mércores, 23 de decembro de 2020

EU denuncia o cobro da taxa do lixo o día antes de noiteboa

Os esquerdistas alertan que o cobro do 2º semestre da taxa do lixo, que sempre se realiza en febreiro do ano seguinte, foi adiantado a este mes de decembro, nunha época na que os gastos familiares son moito maiores e a economía local minguo como consecuencia da crise sanitaria pola Covid-19.

Denuncian que o concello incumpre o calendario fiscal e consideran esta decisión errónea e contraproducente á vez que lembran a súa proposta, rexeitada por Cacabelos, para fraccionar mensualmente os pagos das taxas e impostos municipais.

O Grove, 23 de decembro de 2020.- A menos dunha semana para rematar o ano, e cando parecía que este 2020 non podería traer máis sorpresas, o Concello do Grove abráianos novamente. Esta semana a veciñanza viu como nas súas contas se lles aplicaba a taxa de lixo correspondente ao segundo semestre deste ano, indican dende Esquerda Unida. Un cobro que de sempre se aplicou nos primeiros dous meses do ano vencido, isto significa que este recibo se debería cobrar a mediados de febreiro do 2021, pero o goberno municipal decidiu adiantar a este mes de decembro. Os esquerdistas consideran que se xa o 2020 é un ano no que moitos negocios e familias se atopan afogadas economicamente como consecuencia da crise sanitaria producida pola Covid-19, este adianto do cobro da taxa do lixo supón un afogamento maior para a veciñanza, máxime nun mes no que os gastos son moito maiores debido á festividade do Nadal. Unha decisión do goberno socialista que non comparten e rexeitan dende Esquerda Unida.

A agrupación esquerdista denuncia que con este cobro –por primeira vez a veciñanza ten que asumir tres pagos desta taxa nun mesmo ano, pois en febreiro realizouse o cobro do 2º semestre do 2019, en agosto o cobro do 1º semestre do 2020 e agora o do 2º semestre– o goberno dirixido por Jose Cacabelos sáltase o calendario fiscal aprobado e publicado na web do Concello.

Dende Esquerda Unida non entenden esta decisión, e pedirán explicacións, aínda que asumen cal será a resposta do executivo de Cacabelos, botando balóns fora e exculpándose nunha decisión administrativa, como fai sempre que as decisións repercuten negativamente na veciñanza. Pero para os esquerdistas a realidade é ben distinta e esta decisión atende exclusivamente á pésima xestión do goberno socialista, que en lugar de axudar aos negocios e á veciñanza decide afogalos economicamente para salvagardar os sobrecustos das obras e os seus propios soldos.

Así mesmo, en Esquerda Unida lembran que en numerosas ocasións propuxeron un calendario fiscal máis flexible e fraccionado, co que a veciñanza puidera pagar os seus impostos e taxas municipais en cotas mensuais, trimestrais ou semestrais, o que ofrecería maior control nas contas familiares e liquidez no Concello. Unha proposta que dende o goberno socialista se negaron a aplicar, ao igual que non aplicaron ningunha das medidas económicas e sociais propostas polo Grupo Municipal de Esquerda Unida durante a Alerta Sanitaria derivada da Covid-19.

Por último, os esquerdistas pregúntanse se o concello é consciente do sobrecusto e o dano económico que lle acaba de ocasionar á veciñanza ao cobrarlle, a un día da celebración da noiteboa, un recibo que non contaban con pagar ata mediados de febreiro do 2021.

Gabinete de Prensa

Esquerda Unida O Grove


sábado, 5 de decembro de 2020

EU acada o compromiso da Presidenta da Mancomunidade para dar prioridade ao cambio da tubaxe de auga do Grove

O voceiro de Esquerda Unida, José Antonio Otero, acadou no día de onte o compromiso de Marta Giraldez para que no 2021 a Mancomunidade do Salnés dea prioridade absoluta ao cambio da tubaxe que subministra a auga potable ao Grove. Solicita que Augas de Galicia presente dunha vez por todas o proxecto e financie o 100% da obra. Presentarán unha moción para iso no vindeiro pleno grovense.

A presidenta da Mancomunidade tamén se comprometeu co esquerdista a ver as opcións de devolver ao Grove a Escola de Hostalería e realizar cursos e talleres mancomunados no concello meco.

O Grove, 5 de decembro de 2020.- O pasado xoves, celebrouse o pleno da Mancomunidade do Salnés onde se aprobaron os orzamentos para o 2021. Se ben a opción coa que partía de inicio o representante de Esquerda Unida, José Antonio Otero, era votar en contra dos orzamentos da mancomunidade, logo de ver que novamente as contas da Mancomunidade non contemplaban partida algunha para o cambio da tubaxe que subministra a auga potable para o Concello do Grove, finalmente decantouse pola abstención, logo de arrincar o compromiso da Presidenta, Marta Giraldez, a dar prioridade absoluta a esta obra no vindeiro ano.

Así mesmo, o compromiso acadado polo esquerdista contempla que no momento en que se teña coñecemento do proxecto (que está pendente de entregar por Augas de Galicia) e do custo da obra, a Mancomunidade procurará o financiamento que lle pertenza, no caso de que o ente autonómico finalmente non se faga cargo do 100% da mesma. Un financiamento que podería chegar dos fondos FEDER, de subvencións da Deputación ou a través do orzamento da propia mancomunidade.

Esquerda Unida logra así que se lle dea prioridade a unha obra de gran importancia para O Grove e arremeten ao mesmo tempo contra Augas de Galicia, aos que tachan de incompetentes por non ter presentado aínda un proxecto de execución logo de comprometerse a telo rematado no 2018. Solicitan tamén que sexa o ente dependente da Xunta de Galicia quen financie ao 100% o cambio da tubaxe, “cuestión á que tamén se comprometeron hai uns anos”, indican os esquerdistas.

