sábado, 24 de novembro de 2018

25NOV. Nin Violencia Machista, Nin Xustiza Patriarcal


Dende Esquerda Unida sumámonos ao grito de “Nin Unha Menos” este 25 de novembro do 2018. Non consentimos nin unha asasinada máis, nin unha violada, acosada, discriminada, invisibilizada ou marxinada por etnia, procedencia, idade, diversidade funcional, sexual ou identidade de xénero. Esiximos que as institucións asuman a súa responsabilidade na loita contra a Violencia de Xénero. Unhas institucións que actuaron cunha visión parcial, cunha lexislación sen aplicación efectiva, con diferenzas territoriais e sen os orzamentos, nin o persoal necesario para cumprir as súas obrigas, eludindo á súa responsabilidade de protexer ás vítimas e combater a normalización das violencias.

2018 é, de novo, un ano pragado de novas machistas indignantes como a sentenza ditada contra  Juana Rivas ou, a do caso de La Manada, o alarmante aumento de casos de violación grupal, a descarada e reiterada desidia, cando non aberta hostilidade do poder xudicial, con casos tan vergoñentos como do titular do xulgado de Violencia sobre a Muller número 7 de Madrid —Francisco Javier Martínez Derqui—insultando a unha vítima de violencia de xénero. Fronte a iso, un Pacto de Estado insuficiente e sen aplicación real, e un Informe Sombra ao  GREVIO (Grupo de Expertas na loita contra a violencia contra a muller do Consello de Europa) que suspende rotundamente ao Estado español e a Xunta de Galicia na loita contra a violencia machista.

Afortunadamente, este 2018 tamén vivimos unha contundente resposta social do movemento feminista organizado e plural, subversivo, anticapitalista,  antirracista, ecoloxista e  internacionalista, que mobiliza a millóns de mulleres e que está a redefinir o sentido común da nosa sociedade. Debemos ter presente a enorme importancia do feminismo nun momento no que temos que dar unha dura batalla contra o neoliberalismo, o autoritarismo, a intolerancia e o fascismo, que avanzan internacionalmente. Loitemos dende o feminismo todas xuntas para unha sociedade xusta, libre de violencias e radicalmente democrática.

Por todo iso, dende Esquerda Unida esiximos de xeito urxente:

- O cumprimento da LEI 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Que se inclúa na presente lei como formas de violencia de xénero, os  ventres de alugueiro e a prostitución. Desenvolver políticas encamiñadas á abolición da prostitución, cun incremento de recursos destinados ao desmantelamento das redes e a “industria” da prostitución, a penalización do proxenetismo, campañas de información e  sensibilización nas que se considere aos homes clientes prostituidores como corresponsables,  o desenvolvemento de medidas específicas de integración e inserción laboral para as mulleres prostituídas se así o deciden, e o rexeitamento de medidas simplemente prohibicionistas dirixidas á persecución  e criminalización das vítimas, as mulleres prostituídas. 

-Que aumente o orzamento destinado a políticas de igualdade. Nos últimos tres anos, a Xunta de Galicia só fixo un ruín incremento dos presupostos para igualdade, que só representa o 0,17% do orzamento aprobado polo goberno do PP para o 2019 (17 millóns fronte a un total de 9.850 millóns de €). Limitándose só o 0,14% do orzamento para a protección e apoio ás vítimas de violencia de xénero, un 0,018% para a promoción do emprego da muller e un mísero 0,016% a apoio de Conciliación e Corresponsabilidade.

-Que se poña en marcha o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. É inadmisible que despois dun ano de traballo na  subcomisión do Congreso teñamos un pacto insuficiente, sen calendario nin orzamentos decentes; que só a través do decreto 9/2018 do goberno do PSOE puxéronse en marcha 7 das 213 medidas, onde o orzamento desbloqueado para a xestión local non teña un indicativo de que obxectivos ten nin como debe ser a súa implantación.

