mércores, 24 de marzo de 2021

EU quere que o Concello controle as colonias felinas aplicando o protocolo CES

Esquerda Unida elevará a debate, no pleno do mes de marzo, unha moción para instar ao Concello a realizar un control das colonias felinas aplicando o protocolo CES.

O continuo abandono de gatos domésticos, unido á súa capacidade reprodutiva, orixina colonias descontroladas de gatos vagabundos en zonas urbanas que non son aptas para a súa supervivencia, ocasionando molestias aos veciños do municipio.

O control reprodutivo mediante a aplicación de programas de captura, esterilización e solta (CES) supón unha boa política de control da poboación felina dende o punto de vista da saúde pública e do benestar animal e que completa outras medidas de potenciación da tenencia responsable de animais.

Unha colonia de gatos esterilizada xoga un papel importante no control de roedores da zona. Ademais de mellorar as condicións sanitarias da propia colonia, os programas CES favorecen a hixiene do entorno ao reducir as conductas propias dos gatos non esterilizados. Alí onde se extermina traumáticamente unha colonia, esta volve a reproducirse, a poboación recuperarase a través do fenómeno coñecido como “o efecto baleiro”.

Por ese motivo, dende Esquerda Unida instamos ao goberno a levar a cabo un censo municipal de colonias felinas e que, en colaboración coas asociacións animalistas locais e os centros veterinarios do noso concello, se lles realice o protocolo CES. Así mesmo, pedimos que se favoreza e protexa a labor das/dos voluntarias/os que coidan as colonias, se realicen talleres de educación contra o abandono e maltrato animal e campañas que conciencien da necesidade da esterilización de animais domésticos.

MOCIÓN COMPLETA:

MOCIÓN SOBRE O CONTROL DAS COLONIAS FELINAS. PROTOCOLO CES (Captura, Esterilización, Solta)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O continuo abandono de gatos domésticos, unido á súa capacidade reprodutiva, orixina colonias descontroladas de gatos vagabundos en zonas urbanas que non son aptas para a súa supervivencia, ocasionando molestias aos veciños do municipio.

O control reprodutivo mediante a aplicación de programas de captura, esterilización e solta (CES), é a solución avalada por numerosos traballos de investigación (GEMFE-AVEPA, asociación de veterinarios españois especializados en pequenos animais) e pola OMS (Organización Mundial da Saúde) e supón unha boa política de control da poboación felina dende o punto de vista da saúde pública e do benestar animal e que completa outras medidas de potenciación da tenencia responsable de animais.

Unha colonia de gatos esterilizada xoga un papel importante no control de roedores da zona. Ademais de mellorar as condicións sanitarias da propia colonia, os programas CES favorecen a hixiene do entorno ao reducir as conductas propias dos gatos non esterilizados. Alí onde se extermina traumáticamente unha colonia, esta volve a reproducirse, a poboación recuperarase a través do fenómeno coñecido como “o efecto baleiro”.

As evidencias científicas demostran que o contaxio de gatos a persoas é altamente improbable seguindo unhas condicións básicas de hixiene. Aínda así, o CES é un programa sanitario que permite que os gatos da rúa estean sans, desparasitados, e NON  constitúan ningún perigo para a cidadanía, nin para a saúde pública.

A Declaración Universal dos Dereitos do Animal, Tratados internacionais ratificados por España e os regulamentos e Directivas comunitarias en protección animal contribuíron á necesidade de establecer políticas eficaces de protección animal.

O programa CES é unha alternativa ética e respectuosa que, en colaboración con voluntarios e entidades sen ánimo de lucro, permite unha adecuada protección animal, resolvendo á vez as molestias ocasionadas á veciñanza.

VANTAXES

 • Evita molestias e conflitos.
 • Mellora as condicións de vida dos gatos censados, esterilizados e desparasitados.
 • Evítase a proliferación descontrolada.
 • Impídese a aparición de roedores.
 • Os solares mantéñense en boas condicións hixiénico-sanitarias.
 • Aforro económico comprobado e demostrado fronte ao método de captura continuada.

