xoves, 26 de outubro de 2023

EU critica a falta de investimento para O Grove nos orzamentos da Xunta de Galicia

 

Alegan que o Grove foi excluído de investimentos importantes. Segundo Esquerda Unida, a Xunta de Galicia non contemplou partidas orzamentarias para áreas clave como o Colexio de Rosalía de Castro, a Rúa Luís A. Mestre, a tubaxe da subministración  de auga potable, o dique de abrigo do porto de Porto Meloxo, o Centro de Saúde ou a Escola Infantil de Rons.

Instan ao goberno municipal a reclamar estas melloras e ao PP do Grove a demandar investimentos para O Grove. Preguntan aos populares pola promesa electoral sobre a construción dun pavillón no instituto Monte da Vila, xa que tampouco se contempla nos orzamentos autonómicos.

O Grove, 26 de outubro de 2023.- Esquerda Unida, a través do seu voceiro José Antonio Otero González, criticou duramente os orzamentos da Xunta de Galicia para o 2024. Segundo a formación, a Xunta “ningunea” ao Grove un ano máis, deixándoo fóra de calquera investimento importante.

A formación política sinalou que non se contempla ningunha partida orzamentaria para varias demandas históricas e necesidades do concello. Entre elas destacan:

O Colexio de Rosalía de Castro: O centro de ensino precisa dunha reforma ante a falta de espazos para o desenvolvemento adecuado da súa actividade. Segundo Esquerda Unida, a Xunta comprometeuse en febreiro do 2023 para a redacción dun proxecto que dotaría ao centro de novas aulas, un pavillón, comedor escolar e local para a ANPA, utilizando para iso, o propio centro e o vello edificio de vivenda dos mestres.

Rúa Luis A. Mestre: Unha das arterias principais do Grove que precisa dunha actuación urxente. Tal e como indican os esquerdistas “a rúa atópase nun estado deplorable e de abandono dende hai anos, con numerosas fochas e gretas que a converten en perigosa para o tránsito de vehículos”.

Tubaxe da subministración de auga potable ao Grove: A tubaxe está soterrada baixo o mar no seu tramo da Lanzada, á entrada do Concello do Grove. O desgaste e deterioro da mesma está a provocar numerosas roturas que pon en perigo a subministración de auga á veciñanza, sobre todo na época estival, cando a poboación se triplica e o gasto de auga aumenta. Para Esquerda Unida, “a substitución da tubaxe e o cambio de trazado da mesma, levándoa por terra, é de vital importancia, xa que calquera reparación na mesma está supeditada ao estado das mareas, evitando unha rápida intervención e poñendo en perigo oa subministración  á veciñanza”.

Dique de abrigo do porto de Porto Meloxo: Unha demanda do sector bateeiro da zona dende hai numerosos anos. Conta cun proxecto de execución bloqueado por diferenzas coa Confraría de Pescadores e que a Xunta non dá resolto.

Centro de Saúde: Para Esquerda Unida, a construción dun novo centro de saúde parece que vai para longo, debido á falta de terreos sen ter aprobado o PXOM, polo que entenden precisa unha actuación no actual centro, xa que conta con numerosas carencias.

Escola Infantil de Rons: A demanda de prazas neste centro educativo de 0 a 3 anos é patente nos últimos anos e, para a formación de esquerdas, a solución pasa por unha ampliación da mesma. Certo é, tal e como indican dende Esquerda Unida, que esta obra estaría supeditada á desafectación dos terreos de Rons e que “depende do goberno local que se desbloquee o expediente para que pasen a mans municipais”.

Así, José Antonio Otero considera que, un ano máis, a Xunta segue obviando as necesidades do Grove e da súa veciñanza. Por iso, insta ao goberno municipal a facer forza para reclamar estas melloras. Do mesmo modo, Otero pide ao Partido Popular do Grove que arrime o ombreiro e reclamen aos seus que o Orzamento da Xunta sexa xusto co Grove.

Finalmente, o voceiro de Esquerda Unida pregunta aos populares do Grove sobre a promesa electoral da construción dun pavillón no instituto Monte da Vila, “xa que tampouco se contempla nos orzamentos autonómicos”. Lembra que o Sr. Leiva, candidato naquel entón, afirmaba que contaba co visto e prace da Xunta, polo que Otero quere pensar que “ese compromiso era coa veciñanza do Grove e non co Partido Popular local, pois demostraría unha vez máis que o PP utiliza as administracións de forma partidista e só atende as demandas dos concellos onde gobernan”.

luns, 23 de outubro de 2023

EU presenta unha moción para a inclusión de horas sen música nas atraccións durante as festas no Grove

 

O Grove, 23 de outubro de 2023 – O Grupo Municipal de Esquerda Unida elevará ao pleno do mes de outubro unha moción co obxectivo de facer que as festas no Concello do Grove sexan máis inclusivas, especialmente para aqueles que padecen o Trastorno do Espectro Autista (TEA).