Para dar forza a esa petición, José Antonio Otero, anuncia que no vindeiro pleno do Concello do Grove, presentarán unha moción solicitando a Augas de Galicia a execución da obra e o seu total financiamento. O voceiro de EU considera que “xa chegou de burlas e de que a Xunta de Galicia menosprece ao noso concello”. “A administración Autonómica ten unha débeda histórica co Grove e esta obra é unha das prioritarias, xa que son preto de 11.000 persoas (máis de 20.000 no verán) as que poden quedar sen abastecemento de auga se se produce unha nova ruptura da tubaxe”, sentencia Otero.

Ademais do compromiso da obra de abastecemento de auga, José Antonio Otero, logrou tamén o compromiso da Presidenta da Mancomunidade do Salnés a valorar as opcións para devolver a O Grove a Escola de Hostalería e a achegar ao concello grovense máis cursos e talleres organizados pola propia mancomunidade.

Sobre a Escola de Hostalería, o esquerdista recorda que esta escola naceu no Grove e estivo vencellada ao concello meco ata que, por decisión da mancomunidade durante a época de Durán, se decidiu trasladar a Sanxenxo. Otero indica que iso foi “unha usurpación en toda regra” e pide que a escola regrese ao seu lugar de orixe. Máxime cando, segundo o esquerdista, a mancomunidade está pagando un aluguer polas instalacións onde se desenrola a Escola e O Grove conta co espazo adaptado e o seu uso é gratuíto.

sábado, 28 de novembro de 2020

O Grove mostra o seu apoio e solidarízase co pobo saharauí

O pleno do Grove mostrou por unanimidade o seu apoio e solidariedade co pobo saharauí ante a agresión marroquí que viola as fronteiras e os acordos de paz establecidos en 1991 e que tamén representa unha ruptura do cesamento do fogo. 

Así mesmo, O Grove apoia dereito do pobo saharauí á celebración dun referendo de autodeterminación recoñecido pola ONU en varias resolución dos Consello de Seguridade.

A moción foi presentada polo Grupo Municipal de Esquerda e defendida polo seu voceiro, que asegurou que a pesar de ser unha moción que excede os límites municipais O Grove como pobo solidario e con vínculos co Sáhara -moitos veciñas e veciños teñen acollido durante moitos anos en época estival a nenas e nenos dos campamentos de refuxiados saharauís- non podía pasar por alto esta situación e debía mostrar o seu apoio e defender o dereito a decidir o seu futuro.


MOCIÓN INTEGRA DO GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA

MOCIÓN ANTE O CONFLITO NA ZONA DESMILITARIZADA DO SUR DO SÁHARA E A AGRESIÓN MILITAR MARROQUINA NO GUERGUERAT

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Neste ano 2020 veñen de cumprise 45 anos do abandono ao pobo saharaui e da ocupación ilegal de Marrocos nos territorios do Sáhara Occidental. 45 anos no que este pobo ten sufrido os rigores do deserto, o espolio dos seus recursos naturais pola potencia ocupante e o desleixo da Comunidade Internacional, incapaz en máis de catro décadas de dar cumprimento aos acordos da ONU para permitir a liberdade e independencia do pobo saharauí no seu territorio.

A noite do 13 ao 14 de novembro, tropas regulares da Forzas Armadas Reais (FAR) de Marrocos penetraron na zona desmilitarizada do extremo sur do Sáhara para reprimir unha mobilización pacífica de mulleres e homes saharauís no Gerguerat. En realidade, Marrocos ven de realizar tres fendas no muro que construíu hai décadas de máis de 2700 km para realizar unha incursión militar en territorio saharauí coa escusa de dar por rematada a concentración que protestaba polos incumprimentos marroquís no tocante ao paso do Guerguerat e o uso fraudulento de milleiros de camións entre a franxa que separa a aduana marroquí e a fronteira con Mauritania, un paso fronteirizo ilegal e que nos últimos meses estaba a ser militarizado polo goberno marroquí, feito que xerou unha protesta pacífica da poboación saharauí ante unha agresión territorial intolerable.

Esta acción militar ilegal e contraria aos acordos da ONU realizada por tropas marroquís foi a causante dun intercambio de disparos por primeira vez en décadas entre as forzas da Fronte Polisaria e das FAR de Marrocos. A estas alturas descoñécese o número de vítimas pero é evidente a gravidade dos feitos que poden dar ao traste cun alto o fogo que persistía, non sen complicacións, dende 1991.

Non obstante, a única solución a este conflito non é a guerra, senón a organización sen máis demora dun referendo de autodeterminación que pregunte ao pobo saharauí se quere a independencia ou a súa integración en Marrocos. Iso é o que se acordou en varias resolucións das Nacións Unidas e debe cumprirse. O pobo saharauí ten dereito a iso, pero este referendo esta vez non pode agardar.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO

O Pleno do Concello do Grove:

  1. Expresa o seu apoio e solidariedade co pobo saharauí ante a agresión marroquí que viola as fronteiras e os Acordos de Paz establecidos en 1991 e que tamén representa unha ruptura do cesamento do fogo, ademais de apoiar o seu dereito de autodeterminación a recoñecida pola ONU na resolución 690 do Consello de Seguridade de 29 de abril de 1991.
  2. Instar ao goberno de España, como antiga metrópole colonial e administradora de iure, a establecer un traballo diplomático para evitar a guerra sen que esta signifique a renuncia do pobo saharauí á defensa da integridade do seu territorio e os dereitos humanos da poboación afectada pola ocupación marroquí.
  3. Así mesmo, insta a que esas accións diplomáticas de máis alto nivel vaian encamiñadas a acordar unha data firme de celebración do referendo de autodeterminación do Sáhara Occidental en cumprimento dos acordos internacionais.