O manexo das colonias felinas segundo o método CES do GEMFE/AVEPA consistirá en:

 1. Exame físico.
 2. Esterilización e marcaxe.
 3. Identificación mediante microchip no caso de animais que vaian ser adoptados.
 4. Vacinación e desparasitación (no caso de ser posible a vacinación).
 5. Adopción de cachorros e de adultos socializados.
 6. Regreso á colonia 

A proba do FIV/FeLV non será un procedemento estándar, aínda que si recomendable para que entre os propios felinos non se contaxien.

O método de traballo consistirá en:

 • Organizar as colonias realizando labores de concienciación e meditación entre a veciñanza e os posibles alimentadores.
 • Controlar, alimentar e manter limpas as colonias.
 • Capturar, trasladar e devolver ás colonias aos membros de estas que esterilicen.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO

Instar ao goberno municipal a:

 1. Que se leve a cabo e documentar, na medida do posible, un censo municipal de colonias felinas identificando os animais que as compoñen.
 2. Que se leve a cabo o método CES nas colonias felinas do noso concello mediante un convenio de colaboración coas asociacións animalistas locais sen ánimo de lucro.
 3. Que se realicen convenios de colaboración con clínicas veterinarias do concello que queiran adherirse.
 4. Favorecer e protexer a labor das/dos voluntarias/os que coidan as colonias estudando acreditalas a través da emisión dun carné ou xustificante da actividade, que se obtería logo de recibir un curso.
 5. Estudar a posibilidade de establecer unha axuda económica para a alimentación estable dos animais xestionada polos voluntarios acreditados.
 6. Que se dote economicamente na partida orzamentaria para que, coa fórmula legal máis xusta para as partes, se poida aplicar o protocolo CES.
 7. Protexer aos gatos da rúa aplicando a lexislación vixente sobre maltrato animal e todo o contemplado nas ordenanzas municipais para a protección de animais ao igual que as demais categorías de animais establecidas na mesma.
 8. Realizar talleres de educación contra o abandono e maltrato animal, así como campañas que conciencien da necesidade de esterilización de animais domésticos.
 9. Que se convoque unha comisión para traballar este tema, concretar todos os aspectos e medidas precisas, así como realizar reunións con ditas asociacións para chegar á mellor solución contando con todas as partes.


domingo, 14 de marzo de 2021

Esquerda Unida denuncia a falta de mantemento e conservación do patrimonio municipal

Os esquerdistas consideran a desaparición do mastro da goleta “Nieves” unha mostra do abandono, por parte do Concello, do patrimonio municipal.

Recordan que hai máis elementos patrimoniais que corren o mesmo risco e piden que se actúe no seu arranxo e/ou amaño.

O Grove, 15 de marzo de 2021.- Se hai máis dun ano foi o barco “Platuxa” o que, debido ao deterioro e á falta de mantemento, tivo que ser retirado de Punta Moreiras para rematar no esquecemento, a semana pasada tocoulle ao mastro da goleta “Nieves”, que desaparece tamén do entorno etnográfico de Moreiras logo de derrubarse, do mesmo modo que o “Platuxa”, debido ao deterioro provocado pola falta de mantemento, unha circunstancia que dende Esquerda Unida tachan de “grave e vergoñenta”.

Para o voceiro de Esquerda Unida, José Antonio Otero, “isto é unha nova mostra do abandono, por parte da Administración local, do noso patrimonio municipal”. “Estamos asistindo a un continuo deterioro dos elementos culturais da nosa vila, á súa falta de mantemento e conservación, e como consecuencia á súa desaparición”, sentencia Otero.

O esquerdista, recorda que isto non só sucede en Moreiras, pois son continuas as reclamacións que ten feito a súa formación en canto á conservación, mantemento e divulgación de moitos elementos culturais e patrimoniais do concello, “que no momento dinnos que actuarán, pero a realidade é que pasan os meses e continúan abandonados”, indica Otero, que pon como exemplo, ademais do sucedido en Moreiras, as diferentes fontes e lavadoiros do concello.