-Que as campañas promovidas dende as distintas administracións para a violencia de xénero teñan unha perspectiva feminista. Non consentimos máis campañas orientadas a culpabilización das mulleres, o que teñamos que estar vixiantes ante actitudes e accións violentas machistas ou cosificadas como monumentos que “Hai que protexer”, como a campaña da Xunta do 25 N do pasado ano. Eliminar a publicidade sexista que discrimina e atenta contra a dignidade das mulleres en soportes publicitarios, publicacións ou transportes públicos, así como, non permitir contratos públicos con medios de comunicación nos que manteñan publicidade  relacionada coa prostitución ou pornografía, que deshumaniza e converte as mulleres en mercadorías facilitando a proliferación de mafias e proxenetismo.

-Que se ensine educación afectivo-sexual e contra a discriminación e violencia de xénero. Este ensino ten que vir dende a óptica feminista, dende a diversidade sexual e identidade de xénero en todas as fases educativas.

-Que se desenvolvan plans de formación e sensibilización contra a violencia de xénero de obrigado cumprimento ao persoal ao servicio das administracións. Especialmente no ámbito social, sanitario, educativo, xurídico e ás forzas e violencia machista se erradicará dun xeito transversal, abordando todos os niveis e a todas as escalas, para que dunha vez por todas poidamos recoñecernos nunha sociedade xusta e radicalmente igualitaria. 

-Demandamos unha xestión pública directa da rede de servicios de violencia de xénero, como paso fundamental para garantir a mellora da calidade asistencial e das condicións laborais do persoal que atende ás vítimas rexeitando a constante externalización destes servizos. 

Por todo o anterior, dende Esquerda Unida esiximos unha estratexia estrutural que loite en todos os ámbitos, con recursos económicos, humanos, técnicos e materiais suficientes para que os obxectivos non queden na sinatura de documentos institucionais, mentres temos unha realidade inadmisible de violencias e desprotección para as mulleres.

Dende a nosa organización apoiamos as mobilizacións organizadas en Galicia este 25 de novembro para reivindicar unha sociedade libre de violencia de xénero.

ÁREA DA MULLER DE ESQUERDA UNIDA

EU denuncia os cortes de auga efectuados polo Concello a distintos domicilios sen previo aviso

Considera intolerable que o consistorio non informase aos afectados, deixando a numerosos veciños sen auga durante a pasada fin de semana

Pedirá explicacións ao respecto no vindeiro pleno, pois entende que o goberno local debe actuar con maior respecto cara á veciñanza e asumir os posibles prexuízos causados

O Grove, 23 de novembro de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida denuncia os cortes de auga que o Concello ten realizado nos últimos días a distintos domicilios sen emitir ningún tipo de aviso previo; deixando a numerosos veciños sen auga por sorpresa, e mesmo en plena fin de semana. 

Esquerda Unida ve necesario que o goberno local dea explicacións sobre un proceder que a formación considera grave e intolerable. E é que se trata de cortes individualizados efectuados en domicilios concretos e producidos sen xustificación aparente, xa que afectaron a veciñas e veciños con todos os pagos dos recibos da auga ao día. 

Segundo a información á que, a falta de explicacións oficiais, puido ter acceso EU, os cortes poden ter relación con problemas nos contadores da auga.  En calquera caso,  a formación entende que o Concello debe actuar con maior respecto nun futuro; dando parte á veciñanza antes de proceder a unha medida tan drástica sen ter remitido ningún tipo de notificación previa.

