúe para dotalo) dos medios materiais para cumprir cos seus labores de forma adecuada e segura, así como que se lles equipare o salario co que lles corresponde polas súas funcións.

Esquerda Unida considera que, debido abandono do goberno e á falta de actuacións anteriores, adecuar agora todo para prestar o servizo de forma axeitada suporá un gasto para o concello preto dun millón de euros. Instalar a cuberta solicitada supón un gasto de aproximadamente 80.000 euros, un camión de bombeiros novo está entre os 200.000 e 300.000 euros, unha lancha de rescate outros 200.000 euros, un sistema de excarceración está ao redor dos 200.000 euros. A todo isto hai que sumarlle a equiparación salarial.

Un gasto inasumible a curto prazo que se podería ver reducido se o servizo fose considerado GES por parte da Xunta de Galicia. Pero entenden que para iso é necesario que o goberno municipal realice todas as xestións necesarias coa administración autonómica, entre elas, e quizais a máis importante, ter unha boa relación e deixar de atacar continuamente a esta administración, cuestión que non sucede desde que José Cacabelos é Alcalde do Grove.

Denúnciase así o desprezo e o desleixo de funcións do goberno local e do concelleiro de Seguridade co servizo de Emerxencias durante os últimos oito anos, provocando a actual situación e a posibilidade de que o servizo teña que deixar de prestar os seus servizos as 24 horas do día durante os 365 días do ano, ou que non se poida actuar nun incendio, accidente ou rescate no mar por estar inoperativos os vehículos necesarios.

Pídese ao alcalde que tome cartas no asunto dunha vez por todas e que, dada a situación, “destitúa ao concelleiro delegado das súas funcións e que procure unha solución o máis axiña posible para non ter que lamentar unha desgraza nun futuro, o cal pode estar máis preto do que pensamos” declara o voceiro de Esquerda Unida, José Antonio Otero.

“É unha vergoña que o goberno municipal teña abandonado o servizo de Emerxencias, que é fundamental para a seguridade e o benestar da cidadanía. Os traballadores e traballadoras do servizo están a facer un esforzo enorme para prestar un servizo de calidade, pero atópanse cunhas condicións de traballo inadecuadas e uns salarios inxustos. O goberno municipal ten que actuar xa para solucionar esta situación e dotar ao servizo dos medios materiais e humanos que necesita. Non podemos permitir que o servizo de Emerxencias se vexa mermado ou que non poida actuar en caso de emerxencia por culpa da irresponsabilidade e a incompetencia do goberno municipal”, asevera Otero.

“Desde Esquerda Unida pedimos que se realice a instalación dunha cuberta para o parque de vehículos. Tamén solicitamos que se recoñeza o traballo do persoal do servizo e se lles pague o que lles corresponde polas súas funcións. Ademais, ofrecémonos a acompañar ao goberno na procurar do recoñecemento do servizo como GES e así evitar o gasto dun camión de bombeiros, unha lancha salvavidas e a adquisición do sistema de excarceración”, engadiu José Antonio Otero.

xoves, 26 de outubro de 2023

EU critica a falta de investimento para O Grove nos orzamentos da Xunta de Galicia

 

Alegan que o Grove foi excluído de investimentos importantes. Segundo Esquerda Unida, a Xunta de Galicia non contemplou partidas orzamentarias para áreas clave como o Colexio de Rosalía de Castro, a Rúa Luís A. Mestre, a tubaxe da subministración  de auga potable, o dique de abrigo do porto de Porto Meloxo, o Centro de Saúde ou a Escola Infantil de Rons.

Instan ao goberno municipal a reclamar estas melloras e ao PP do Grove a demandar investimentos para O Grove. Preguntan aos populares pola promesa electoral sobre a construción dun pavillón no instituto Monte da Vila, xa que tampouco se contempla nos orzamentos autonómicos.

O Grove, 26 de outubro de 2023.- Esquerda Unida, a través do seu voceiro José Antonio Otero González, criticou duramente os orzamentos da Xunta de Galicia para o 2024. Segundo a formación, a Xunta “ningunea” ao Grove un ano máis, deixándoo fóra de calquera investimento importante.

