luns, 29 de outubro de 2018

EU propón un plan de medidas pola igualdade que acompañe a declaración de O Grove como Municipio Libre de Violencias Machistas


A formación leva ao pleno unha moción que aspira a ampliar os medios, recursos e iniciativas contra as violencias machistas no eido municipal e escolar

Solicita que se controlen posibles contidos sexistas na publicidade e na programación municipal de actividades sociais, culturais, lúdicas, deportivas ou festivas

Anima ao Concello a implicarse de xeito activo impulsando políticas encamiñadas á abolición da prostitución; e pide que únicamente os colectivos deportivos que non realicen descriminación por razón de sexo entre os seus membros poidan acceder a financiamento municipal

O Grove, 28 de outubro de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida anima ao Concello do Grove a implicarse de xeito máis activo coa loita a favor da igualdade e contra as violencias machistas. Ese é o sentido da moción que a formación á que representan Jose Antonio Otero e Xan Lamelas levarán ao pleno deste luns. Un texto a través do cal solicitarán o apoio dos grupos da corporación para que O Grove sexa declarado Municipio libre de Violencias Machistas. Un nomeamento que, moi lonxe de ser unha simple declaración de intencións, EU quere acompañar de medidas activias que impliquen ao movemento feminista e que doten ao consistorio dun papel máis activo nesta causa. 

Moción contra a decision do Tribunal Supremo sobre o imposto das hipotecas
A formación tamén defenderá no mesmo pleno outra moción para que a corporación rexeite “a inaudita e vergoñenta decision do Tribunal Supremo de deixar sen efecto a súa sentenza” relativa ao imposto das hipotecas. O texto insta ademais ao Concello a habilitar mecanismos de orientación para a veciñanza que desexe esixir a devolución das cantidades indebidamente cobradas polas entidades bancarias en relación a este asunto. Ademais de animar ao goberno central a que impulse a creación dun polo de banca pública, paralizando a venda de Bankia e dirixindo a xestión dos aforros depositados nesta banca pública á atención das necesidades sociais, o desenvolvemento duns servizos públicos de calidde e suficientes e a erradicación do desemprego. 

Esquerda Unida quere aproveitar a proximidade do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, para poñer en marcha un paquete de medidas que convirtan ao Concello do Grove nun verdadeiro axente activo na loita contra as violencias machistas. A formación entende que o traballo de prevención, educación e sensibilización da sociedade debe ser o punto de partida no camiño cara á igualdade real, e destaca o papel que as institucións deben xogar no mesmo. 

“Esiximos que este 25 de novembro sexa o comezo real das políticas dos feitos, e non só das palabras, contra as violencias machistas”, indica a formación. Por iso, EU pon sobre a mesa unha batería de iniciativas para que O Grove impulse unha verdadeira política activa pola igualdade. 

A formación ve necesario que o Concello traballe da man do movemento feminista para coordinar e impulsar un Plan pola Igualdade e contra a Violencia de Xénero que inclúa a creación de protocolos de actuación contra as violencias machistas dentro do propio Concello; e que amplíe os recursos humanos, técnicos e materiais destinados ao desenvolvemento de políticas de igualdade integrais e participativas. 

As propostas de EU inclúen tamén un incremento dos recursos destinados á abolición da prostitución e a loita contra o proxenetismo, a través, por exemplo, de campañas de información e sensibilización ou de medidas destinadas á integración e inserción laboral das mulleres prostituídas. Ademais, a moción anima ao Concello a eliminar a publicidade con contidos sexistas dos espazos públicos; e a velar porque que na programación municipal de actividades sociais, culturais, lúdicas, deportivas e festivas de toda índole non se inclúan contidos sexistas que atenten contra a dignidade das mulleres de ningún xeito. 

Esquerda Unida tamén propón que o Concello se implique no desenvolvemento de actividades que fomenten a igualdade dende a infancia no ámbito escolar. E solicita que unicamente os colectivos deportivos que non discriminen por razón de sexo nos seus premios ou recoñecementos poidan acceder a financiamento municipal. 

domingo, 28 de outubro de 2018

EU denuncia o caos do tráfico e insta a apurar os traballos do Plan de MobilidadeConsidera inaceptable a situación no entorno do colexio Rosalía de Castro e no recén humanizado tramo de Alexandre Bóveda, onde autobuses e camións se ven obrigados a circular en dirección prohibida case a diario

Lamenta que o goberno local impulse proxectos de humanización e cambios illados sen contar antes cunha proposta xeral realista e fundamentada nas características e necesidades da rede viaria do casco urbano

Denuncia a ineficiente xestión municipal neste senso, e insta ao alcalde a traballar con seriedade e rigor para que o Plan de Mobilidade poida plasmarse no PXOM

O Grove, 27 de outubro de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida volve instar ao goberno local a convocar coa máxima urxencia unha xuntanza de traballo que permita avanzar na elaboración do Plan de Mobilidade e aporte solucións aos problemas xerados polos últimos cambios relacionados coa ordenación do tráfico no casco urbano. A formación denuncia o caos circulatorio que o peche dun carril en Alexandre Bóveda ten xerado en rúas próximas; e os problemas que autobuses e camións padecen case a diario a consecuencia dos mesmos; e que provocan que estes circulen por dirección prohibida día si e día tamén.