O Concello adherirase á Rede de Entidades Local para desenrolar o ODS da axenda 2030


O Pleno aprobou por unanimidade a moción de Esquerda Unida que instaba ao Concello do Grove a adherirse  á "REDE DE ENTIDADES LOCAIS PARA DESENVOLVEMENTO DOS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DA AXENDA 2030" da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

Esta adhesión permitirá:

  • Promover o coñecemento, sensibilización e implantación dos ODS da Axenda 2030 nas entidades locais españolas, mediante o fortalecemento institucional e a implicación dos diferentes actores locais.
  • Fortalecer e lexitimar o papel estratéxico que xogan as autoridades locais no desenvolvemento da Axenda 2030 en España para conseguir a mellor incidencia política, promovendo o traballo en rede e a procura de alianzas que impulsen políticas de cohesión a nivel local e unha adecuada articulación multinivel (central, autonómica e local) e multi-actor para a construción e implementación da Axenda 2030 en nivel local.
  • Actuar como foro de intercambio e experiencias entre os Gobernos Locais que integran a Rede. - Ofrecer servizos de asesoramento e asistencia para os seus membros, formación de técnicos e a mutua cooperación entre as autoridades das entidades locais na localización dos ODS da Axenda 2030 en España.
  • Traballar cos Gobernos Locais liñas de actuación concretas tras a crise provocada pola Covid-19 para dar unha resposta ao territorio aliñada coa Axenda 2030. 

 

MOCIÓN COMPLETA:

MOCIÓN PARA ADHERIRSE Á "REDE DE ENTIDADES LOCAIS PARA DESENROLAR OS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLES DA AXENDA 2030" DA FEMP

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Axenda 2030 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), aprobada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas o 25 de setembro de 2015, converteuse na axenda internacional máis ambiciosa da humanidade. Por primeira vez, unha estratexia destas dimensións asúmese desde unha perspectiva holística: social, cultural, económica e medio ambiental.

O pasado 25 de setembro cumpríanse 5 anos desde que se adoptase a Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), un fito fundamental no que o noso país comprometíase a afrontar os grandes retos do noso tempo, poñer fin á pobreza, reducir a desigualdade, lograr a igualdade de xénero, atallar a emerxencia climática ou garantir o traballo decente.

Cumprir 5 anos supón valorar o traballo realizado por moitos dos actores durante todos estes anos, pero tamén afrontar que só temos unha década por diante e que necesitamos profundar nas nosas accións se queremos cumprir coa Axenda 2030. É o momento de pasar das palabras aos feitos e reafirmar o noso compromiso con políticas decididas que nos leven a alcanzar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Detrás da Axenda 2030 e de todos e cada un dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible está precisamente mellorar a vida da xente do noso país, poñendo os grandes problemas sobre a mesa e sobre todo a vontade política para poñerlles fin.

O Concello do Grove é membro da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

A FEMP foi incluída polo Goberno español no Plan de Acción de España para a implementación da Axenda 2030, como institución panca no impulso da Axenda 2030.

O pasado 21 de setembro de 2019, no XII Pleno da FEMP, renovouse e reforzou politicamente o liderado e compromiso de aterrar os ODS nas cidades e territorios, a través da Declaración específica en favor da Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

A Xunta de Goberno da FEMP aprobou o 26 de novembro de 2019 a creación da "Rede de Entidades locais para desenvolver os ODS da Axenda 2030".

Dita Rede -sen personalidade xurídica propia diferente á FEMP- constituirase cos Gobernos Locais que se comprometan a implementar os ODS da Axenda 2030 de forma transversal nas políticas públicas municipais. O seu principal obxectivo será favorecer a coordinación de actuacións entre os Gobernos Locais permitindo alcanzar mellores resultados na implementación da Axenda 2030 nos municipios e provincias, a través da localización e desenvolvemento dos ODS no ámbito local.

A Rede será o instrumento que ofrecerá ferramentas aos Gobernos Locais para que logren os seus obxectivos, de acordo coa implementación da Axenda 2030 en España. E, ademais, ofrecerá aos Gobernos Locais pautas, información e propostas de actuación para facer fronte á crise provocada pola COVID-19, tendo moi presente unha das principais premisas da Axenda 2030: non deixar a ninguén atrás.

Pero este camiño só o lograremos percorrer se contamos co traballo fundamental dos Concellos, cuxa labor é clave para a localización da Axenda 2030 e o seu traballo diario é o que maior impacto ten sobre o día a día da xente. Temos a misión de levar a Axenda a cada rúa, a cada barrio e a cada praza porque os ODS son o mellor instrumento para mellorar o noso país. Significa apostar por uns servizos públicos de calidade, por unha educación e sanidade debidamente financiadas, por cidades e vilas sostibles que teñan todos os servizos que necesitan, pola mobilidade sostible e pola protección da nosa contorna natural. E supón tamén promover o consumo local, apoiar aos produtores das nosas rexións, traballar por uns servizos sociais sólidos en cada lugar e garantir, en definitiva, que avanzamos cara un país máis xusto e sostible.

Os Obxectivos da Rede son os seguintes:

·     Promover o coñecemento, sensibilización e implantación dos ODS da Axenda 2030 nas entidades locais españolas, mediante o fortalecemento institucional e a implicación dos diferentes actores locais.

·  Fortalecer e lexitimar o papel estratéxico que xogan as autoridades locais no desenvolvemento da Axenda 2030 en España para conseguir a mellor incidencia política, promovendo o traballo en rede e a procura de alianzas que impulsen políticas de cohesión a nivel local e unha adecuada articulación multinivel (central, autonómica e local) e multi-actor para a construción e implementación da Axenda 2030 en nivel local.