Recordan como logo de denunciar hai varios meses a situación da fonte do Naval e o lavadoiro de Paus en San Vicente ou o da fonte de Estonllo, estas continúan en estado lamentable, sen que exista ningunha previsión de arranxo ou amaño, coa única premisa de que “rematarán, ao igual que o “Platuxa” ou o mastro do “Nieves”, desaparecendo para perdurar, se cabe, tan só no recordo das veciñas e veciños da zona”, indica Otero.

Por ese motivo, Esquerda Unida propuxo hai un mes a constitución da Mesa da Cultura e o Patrimonio, “para, entre outras cousas, procurar a protección de todos os elementos da nosa cultura etnográfica, marítima, arquitectónica...” e por ese motivo seguirán insistindo na creación da mesma, ao tempo que reclama ao Concello “que non figure como mero espectador ao deterioro do noso patrimonio e que actúe, pois nestes casos é a súa competencia”, finaliza o voceiro esquerdista.

Gabinete de Prensa

Esquerda Unida O Grove

Imaxes actuais da fonte de Paus (San Vicente)


Imaxes actuais do lavadoiro de Paus (San Vicente)
Imaxes actuais da fonte de Estonllo
xoves, 11 de marzo de 2021

EU solicita a xuntanza do Consello Local de Turismo para traballar conxuntamente na planificación turística do ano

Imaxe do facebook de turismogrove

Lembran que en setembro, o Alcalde comprometeuse a convocar o consello sectorial no mes de novembro co propósito de traballar de forma conxunta na procura de accións que mellorasen a situación do sector turístico neste 2021. A menos dun mes dunha atípica Semana Santa, os esquerdistas piden que, aínda con case seis meses de retraso, cumpra co compromiso e convoque o Consello Local de Turismo.

Esquerda Unida tamén pregunta que pasou coas contas da Festa do Marisco do 2019, que ían ser trasladadas aos membros do CLT no mes de setembro. A día de hoxe, as contas tampouco están publicadas na web municipal.

O Grove, 11 de marzo de 2021.- A última vez que o Consello Local de Turismo se reuniu foi o 30 de setembro do pasado ano. Nesa xuntanza, na que se presentaban as contas da Festa do Marisco, a representante de Esquerda Unida, Susana Millán, criticaba a nula utilidade que tiña o consello sectorial e poñía enriba da mesa a necesidade de traballar de forma conxunta para que o sector turístico acadase uns mellores resultados no presente ano. O Alcalde comprometíase entón a convocar o Consello Local con máis periodicidade e propoñía o mes de novembro como data para a seguinte xuntanza, co propósito de preparar unha estratexia turística para o 2021 tendo en conta a situación epidemiolóxica actual.

Dende Esquerda Unida denuncian que “esa xuntanza nunca tivo lugar e, case seis meses despois, atopámonos ás portas dunha ponte de tres días (San Xosé) e a menos dun mes da Semana Santa, e dende o Concello non hai indicios de que vaian a reunir ao Consello Local de Turismo”. Os esquerdistas preguntan se o concello ten previsto levar a cabo algunha iniciativa para incentivar o consumo, como ten feito co comercio local, ou se vai realizar algunha actuación centrada no turismo de proximidade, que poida atraer visitantes á nosa localidade.

Planificar con tempo unha estratexia turística “era o que se propoñía, e se acordou, no último e único Consello Local de Turismo do pasado ano”, indican dende Esquerda Unida, que consideran así mesmo, que “o 2021 ofrecíanos unha boa oportunidade, ao ser ano Xacobeo, para promocionar e por en valor a Ruta do Padre Sarmiento e a Ruta Xacobea do Mar de Arousa, que pasan pola nosa vila”.

O ano 2020 foi o peor ano turístico a nivel mundial. Os datos da Organización Mundial de Turismo (OMT) revelan que a crise sanitaria puxo en risco, en todo o mundo, entre 100 e 120 millóns de postos de traballo directos. Segundo Esquerda Unida, “na nosa vila os datos de 2020 tamén foron devastadores; non houbo campaña de Semana Santa e a temporada de verán, que dou comezo en xullo, cando se flexibilizaron as restricións pola crise sanitaria, rematou en agosto. A Covid-19 tamén obrigou a cancelar a Festa do Marisco polo que a temporada durou dous meses, cando o habitual era que fosen seis meses”.