Esquerda Unida entende que non é de recibo que o Concello empregue recursos en actuacións de humanización illadas, cando O Grove carece aínda dun Plan de Mobilidade que contemple e recolla as necesidades do conxunto do casco urbano en materia de tráfico. As consecuencias de non facelo así xa está a padecelas a veciñanza practicamente a diario, pois os vehículos de maiores dimensións teñen serias dificultades para efectuar os xiros aos que obrigan os novos sentidos de circulación. E é habitual que os autobuses escolares ou os camións que veñen dende Terra de Porto por Alexandre Bóveda se vexan obrigados a circular en dirección prohibida polo último treito desa rúa, agora de sentido único. O motivo: non dispoñen de espazo suficiente para efectuar o xiro cara a Rosalía de Castro.

Para o responsable local da formación resulta chocante que o goberno local anuncie un PXOM rematado cando aínda non está claro o Plan de Mobilidade que se vai executar; e que debería terse impulsado con anterioridade para poder ser incluído no plan xeral urbanístico. 

José Antonio Otero faise eco do tremendo caos circulatorio que tamén denuncian as e os grovenses, e apela ao sentido da responsabilidade do alcalde para convocar unha xuntanza de traballo e impulsar canto antes o Plan de Mobilidade e buscar solucións acordes á realidade do mapa grovense.

Inseguridade para os escolares
Os problemas e embotellamentos repítense nas rúas Alexandre Bóveda, Rosalía de Castro, Avedida de Portugal, Luís Antonio Mestre e Rúa da Igrexa. Ademais, os cambios introducidos nos últimos meses teñen derivado un maior fluxo de tráfico cara a outras rúas da contorna máis estreitas, como a do Sol, Raposeira ou Montiño, así como no Sineiro ou en Entrehortas. Rúas que non ofrecen condicións para unha mobilidade segura, pois non contan con beirarrúas ou zonas de tránsito delimitadas para os peóns.

Esquerda Unida destaca a perigosidade que a situación implica para a comunidade escolar. Tanto polo colapso que padece Rosalía de Castro coincidindo cos horarios de entrada e saída do colexio. Como por ese maior tráfico de vehículos que se ten trasladado cara a ruelas da contorna polas que, en moitos casos, transcorren os Camiños Escolares Seguros.

Reclama un incremento da vixilancia nos Camiños Escolares Seguros
Esquerda Unida destaca que, a pesar da presentación a bombo e platillo dos Camiños Escolares Seguros que o goberno local realizou no seu día, estes non están a funcionar como tal na realidade. Nese senso, o responsable local da formación denuncia que a medida se teña reducido á colocación dunha serie de carteis indicadores; pero a realidade é que no día a día non está a facilitarse unha vixilancia das rutas nin existen medidas de seguridade para os cativos nos cruces ou pasos de peóns. 

domingo, 21 de outubro de 2018

EU denuncia atrasos de máis dun ano no pago a asociacións culturais que actuaron na Festa do Marisco

A fomación denuncia os impagos e insta ao Concello a saldar as débedas de inmediato

Lamenta o desleixo do goberno local e o abuso cara aos colectivos locais no que ten incorrido o grupo do PSOE

O Grove, 20 de outubro de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida insta ao goberno local a asumir coa máxima celeridade a débeda que mantén dende hai xa máis dun ano con distintas asociación culturais que actuaron na edición de 2017 da Festa do Marisco. A formación considera inaceptable que, cando xa teñen concluido os festexos deste ano, o executivo de Cacabelos aínda non teña afrontado os pagos correspondentes ao exercicio anterior. Unha actitude que evidencia unha inaceptable falta de consideración do Concello cara aos colectivos locais que colaboran na programación do Marisco.

Cando a Festa do Marisco deste ano xa ten sido clausurada, son varios os colectivos que aínda non cobraron polas actuacións realizadas na celebración de 2017. E, a pesar de que o asunto xa foi denunciado en pleno polo grupo de Esquerda Unida, o goberno socialista continúa, nunha inaceptable mostra de desleixo e falta de consideración, sen facerse cargo deses pagos. 

EU quere denunciar públicamente uns impagos que non afectan únicamente aos colectivos culturais. E é que, tal e como explica o responsable local da formación, o grupo municipal esquerdista ten “constancia de que outros servizos da edición pasada foron abonados nas semanas previas ao comezo desta festa”.

Para Esquerda Unida resulta intolerable o ninguneo ao que o goberno local está a someter aos colectivos locais que, ano tras ano, poñen o seu esforzo ao servizo do Grove e colaboran para que a Festa do Marisco poida contar cunha programación cultural o máis ampla posible. “Segundo sabemos, a un dos colectivos afectados díxoselle en agosto que a factura tiña que ir a pleno, pero en setembro non foi e para outubro, polo que temos entendido, tampouco irá”, explica José Antonio Otero, que solicita que “se axilice ao máximo o trámite para que a nomeada factura poida entrar na orde do día da sesión plenaria deste mes e así os afectados poidan cobrar polo traballo realizado o máis axiña posible”.

Para Esquerda Unida non resulta aceptable que a administración local incorra neste tipo de prácticas, desatendendo as súas obrigas de pago e prestando unha consideración nula ás necesidades duns colectivos que sempre se caracterizaron polo seu afán de colaboración. 

Así as cousas, a formación apela á responsabilidade do goberno local para que algo así non volva repetirse. E, ademais de instar ao grupo que lidera Jose Cacabelos a saldar coa máxima celeridade as débedas atrasadas, esixe que os servizos correspondentes á edición deste ano sexan abonados polo Concello en tempo e forma.