·   Actuar como foro de intercambio e experiencias entre os Gobernos Locais que integran a Rede. - Ofrecer servizos de asesoramento e asistencia para os seus membros, formación de técnicos e a mutua cooperación entre as autoridades das entidades locais na localización dos ODS da Axenda 2030 en España.

·     Traballar cos Gobernos Locais liñas de actuación concretas tras a crise provocada pola Covid-19 para dar unha resposta ao territorio aliñada coa Axenda 2030.

Entendemos que o noso Concello debe ser parte activa desta rede dentro da FEMP.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO


PRIMEIRO.- Que o Concello do Grove se adhira á "REDE DE ENTIDADES LOCAIS PARA DESENVOLVEMENTO DOS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DA AXENDA 2030" da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

SEGUNDO.- Instar á Alcaldía para realizar os trámites oportunos para a devandita adhesión.

TERCEIRO.- Instar ó goberno local a iniciar os traballos para aprobar un Plan de Actuación ou Estratexia Local, no que se elabore unha análise de situación e un plan de localización e implementación dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030.

martes, 27 de outubro de 2020

O Pleno aproba por unanimidade a moción de EU do 25N-Día Contra a Violencia de Xénero

O Pleno aprobou no día de onte por unanimidade a moción presentada pola concelleira de Esquerda Unida, Cristina Domínguez, relativa ao 25 de novembro -Día Internacional Contra a Violencia de Xénero-. 

A moción contemplaba un total de 11 propostas de acordo entre as que destacan a de instar ao goberno do estado a modificar a Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero para incluír as violencias contra as mulleres fóra do ámbito da parella ou exparella, incorporar a violencia sexual, laboral, institucional, os ventres de aluguer e a prostitución; instar ao goberno do estado a desenvolver unha Lei Integral para a loita de trata de seres humanos; impulsar plans de igualdade con suficientes recursos humanos e materiais; implementar a educación afectivo-sexual e contra a discriminación e violencia de xénero dende a óptica feminista e a diversidade en todas as fases educativas; desenvolver plans de formación e sensibilización ao persoal sanitario, xurídico e as forzas e corpos de seguridade; fortalecer a rede pública de atención a vítimas; e profundar nas campañas de concienciación.

Moción completa: 

25 DE NOVEMBRO 2020

DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Este 2020 está marcado pola pandemia da Covid-19 e a crise social e económica. Esta situación, volve evidenciar as desigualdades de xénero que sosteñen a un sistema que non protexe, nin ofrece vidas dignas e seguras ás mulleres. A situación de confinamento, as limitacións á mobilidade e as consecuencias das medidas tomadas para facer fronte ao coronavirus, intensificaron as violencias machistas.

Moitas mulleres atopáronse encerradas cos seus maltratadores nunha especial situación de vulnerabilidade e incerteza. Durante o primeiras seis semanas de corentena realizáronse máis de 4.000 detencións por violencia machista, ademais vemos un aumento de máis do 50% do uso servizo telefónico do 016 e de máis dun 100% do seu uso  online. Segundo os datos do Ministerio de Igualdade, as chamadas ao 016 incrementáronse no mes de abril un 60% con respecto a abril de 2019, e as consultas  online incrementáronse ese mesmo mes case un 600% comparado con abril do ano anterior.

Así mesmo, a pandemia do COVID-19 resaltou as diferentes fendas de xénero que seguen existindo en todos os ámbitos da nosa sociedade. Durante este período, as mulleres foron as protagonistas, tanto no ámbito sanitario —sendo elas a inmensa maioría de persoas traballadoras— como no ámbito dos coidados, vivindo situacións de precariedade e risco para a saúde para as empregadas do fogar e atención domiciliaria.

Segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA), as mulleres son maioritarias nos postos de primeira liña de combate da epidemia. Elas representan o 51% do persoal médico, o 84% de enfermería, o 72% en farmacia, o 82% en psicoloxía e un 85% do persoal que traballa nas residencias de maiores e persoas dependentes onde se deron as peores cifras de falecementos. Tamén son maioritarias noutros servizos esenciais como son o comercio e a alimentación, a limpeza de hospitais e representan a práctica totalidade das empregadas do fogar, dos coidados.

A isto súmase a maior carga das mulleres nas tarefas de coidados. O 70% destas tarefas son realizadas polas mulleres e neste contexto de coronavirus sufriron unha maior sobrecarga tanto polas condicións laborais do teletraballo, como polo coidado do fogar, menores e persoas dependentes. Esta sobrecarga de traballo non se viu respondida con mecanismos de corresponsabilidade desde todos os ámbitos: administracións, empresas e fogares. Especialmente afectadas están as familias monoparentais, das que oito de cada dez teñen a unha muller á fronte.

Doutra banda, estímase que a nova crise económica vai afectar máis ás mulleres máis vulnerables que, en moitos casos, dependen economicamente das súas parellas. Fronte a esta situación, elaboráronse pactos pola recuperación económica en todos os niveis da administración para incidir e compensar os efectos da pandemia. Pero diversos expertos, expertas e organismos nacionais e internacionais (Ministerio de Igualdade, ONU,  PNUD, etc.) están a alertar de que en épocas de crise o enfoque de xénero é un dos puntos que as administracións tachan da súa axenda, mentres que precisamente é nestas crises cando debemos reforzar a nosa mirada cara ás mulleres e as nenas, para poder paliar o dano real causado a todos os niveis das súas vidas.

E é neste sentido onde é imprescindible aplicar a perspectiva de xénero como ferramenta de análise que nos permite introducir cambios reais e concretos cara á construción dunha sociedade igualitaria. Algo que debería estar presente en calquera plan de reconstrución para evitar un retroceso nos dereitos adquiridos.