O Grove leva desde principios de novembro 2020 con peche perimetral e non foi ata finais de febreiro de 2021 que se flexibilizou esta medida ampliando o peche á area sanitaria de Pontevedra. O sector hostaleiro afronta con incerteza a campaña de Semana Santa porque as restricións vixentes non facilitan a apertura de todos os negocios.

Dende Esquerda Unida consideran que, “aínda que tarde, é importante que se traballe dende xa, de forma conxunta, nunha estratexia turística que marque as accións e iniciativas a realizar en función das circunstancias que se poidan dar por mor da Covid”.  É por iso, polo que piden ao Alcalde que “convoque canto antes o Consello Local de Turismo para poñer enriba da mesa todas as propostas e, sobre todo, traballar de cara a Semana Santa, o verán e a Festa do Marisco”.

En relación á festa gastronómica, os esquerdistas tamén preguntan que pasou coas contas do evento do 2019, que lles presentaron no Consello Local de setembro, e se comprometeron a enviar detalladas a todos os representantes así como a subilas á web municipal. A día de hoxe, segundo indican dende Esquerda Unida, esa documentación non lles foi trasladada e tampouco se atopa subida na web do concello, “de feito nin sequera se atopan as contas do 2018, a pesar de presumir desa transparencia”.sábado, 6 de marzo de 2021

EU pregunta polas máscaras doadas ao concello que ían ser repartidas aos colexios

 


Foron doadas pola empresa Myagal, o pasado setembro, para repartir entre a rapazada grovense.

O concello anunciou que farían o reparto a través das ANPAs, pero a día de hoxe non se realizou esa entrega.

O Grove, 4 de marzo de 2021.- O dezaseis de setembro do pasado ano, o Concello do Grove anunciou que recibira, da empresa de montaxes e alugamentos profesionais “Myagal” asentada en Sanxenxo”, a doazón de 1.000 máscaras de protección infantís que ían ser distribuídas ás cativas e cativos dos colexios grovenses a través das súas respectivas ANPAs.

A día de hoxe, case seis meses despois do anuncio do Concello (web e redes sociais), as ANPAs non recibiron nada e as nenas e nenos dos colexios do Grove seguen sen contar con ese elemento de protección que a empresa Myagal decidiu doar.

Por este motivo, o Grupo Municipal de Esquerda Unida rexistrou este xoves unha pregunta a través da sede electrónica co propósito coñecer o paradoiro destas máscaras e, no suposto de que sigan nas dependencias municipais, esixir que se realice o reparto entre as ANPAs para que procedan a distribución entre a rapazada grovense, tal e como anunciaron.

NOTICIA CONCELLO WEB MUNICIPAL:

https://concellodogrove.es/index.php?lng=ga&cont=18&id=2516

NOTICIA CONCELLO FACEBOOK

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3602773909741327&id=192621247423294

Gabinete de Prensa

Esquerda Unida O Grove

venres, 5 de marzo de 2021

EU lamenta a situación que están vivindo os nosos maiores e reclama solucións ao Concello

 

Denuncian o continuo baile de datas incumpridas que se lles está dando ás usuarias e usuarios do programa Vellos Tempos. Considérano unha falta de respecto e de tacto coas familias dependentes.

Os esquerdistas, que xa teñen interpelado en varias ocasións no pleno, piden celeridade en todas as actuacións relacionadas cos asuntos sociais, para ofrecer un servizo de calidade á veciñanza.

O Grove, 5 de marzo de 2021.- A agrupación local de Esquerda Unida mostra a súa preocupación coa problemática que se está dar en torno ao programa de Vellos Tempos e á situación que “están a vivir as e os nosos maiores así como as súas respectivas familias”.

Os esquerdistas lamentan que dende a administración local se estea dilatando continuamente o regreso do programa Vellos Tempos, que dunha forma ou outra alivia a carga que os familiares das persoas dependentes están a sufrir, máxime dende o inicio da pandemia.