A formación política sinalou que non se contempla ningunha partida orzamentaria para varias demandas históricas e necesidades do concello. Entre elas destacan:

O Colexio de Rosalía de Castro: O centro de ensino precisa dunha reforma ante a falta de espazos para o desenvolvemento adecuado da súa actividade. Segundo Esquerda Unida, a Xunta comprometeuse en febreiro do 2023 para a redacción dun proxecto que dotaría ao centro de novas aulas, un pavillón, comedor escolar e local para a ANPA, utilizando para iso, o propio centro e o vello edificio de vivenda dos mestres.

Rúa Luis A. Mestre: Unha das arterias principais do Grove que precisa dunha actuación urxente. Tal e como indican os esquerdistas “a rúa atópase nun estado deplorable e de abandono dende hai anos, con numerosas fochas e gretas que a converten en perigosa para o tránsito de vehículos”.

Tubaxe da subministración de auga potable ao Grove: A tubaxe está soterrada baixo o mar no seu tramo da Lanzada, á entrada do Concello do Grove. O desgaste e deterioro da mesma está a provocar numerosas roturas que pon en perigo a subministración de auga á veciñanza, sobre todo na época estival, cando a poboación se triplica e o gasto de auga aumenta. Para Esquerda Unida, “a substitución da tubaxe e o cambio de trazado da mesma, levándoa por terra, é de vital importancia, xa que calquera reparación na mesma está supeditada ao estado das mareas, evitando unha rápida intervención e poñendo en perigo oa subministración  á veciñanza”.

Dique de abrigo do porto de Porto Meloxo: Unha demanda do sector bateeiro da zona dende hai numerosos anos. Conta cun proxecto de execución bloqueado por diferenzas coa Confraría de Pescadores e que a Xunta non dá resolto.

Centro de Saúde: Para Esquerda Unida, a construción dun novo centro de saúde parece que vai para longo, debido á falta de terreos sen ter aprobado o PXOM, polo que entenden precisa unha actuación no actual centro, xa que conta con numerosas carencias.

Escola Infantil de Rons: A demanda de prazas neste centro educativo de 0 a 3 anos é patente nos últimos anos e, para a formación de esquerdas, a solución pasa por unha ampliación da mesma. Certo é, tal e como indican dende Esquerda Unida, que esta obra estaría supeditada á desafectación dos terreos de Rons e que “depende do goberno local que se desbloquee o expediente para que pasen a mans municipais”.

Así, José Antonio Otero considera que, un ano máis, a Xunta segue obviando as necesidades do Grove e da súa veciñanza. Por iso, insta ao goberno municipal a facer forza para reclamar estas melloras. Do mesmo modo, Otero pide ao Partido Popular do Grove que arrime o ombreiro e reclamen aos seus que o Orzamento da Xunta sexa xusto co Grove.

Finalmente, o voceiro de Esquerda Unida pregunta aos populares do Grove sobre a promesa electoral da construción dun pavillón no instituto Monte da Vila, “xa que tampouco se contempla nos orzamentos autonómicos”. Lembra que o Sr. Leiva, candidato naquel entón, afirmaba que contaba co visto e prace da Xunta, polo que Otero quere pensar que “ese compromiso era coa veciñanza do Grove e non co Partido Popular local, pois demostraría unha vez máis que o PP utiliza as administracións de forma partidista e só atende as demandas dos concellos onde gobernan”.

luns, 23 de outubro de 2023

EU presenta unha moción para a inclusión de horas sen música nas atraccións durante as festas no Grove

 

O Grove, 23 de outubro de 2023 – O Grupo Municipal de Esquerda Unida elevará ao pleno do mes de outubro unha moción co obxectivo de facer que as festas no Concello do Grove sexan máis inclusivas, especialmente para aqueles que padecen o Trastorno do Espectro Autista (TEA).

A moción propón a creación de dúas horas sen música durante as festas populares e eventos que conteñan atraccións de feira, co fin de proporcionar un ambiente máis adecuado para as persoas con TEA e outras sensibilidades sensoriais. Esta iniciativa tamén busca mellorar a experiencia de todas as persoas que poidan atopar os niveis de ruído abrumadores durante os eventos festivos.