A Comisión Europea recoñece que se non se avanza en políticas de xénero costaranos 70 anos alcanzar unha igualdade de salario entre homes e mulleres, 40 anos a correponsabilidade do traballo doméstico e 20 anos alcanzar políticas de xénero.

As crises anteriores incrementaron as desigualdades e discriminacións. A maioría de mulleres atópanse nas posicións máis precarias e vulnerables tanto no aspecto laboral coma no social. Esta crise non a imos a pagar nós, necesitamos políticas que poñan a protección das persoas no centro, especialmente as máis vulnerables e as que van sufrir as peores consecuencias.

Por todo iso, é urxente a posta en marcha e profundización das actuacións do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para despregar xa medidas e políticas igualitarias nesta situación de crise  multidimensional. E á súa vez, para iso é fundamental unha reconsideración dos nosos servizos públicos que estando feridos de morte, non poden atendernos nin garantir os nosos dereitos e protexer as nosas vidas. Necesitamos unha aposta clara pola ampliación de recursos e reestruturación do público e o común.

Pero a esta situación de crise, súmanse outras que describen unha realidade preocupante, como é a situación das e dos menores ante as violencias machistas. Segundo os datos do Informe de Menores e Violencia de Xénero o 24% da mocidade no noso país entre 14 e 18 anos foi testemuña de episodios de violencia machista cara á súa nai e, deles, o 77% confesa que foi maltratado/a directamente polo mesmo agresor, dos cales o 70% era o seu pai.

Estamos a vivir un colapso duns servizos xurídicos, sociais e sanitarios precarizados e recortados xa antes da crise do Coronavirus, que non poden pagar as vítimas de violencias machistas. Debemos resolver de forma urxente o acceso, a ampliación de tempo, dereitos e medidas de protección ás mulleres que conseguen a acreditación de vítima de Violencia de Xénero. A vixencia de dous anos para todas as actuacións (sen estimar tempos diferentes para diferentes actuacións) non é suficiente para que unha muller refaga a súa vida e poida acceder aos diferentes recursos que expón a lei, en canto a cuestións laborais, de formación (como as oposicións) e outras medidas de apoio sociolaboral.

E por último, consideramos urxente o recoñecemento de todas as violencias machistas que afectan de forma incisiva na vida das mulleres e fomentan a cultura da violación e a violencia.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte,

Proposta de acordo:

PRIMEIRO: Instar ao Goberno de España a que se modifique a Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero ampliando a propia definición de violencia de xénero, cumprindo co ratificado dentro o Convenio de Istambul en 2014. É dicir, que se inclúan as violencias contra as mulleres fóra do ámbito da parella ou  exparella, que se incorpore a violencia sexual, laboral, institucional e tamén que se incorporen os ventres de aluguer e a prostitución como violencia de xénero.

●  SEGUNDO: Instar ao Goberno de España a que se desenvolva unha Lei Integral para loitar contra Trata de Seres humanos, que ademais de previr e perseguir esta secuela e ás redes de delincuentes que se  lucran con esta «escravitude moderna», conteña un plan de integración para as miles de vítimas, a maior parte mulleres e nenas, aínda sen cuantificar no Estado español, que é un dos principais destinos europeos das  migrantes captadas polas redes para exercer a prostitución.

TERCEIRO: Instar a que na comisión sectorial de igualdade se amplíe o tempo de acreditación de vítima de violencia de xénero para posibilitar a súa inclusión en procesos de incorporación sociolaboral.

CUARTO:       Realizar un informe de impacto de xénero das propostas recollidas nos plans de reconstrución para incluír os factores de corrección necesarios para evitar aumentar os desequilibrios de xénero existentes.

QUINTO: Impulsar plans de igualdade con suficientes recursos humanos e materiais. Así como mellorar os datos para a sensibilización social e a planificación e avaliación das políticas de igualdade.

SEXTO: Avaliar a posta en marcha do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero nas entidades locais e autonómicas para garantir que se está utilizando de maneira adecuada e os obxectivos que se están traballando.

SÉTIMO: Implementar a educación afectivo-sexual e contra a discriminación e violencia de xénero desde a óptica feminista e desde a diversidade en todas as fases educativas.

OITAVO: Reforzar as actuacións con menores en contexto de violencia de xénero e as actuacións dos puntos de encontro para adecuarse ao contexto.

NOVENO: Desenvolver plans de formación e sensibilización contra a violencia de xénero de obrigado cumprimento ao persoal sanitario, educativo, xurídico e ás Forzas e Corpos de Seguridade, con cursos mantidos no tempo, actualizados e avaliables.

DÉCIMO: Fortalecer a rede pública de atención ás vítimas  internalizando os servizos de atención directa, de acollida e a atención do teléfono de atención á violencia para posibilitar empregos dignos como primeiro paso para a boa atención, información e asistencia das vítimas de  VX.

UNDÉCIMO: Desenvolver e profundar nas campañas de concienciación e información específicas para o contexto actual, implicando ás contornas próximas ás mulleres que sofren a violencia para que as apoien e comuniquen a situación ás administracións correspondentes.

venres, 23 de outubro de 2020

EU súmase á concentración do domingo en defensa dunha sanidade de calidade no Grove e animan á veciñanza a acudir

Os esquerdistas indican que, a pesar de estar convocada por un grupo político concreto, secundan a concentración porque a demanda é compartida tanto polo seu grupo como pola sociedade grovense.

Animan a toda a veciñanza a acudir á concentración, coas medidas de seguridade e sanitarias pertinentes, para lograr unha atención primaria presencial e a construción dun novo Centro de Saúde que garanta unha sanidade pública de calidade no noso concello.

O Grove, 22 de outubro de 2020.- A agrupación local de Esquerda Unida secunda a Concentración convocada para o vindeiro domingo 25 de outubro diante da Casa do Concello e súmanse así ás reivindicacións que o BNG fai na mesma: Unha atención primaria presencial e a construción dun novo Centro de Saúde. Unhas reclamacións que, indican os esquerdistas, son unánimes non só nos grupos políticos senón na totalidade da veciñanza grovense.