Esquerda Unida lamenta a falta de consideración amosada polo goberno do PSOE, ao que insta a dar explicacións detalladas e a asumir o os prexuízos que estes cortes poidan ter provocado; así como o custe das posibles avarías de electrodomésticos. 

xoves, 15 de novembro de 2018

EU denuncia a falta de procedemento en relación á tramitación do PXOM e insta a habilitar unha oficina técnica para atender con eficacia as dúbidas da veciñanza


Critica que sexa o alcalde o que está a atender á cidadanía; un proceder caciquil e absolutamente inaxeitado para solucionar os posibles problemas técnicos

Destaca os incumprimentos do goberno local, que non respostou ás alegacións a pesar da súa obriga, e do compromiso explícito de facelo

Apunta a incerteza existente, pois a documentación feita pública atópase incompleta, e tampouco se coñecen os prazos de “exposición” nin existe unha canle axeitada para que os afectados reclamen posibles erros ou amosen a súa disconformidade

O Grove, 14 de novembro de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida denuncia a falta de procedemento do goberno local en relación coa tramitación do PXOM. Un planeamento que o Concello ten publicado incompleto e sen ter contestado antes ás alegacións presentadas. E respecto ao cal existe unha incerteza absoluta, pois a día de hoxe descoñécense os prazos previstos para a pseudoexposición pública iniciada, así como tampouco existe unha vía axeitada para que a veciñanza poida tramitar posibles erros ou amosar a súa disconformidade con determinados aspectos da proposta.

Esquerda Unida lamenta o procedemento chapuceiro e as maneiras caciquís que o goberno local está a empregar na tramitación do PXOM. E é que a documentación que o goberno local ten subido á web atópase incompleta, xa que faltan as ordenanzas que deben acompañar á proposta planimétrica. Unha carencia que xera unha absoluta incerteza respecto á aplicación práctica do planeamento; e que, ademais, “deixa aos grupos da oposición sen marxe de maniobra no asesoramento ou axuda aos veciños, pois a día de hoxe non sabemos se as ordenanzas que se nos trasladaron hai uns meses co propósito de incluír posibles modificacións son vinculantes ou non”, tal e como destaca o responsable local da formación, José Antonio Otero. 

Esquerda Unida ve absolutamente necesario que o Concello poña a disposición da veciñanza asesoramento técnico axeitado e capaz de solventar con eficacia as dúbidas que os afectados poidan ter respecto á proposta presentada. “Non pode ser que sexa o alcalde o que atende á veciñanza, algo propio dunha administración caciquil. Cuestión esta que pon en entredito a transparencia do procedemento, pois non é o alcalde o que ten que resolver estes asuntos, senón os técnicos”, tal e como destacan os edís José Antonio Otero e Xan Lamelas.  Nesa liña, a formación reclama a posta en marcha dunha oficina técnica á que a cidadanía poida acudir e que aporte garantías respecto do necesario asesoramento. 

A formación destaca a deficiente atención que o gobenro local está a prestar á veciñanza. Algo que evidencia tamén o feito de que a planimetría se expoña fraccionada: unha parte en San Vicente, e outra no Concello, obrigando aos veciños que poidan ter propiedades en ambas parroquias a trasladarse dun a outro emprazamento para poder ver os planos correspondentes.

Para Esquerda Unida resulta igualmente inaceptable que o goberno local teña pasado por alto a súa obriga legal de contestar ás alegacións que se presentaron á primeira proposta de PXOM. Para máis inri aínda, incumprindo tamén a súa promesa explícita de facelo. 

En vista de todo elo, a formación volve insistir na necesidade de que se realice unha segunda exposión pública formal; “o único método legal e realmente efectivo para resolver as posibles reclamacións dos veciños. Neste momento non hai información clara nin garantía algunha sobre o xeito en que a cidadanía pode reclamar ante posibles erros no planeamento ou amosar a súa disconformidade coa situación na que quedan actualmente. Nas poucas semanas que o PXOM leva subido á web xa temos queixas de moitos propietarios que se ven prexudicados en comparación co plan de 2014; sobre todo en relación ás normas subsidiarias, perdendo edificabilidade e mesmo quedando fora de ordenacion (ou o que agora se chama disconforme co planeamento), cando no seu día construíron en base a unhas normas vixentes e de forma legal”.