O Trastorno do Espectro Autista afecta aproximadamente ao 1% da poboación mundial, e en España hai máis de 450.000 persoas con TEA. En Galicia, calcúlase que hai aproximadamente 27.000 persoas con TEA, das cales 1.323 son estudantes de 3 a 18 anos. Aínda que non hai datos específicos sobre o número de habitantes do Grove con TEA, esta condición é prevalente en todas as comunidades.

Nas pasadas Festas do Carme, xa se realizou un primeiro intento para facilitar a participación das persoas con TEA nas atraccións de feira, reservando unha hora sen música. Non obstante, Esquerda Unida considera que este paso é insuficiente e propón ampliar a duración a dúas horas, así como establecer a medida como norma no Concello.

A moción tamén insta ao Concello a informar á cidadanía a través de canles oficiais sobre a existencia destas dúas horas sen música nas atraccións durante as festas e a realizar un seguimento e avaliación da implementación desta medida para facer as melloras necesarias en futuras edicións das festas.

O voceiro de Esquerda Unida, José Antonio Otero González agarda que esta moción conte co apoio do pleno para lograr unha maior inclusión e accesibilidade nas festas do Concello do Grove.

Decargar moción Completa

MOCIÓN

PARA A INCLUSIÓN DE HORAS SEN MÚSICA NAS ATRACCIÓNS DE FEIRA DURANTE AS FESTAS NO CONCELLO DO GROVE

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Trastorno do Espectro Autista (TEA) é unha condición que afecta a moitas persoas na nosa sociedade. As persoas con TEA poden experimentar sensibilidade extrema a estímulos sensoriais, como o son, que pode resultar abrumador e causar angustia. Isto pode limitar a súa capacidade para participar e desfrutar de eventos comunitarios como as nosas festas populares.

Segundo estudos recentes, o TEA afecta aproximadamente ao 1% da poboación mundial e calcúlase que en España hai máis de 450.000 persoas con este tipo de trastorno, o que supón que 1,5 millóns de persoas estean vinculadas ao TEA tendo en conta aos seus familiares. O cálculo en Galicia sitúa a cifra nunhas 27.000 persoas con TEA e segundo un informe de 2020 da Confederación de Autismo de España, na nosa comunidade, hai 1.323 estudantes (de 3 a 18 anos) diagnosticados con algún dos graos de autismo. Aínda que non dispoñamos de datos específicos sobre o número de habitantes do Grove con TEA, sabemos que esta condición é prevalente en todas as comunidades.

Nas pasadas Festas do Carme, no noso concello deuse un paso adiante en canto a medidas para que as persoas con TEA puidesen gozar das atraccións coa reserva dunha hora sen música. O certo é que non todos os días se cumpriu co acometido polo que a pesar de ser un paso, dende Esquerda Unida considerámolo insuficiente. É por iso que entendemos preciso que esta medida se vexa ampliada a dúas horas e que quede instaurada como norma no noso Concello.

Esta proposta non só beneficiará ás persoas con TEA, senón tamén a calquera persoa que poida atopar os niveis de ruído das festas populares abrumadores. É un pequeno cambio que pode facer unha gran diferenza na vida das persoas afectadas, permitíndolles sentirse máis incluídas na nosa comunidade.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte,

PROPOSTA DE ACORDO

Instar ao Concello do Grove a:

1.   Comprometerse a promover a inclusión das persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA) nas festas populares, garantindo un ambiente máis adecuado para elas.

2.   Que se reserve un período de dúas horas, en horarios estratéxicos, durante cada día de festas populares ou eventos que conten con atraccións de feira, no que estas operen sen música. Este “Período Sen Ruído” permitirá ás persoas con TEA e outras sensibilidades sensoriais desfrutar das festas e as atraccións do mesmo modo que o resto.

3.   Que esta disposición se inclúa como norma na ordenanza municipal correspondente, garantindo así a súa implementación en todas as futuras festas populares e eventos que conten con atraccións no Grove. Namentres isto non teña acontecido, instarase as comisións e/ou organizadores das festas a aplicala de igual modo.

4.   Informar á cidadanía a través de canles oficiais sobre a existencia destas dúas horas sen música nas atraccións durante as festas.

5.   Realizar un seguimento e avaliación da implementación desta medida, co obxectivo de realizar as melloras necesarias en futuras edicións das festas.