Recordan que hai máis dun ano xa saíron a rúa, daquela convocada por todos os grupos municipais, reclamando unha atención primaria de calidade logo da situación que se estaba a vivir no Centro de Saúde do Grove. A situación non mudou no último ano, e son notorias as continuas queixas que a veciñanza ven realizando debido a ausencia continuada de médicos. Queixas que veñen en aumento nos últimos seis meses xa que, á ausencia de facultativos, hai que engadir as restricións que a Xunta impuxo coa Covid-19, que limita a atención presencial en prol dunha atención telefónica que está a prexudicar aínda máis á veciñanza con doenzas. Por iso, dende Esquerda Unida reclaman a volta á atención presencial, coas medidas de seguridade pertinentes, e que se cubran as baixas de todos os facultativos do Centro de Saúde.

Sobre este, o Centro de Saúde, os esquerdistas tamén comparten a demanda da construción dun novo edificio, pois entenden que é unha das débedas históricas que a Xunta de Galicia ten co Grove. Si ben afirman que parte da culpa de que non se conte con esa importante infraestrutura “tamén a ten o goberno local, pois non é quen de poñer uns terreos a disposición da administración autonómica”. Entre outras cuestións, recordan que o terreo proposto para a construción deste edificio, na zona das Touzas, precisa da aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, “documento que o executivo dirixido por Cacabelos non quere aprobar a pesar de contar cunha maioría máis que suficiente para elo”.

Así mesmo, dende Esquerda Unida non entenden a pasividade do goberno municipal no tema sanitario e recordan que no mes de agosto, cando afloraron as maiores críticas pola ausencia de facultativos no Centro de Saúde, o grupo municipal esquerdista solicitou unha reunión de voceiros para traballar de forma conxunta en accións de presión e protesta ante esa grave situación. “Xuntanza que nunca tivo lugar e pola que aínda agardamos a día de hoxe”, sentencian dende as filas esquerdistas.

É por todo iso, polo que dende Esquerda Unida secundan a Concentración e animan a toda a veciñanza a acudir este domingo ás portas da Casa do Concello, iso si, contando coas medidas de seguridade e sanitarias pertinentes; o uso de máscara e mantendo o distanciamento recomendado.

Gabinete de Prensa

Esquerda Unida O Grove

xoves, 3 de setembro de 2020

Esquerda Unida advirte que foi Cacabelos quen provocou o descontrol das autocaravanas

Autocaravanas no Grove. Foto Faro de Vigo

Os esquerdistas indican que o PSOE rexeitou unha moción de Esquerda Unida que propoñía habilitar espazos para as autocaravanas e logo modificou a ordenanza que levou á situación actual.

Piden que se retome a súa proposta do 2016 e indican que o goberno tiña e ten medios para sancionar ás autocaravanas que acampan fora dos campings, ás que estacionan e pasan a noite en zonas protexidas ou ás que baleiran as augas sucias en calquera lugar.

O Grove, 3 de setembro de 2020.- Esquerda Unida móstrase sorprendida ante as últimas noticias publicadas en relación ás autocaravanas e, en especial, polas declaracións do Alcalde. E é que non entenden que Cacabelos “fale de regular un descontrol que el e o seu equipo de goberno provocaron hai catro anos”, indica o voceiro de Esquerda Unida, José Antonio Otero.

Otero recorda que no pleno do mes de abril do 2016 debateron unha moción de Esquerda Unida na que pedían que se creasen, como mínimo, dúas zonas onde as autocaravanas puidesen estacionar, pasar a noite e contasen con área de servizo. Así mesmo pedían que o artigo 51.2a da Ordenanza de Policía, Bo Goberno e medidas para Fomentar e Garantir a Convivencia Cidadá no Espazo Público fose modificado para permitir que as autocaravanas puidesen estacionar e pasar a noite no noso concello, atendendo así á instrución 08/v-74 de xaneiro de 2005. O voceiro esquerdistas indica que naquel entón, o goberno do PSOE opúxose á proposta do seu grupo municipal e, no seu lugar, meses despois modificou a ordenanza e deixou unha liberdade que derivou na situación actual de descontrol.

Así mesmo, José Antonio Otero, que tamén se mostra sorprendido coas declaracións do Partido Popular en relación a este asunto, indícalle ao partido de Beatriz Castro, que a lei da o dereito ás autocaravanas para circular libremente, estacionar e pasar a noite fora dos campings e que non se lle pode obrigar a dirixirse a estes espazos privados. “Outra cousa é habilitar areas de servizo públicas e procurar dirixir este tipo de turismo a estes espazos regulados co propósito de evitar un descontrol que a día de hoxe é máis que patente”, indica Otero.

Os esquerdistas consideran que o autocaravanismo é unha fonte de ingresos importante para moitos establecementos locais e, segundo indican, “quedou demostrado que a previsión de aumento do que se falaba xa no 2016, sobre este tipo de turismo, foi superado considerablemente a día de hoxe”. Para Otero, crear áreas de servizo públicos para autocaravanas non é incompatible cos campings, pois entende que “o autocaravanista que fai ruta e non precisa acampar, non vai pasar a noite nun camping e si lle prohibimos facer noite na vía pública o que vamos conseguir é que eliminen o noso concello da súa ruta”.