A moción propón a creación de dúas horas sen música durante as festas populares e eventos que conteñan atraccións de feira, co fin de proporcionar un ambiente máis adecuado para as persoas con TEA e outras sensibilidades sensoriais. Esta iniciativa tamén busca mellorar a experiencia de todas as persoas que poidan atopar os niveis de ruído abrumadores durante os eventos festivos.

O Trastorno do Espectro Autista afecta aproximadamente ao 1% da poboación mundial, e en España hai máis de 450.000 persoas con TEA. En Galicia, calcúlase que hai aproximadamente 27.000 persoas con TEA, das cales 1.323 son estudantes de 3 a 18 anos. Aínda que non hai datos específicos sobre o número de habitantes do Grove con TEA, esta condición é prevalente en todas as comunidades.

Nas pasadas Festas do Carme, xa se realizou un primeiro intento para facilitar a participación das persoas con TEA nas atraccións de feira, reservando unha hora sen música. Non obstante, Esquerda Unida considera que este paso é insuficiente e propón ampliar a duración a dúas horas, así como establecer a medida como norma no Concello.

A moción tamén insta ao Concello a informar á cidadanía a través de canles oficiais sobre a existencia destas dúas horas sen música nas atraccións durante as festas e a realizar un seguimento e avaliación da implementación desta medida para facer as melloras necesarias en futuras edicións das festas.

O voceiro de Esquerda Unida, José Antonio Otero González agarda que esta moción conte co apoio do pleno para lograr unha maior inclusión e accesibilidade nas festas do Concello do Grove.

Decargar moción Completa

MOCIÓN

PARA A INCLUSIÓN DE HORAS SEN MÚSICA NAS ATRACCIÓNS DE FEIRA DURANTE AS FESTAS NO CONCELLO DO GROVE

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Trastorno do Espectro Autista (TEA) é unha condición que afecta a moitas persoas na nosa sociedade. As persoas con TEA poden experimentar sensibilidade extrema a estímulos sensoriais, como o son, que pode resultar abrumador e causar angustia. Isto pode limitar a súa capacidade para participar e desfrutar de eventos comunitarios como as nosas festas populares.

Segundo estudos recentes, o TEA afecta aproximadamente ao 1% da poboación mundial e calcúlase que en España hai máis de 450.000 persoas con este tipo de trastorno, o que supón que 1,5 millóns de persoas estean vinculadas ao TEA tendo en conta aos seus familiares. O cálculo en Galicia sitúa a cifra nunhas 27.000 persoas con TEA e segundo un informe de 2020 da Confederación de Autismo de España, na nosa comunidade, hai 1.323 estudantes (de 3 a 18 anos) diagnosticados con algún dos graos de autismo. Aínda que non dispoñamos de datos específicos sobre o número de habitantes do Grove con TEA, sabemos que esta condición é prevalente en todas as comunidades.

Nas pasadas Festas do Carme, no noso concello deuse un paso adiante en canto a medidas para que as persoas con TEA puidesen gozar das atraccións coa reserva dunha hora sen música. O certo é que non todos os días se cumpriu co acometido polo que a pesar de ser un paso, dende Esquerda Unida considerámolo insuficiente. É por iso que entendemos preciso que esta medida se vexa ampliada a dúas horas e que quede instaurada como norma no noso Concello.

Esta proposta non só beneficiará ás persoas con TEA, senón tamén a calquera persoa que poida atopar os niveis de ruído das festas populares abrumadores. É un pequeno cambio que pode facer unha gran diferenza na vida das persoas afectadas, permitíndolles sentirse máis incluídas na nosa comunidade.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte,

PROPOSTA DE ACORDO

Instar ao Concello do Grove a:

1.   Comprometerse a promover a inclusión das persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA) nas festas populares, garantindo un ambiente máis adecuado para elas.

2.   Que se reserve un período de dúas horas, en horarios estratéxicos, durante cada día de festas populares ou eventos que conten con atraccións de feira, no que estas operen sen música. Este “Período Sen Ruído” permitirá ás persoas con TEA e outras sensibilidades sensoriais desfrutar das festas e as atraccións do mesmo modo que o resto.

3.   Que esta disposición se inclúa como norma na ordenanza municipal correspondente, garantindo así a súa implementación en todas as futuras festas populares e eventos que conten con atraccións no Grove. Namentres isto non teña acontecido, instarase as comisións e/ou organizadores das festas a aplicala de igual modo.

4.   Informar á cidadanía a través de canles oficiais sobre a existencia destas dúas horas sen música nas atraccións durante as festas.

5.   Realizar un seguimento e avaliación da implementación desta medida, co obxectivo de realizar as melloras necesarias en futuras edicións das festas.