“Outra cousa é deixar liberdade total ás autocaravanas para acampar na vía pública, estacionar en zonas protexidas ou praias e realizar o baleirado de augas sucias en calquera lugar”, indica Otero, que lle recorda a Cacabelos que “se hai descontrol nesta cuestión o único responsable é el”, pois a normativa municipal prohibe calquera desas accións”. “O problema xurde cando se permitiu estacionar e pasar a noite no noso concello, pero non se fixo vixilancia para controlar que esta permisividade non se excedera. Agora vemos como moitas autocaravanas estacionan en zonas protexidas praias, paraxes..., acampan fora das zonas habilitadas ou baleiran as súas augas sucias en calquera lugar, e isto só ten un responsable; Cacabelos”, sentencia Otero.

Por ese motivo, para Esquerda Unida a solución non pasa pola prohibición total que pide o PP nin pola liberdade que provocou o PSOE, senón por aplicar a moción que no 2016 presentou o seu grupo municipal, rexeitada polo goberno socialista, crear áreas de estacionamento e servizo público para estes vehículos a imaxe e semellanza do que fixeron concellos como Vilagarcía, A Illa, Pontevedra,... e outros tantos municipios da provincia e a comunidade e que teñen mellor control sobre este tipo de turismo.

luns, 17 de agosto de 2020

EU solicita unha xuntanza de voceiros para procurar accións conxuntas sobre a situación do Centro de Saúde

Unha das concentracións ás portas do Centro de Saúde no 2019
Foto: Faro de Vigo

Para a agrupación esquerdista a situación que se está a vivir no Centro de Saúde do Grove é totalmente insostible e alaban a labor do persoal sanitario que, cos escasos recursos que teñen, procuran dar cobertura a unha poboación que nestes meses se triplicou.

Consideran que é preciso crear unha fronte común entre todos os partidos políticos e a veciñanza para emprender accións de rexeite a este ataque da Xunta á sanidade pública do noso concello.

O Grove, 17 de agosto de 2020.- A agrupación local de Esquerda Unida ven de presentar por rexistro unha solicitude de xuntanza de voceiros dos diferentes grupos políticos para tratar a situación do Centro de Saúde do Grove.

O voceiro esquerdista, José Antonio Otero, tacha de “intolerable e moi grave” a situación que se está a vivir estas semanas no Centro de Saúde, “onde cunha pandemia aínda por superar e nun dos meses no que a poboación se triplica pola afluencia turística, a atención sanitaria no noso concello se vexa minguada ata puntos insostibles”. Para Otero, “non é de recibo que nesta situación o Centro de Saúde conte nesta datas con tan só un facultativo para toda a poboación do Grove e a que nos visita” e considera que “isto atende a estratexia de desmantelamento da sanidade pública que a Xunta de Galicia leva artellando dende hai moito tempo”. Así mesmo, Otero agradece o esforzo que están a realizar as traballadoras e traballadores do Centro de Saúde meco, pois “nunha circunstancia como a que se está a vivir co Covid-19, coa necesidade de cubrir o dobre de cotas e traballar máis horas, estalles a provocar unha carga e un estrés en moitos casos inaguantable”. 

É por iso que, logo de ver declaracións do goberno local e de outros grupos municipais con diferentes propostas de actuación, dende Esquerda Unida piden unidade de acción entre todos os partidos políticos e a veciñanza “para demostrarlle á Xunta de Galicia que no Grove non estamos dispostos a que se xogue coa nosa saúde”, sentenza Otero que agarda que nestes momentos “se de deixen de lado as cores políticas e se traballe conxuntamente para as veciñas e veciños do noso concello”

Gabinete de Prensa

Esquerda Unida O Grove

sábado, 8 de agosto de 2020

Foto denuncia EU - Estado da zona de tránsito dos viandantes no Monte de Vila


‼️ Este é o estado no que se atopa a zona de tránsito dos viandantes na zona do Monte da Vila.

🤷‍♂️ Se xa resulta difícil transitar por esa zona por mor das obras do Auditorio, peor o teñen os peóns se deben facelo por ese paso.

mércores, 5 de agosto de 2020

Rogos e Preguntas realizados no Pleno de Agosto

Estes son os temas que tratamos no pleno do luns no punto de Rogos e Preguntas:

 CASINO DA TOXA

O noso voceiro solicitou que o goberno concretase unha xuntanza co Comité de Empresa do Casino La Toja co propósito de coñecer a situación actual e procurar medidas dende a administración local. Chegan rumores de que a situación é preocupante e que dende Luckia estase procurando un desmantelamento da sala da Toxa en prol da nova sala situada en Vigo.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=6911

PAXINA WEB TURISMOGROVE

Volvemos solicitar, por cuarto ano consecutivo, a eliminación das referencias ás praias de Bandeira Azul na web de turismogrove, pois sigue anunciando que temos areais co distintivo da Unión Europea cando non é certo. Tamén preguntamos en que estado se atopa a nova web turística anunciara xa no 2016.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=6989

APP MERCANOGROVE

Interesámonos polo estado no que se atopa a aplicación/marketplace “Merca no Grove”. Si se está traballando nela, cantos comercios están adheridos e cando se vai ter previsto que estea operativa.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7060

RECURSO SENTENZA LEI DE COSTAS

Pedimos información sobre a contratación dun servizo de asistencia xurídica, a través dun decreto de Alcaldía, para un Recurso Contencioso-Administrativo contra a Resolución da Dirección Xeral de Sustentabilidade da Costa e do Mar – Delimitación de Núcleos. Quixemos saber si este asunto tiña algo que ver coa sentenza gañada a Costas no 2017.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7081

FESTA DO MARISCO

Solicitouse durante o debate da moción do BNG que se convocase o Consello Local de Turismo para tratar a Festa do Marisco. Durante os Rogos e Preguntas instouse a que nesa convocatoria se presentasen tamén as contas do evento gastronómico do 2019.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7119

TERRAZAS

Preguntamos o estado no que se atopaba o expediente para a bonificación do 100% da taxa de terrazas neste ano 2020, aprobado nunha moción no pleno no mes de xuño. Tamén preguntamos si se iniciaron os trámites para solicitarlle a Portos de Galicia e Costas do estado a que bonificasen o maior porcentaxe da taxa de terrazas dos negocios que se atopan nos seus dominios, tal e como solicitaba a moción anteriormente indicada.

Así mesmo, solicitóuselle ao Alcalde que deixara de mentir, logo de ter indicado en dúas ocasións que se ía ordenar a retirada de mesas a unha terraza á que se lle permitira ampliala tan só no Estado de Alarma e que se ía sancionar e ordenar retirar o cercado doutra terraza no casco urbano por ser antiestética e incumprir a ordenanza municipal. As dúas a día de hoxe, logo de máis dun mes, continúan igual.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7143

CONSELLO LOCAL DE DEPORTES E PISTAS DE PADEL

Preguntamos cando se ten pensado convocar o Consello Local de Deportes para renovar os representantes do órgano sectorial, pois vai máis dun ano do novo mandato e non se convocou aínda este consello.

Tamén solicitamos ao Concelleiro de Deportes que deixe de mentir e pida perdón ao Club de Padel polas súas mentiras logo de ter afirmado que as restricións nas pistas de padel foran consensuadas coa directiva deste club nunha reunión no concello, cando estes indicaron que tan só acataron as decisións tomadas polo concelleiro.

Así mesmo volvemos preguntar o motivo polo que os monitores da pista de padel tiñan que ser autónomos para traballar neste departamento.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7241

CAMBIO DE XEFE DA POLICÍA LOCAL

Preguntamos a que atendeu o cambio de xefe da Policía Local, tras ver que por Decreto se aprobou o día 10 de xullo a remoción da anterior xefa e 11 días despois se nomeou, tamén por Decreto de Alcaldía, o novo xefe accidental.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7340

TARXETAS DE RESIDENTES NAS RÚAS PEONÍS

Preguntamos novamente en que situación se atopa a expedición de tarxetas de residentes e a identificación de cores das rúas peonís do noso concello, tal e como indica a Ordenanza de Tráfico que entrou en vigor en febreiro de 2018.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7371

PINTADO DA RÚA ALEXANDRE BÓVEDA

Ante a falta de visibilidade das liñas de delimitación de carrís e dos pasos de peóns do tramo de Alexandre Bóveda recentemente humanizada, solicitamos que se procure o repintado da mesma cunha pintura que resalte máis ou se procure outras cores, sempre que cumpran a normativa de tráfico.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7420

CAMIÑO DENDE A ATLÁNTIDA ATA A SIRADELLA

Solicitamos que se procure coa Deputación de Pontevedra, como titular, a ampliación do camiño forestal que transcorre dende a Atlántida ata a Siradella. Veciños e usuarios do mesmo alértannos da perigosidade que supón circular por esa zona ao contar con un vial moi estreito por onde transitan camións e trailers (derivados polo concello a circular por esa zona) así como vehículos a grandes velocidades.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7460

LORDELO – CON DAS SEÑORITAS

Instouse á reparación das escaleiras de baixada ao mar do paseo de Lordelo, que se atopan esnaquizadas, e tamén dun dos bloques de formigón do muro do paseo altura do Con das Señoritas, que está desprazado.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7508

VELLOS TEMPOS

Preguntamos en que situación se atopa o servizo, cando se vai reacitvar, con que protolo e cantas familias se beneficiarán do mesmo coa nova normalidade. Considerámolo un servizo esencial pois moitas familias levan meses “atrapadas” nas súas casas sen un mínimo respiro.

Tamén quixemos saber o motivo polo que se informou que o servizo ía comezar o día 3 no Monte da Vila cando finalmente non foi así, e por que non se lle avisou ás familias desta suspensión con tempo e forma.

Así mesmo, tamén emprazamos á concellería de Igualdade e Benestar a atender as propostas e a solicitude de xuntanza dun colectivo de San Vicente para tratar asuntos de Servizos Sociais. Unha xuntanza pola que o colectivo leva agardando dende o día 12 de xullo sen ter reposta por parte do departamento.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7545

PLAN DE MOBILIDADE (PMUS)

Pedimos información sobre o Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS), pois dende setembro do 2019 non volvemos saber nada sobre o asunto, cando quedáramos en reunirnos asiduamente.

Preguntamos pola propostas realizadas por Esquerda Unida ao documento do PMUS: humanización da rúa O Corgo, apertura do vial do Monte da Vila dende Xoán XXIII, o traslado da parada de taxis á avenida Beiramar, a creación do “Metrominuto” ou a creación dun mini-parque infantil de tráfico. Así mesmo interesámonos polo estado da proposta que realizamos sobre as bolsas de terreos para crear aparcamento, máxime logo de ter eliminado medio centenar trala humanización da Alexandre Bóveda, Rosalía e Conchases. Tamén criticamos que non se fixo nada sobre accesibilidade logo de ter advertido no documento presentado no 2019 dunha quincena de pasos de peóns que non contaban con rampla de acceso para persoas con mobilidade reducida

https://youtu.be/gMpHB-GL12E

CAFETERÍA DA CASA DA TERCEIRA IDADE

Por último, preguntamos os motivos polo que non están publicados os pregos de condicións para o concurso de concesión da Cafetería da Casa da Terceira Idade, logo de que a actual concesionaria rematara o pasado 31 de xullo.

Tamén preguntamos por que motivo se estaba culpabilizando a última concesionaria do servizo da cafetería de provocar que estes pregos non estean publicados, máxime cando tiñan que estar preparados pois o servizo remataba en principio o 11 de xullo, e finalmente o 31 de xullo logo de que aprobaran a prorroga en Xunta de Goberno Local o 29 de xuño.

https://youtu.be/gMpHB-GL12E?t=7785