Segundo o voceiro do grupo municipal de EU, José Antonio Otero, estes entenden que “retomar este servizo municipal non é nada sinxelo, pois trátase de usuarias e usuarios con alto risco ante a Covid”, pero tamén indican que “vai alá un ano dende o inicio da pandemia e houbo tempo suficiente para programar un regreso seguro neste servizo”. Así mesmo, Otero cree que “o máis grave non é que non se poida poñer en marcha o servizo, iso solucionase explicándoo e, en todo caso, procurando alternativas. O máis grave é que se estivo xogando con estes usuarios, dando continuas datas do inicio do servizo que finalmente non se cumpriron”.

Deste modo, os esquerdistas critican que dende que se levantou o estado de alarma en xuño do 2020, o concelleiro de servizos sociais anuncioulles ás usuarias e usuarios de Vellos Tempos numerosas datas para o comezo do servizo. “Primeiro indicóuselles que comezaría na primeira semana de agosto, logo que se retrasaba ata mediados de mes para finalmente comunicarlles que se iniciaría o primeiro de setembro. Finalmente estas datas non se cumpriron e tras ir dando escusas ás familias, comezaron a dar horas domiciliarias para paliar as queixas. Unha solución que se supoñía provisional pero que xa se está prolongando demasiado no tempo. Neste 2021, a previsión era comezar o día 1 de marzo, pero estamos a día 5 as usuarias e usuarios do servizo Vellos Tempos seguen sen poder facer uso do mesmo”, indica José Antonio Otero.

Dende Esquerda Unida consideran unha falta de respecto e de tacto este baile de datas, que “antes atribuíamos tan só ao Alcalde, pero parece que o resto dos concelleiros e concelleiras do goberno xa se contaxiaron dese mal”, afirma Otero. “Non se dan conta que esta forma de actuar está a provocar malestar entre unhas familias con dependentes, que o único que precisan é un pequeno alivio no seu día a día”, sentenza o voceiro esquerdista.

Así mesmo, Esquerda Unida tamén denuncia o que está a suceder coa antiga Escola Infantil do Monte da Vila, pois logo de estar na axenda do goberno o derrube da mesma para habilitar aparcadoiros, o pleno aprobou que isto non sucedera e se destinara á Casa de Xuventude, a instancias do grupo esquerdista, pero finalmente habilitaron o edificio para acoller unicamente o programa de Vellos Tempos, “saltándose así un novo acordo plenario”, tal e como afirma o voceiro de EU. Otero indica que “non nos opoñemos a este novo uso, de feito xa dixemos que como Casa da Xuventude podería albergar outros usos, entre eles o de Vellos Tempos. O que denunciamos é que saltándose un acordo plenario, o goberno decidira cambiarlle o uso ao edificio e non se contemple habilitalo como Casa da Xuventude, independentemente de que o usen para Vellos Tempos”.

E é que este edificio –a antiga Escola Infantil do Monte da Vila– leva máis dun ano en reformas continuas, e está a ser a “desculpa” do goberno para retrasar o regreso do programa Vellos Tempos. Para Esquerda Unida iso non é desculpa, “pois afirmaron en varias ocasións que usarían o local de Virxe das Mareas”, un local que xa albergaba Vellos Tempos ata o inicio da Pandemia.

Por último, dende a agrupación esquerdista tamén se preguntan que sucede co local social que se ía construír nun solar de Reboredo, que uns veciños doaron ao concello para albergar esta edificación coa condición de que se iniciase a obra antes de rematar o 2018. Segundo Otero, “Xa incumpriron o acordo, pero é que van alá 2 anos e nin se puxo a primeira pedra. Tendo en conta que este edifico era para albergar tamén o programa de Vellos Tempos coa veciñanza da parroquia de San Vicente, queda claro que o toman con moita calma”.

Non é a primeira vez que Esquerda Unida pregunta por todos estes asuntos no pleno, “recibindo excusas e datas que finalmente nunca se cumpren“, indica José Antonio Otero. “É por iso que pedimos celeridade a hora de actuar en todo o relacionados cos asuntos sociais, pois é imprescindible para ofrecer un servizo de calidade a toda a veciñanza”, finaliza o voceiro esquerdista.

Gabinete de Prensa

Esquerda Unida O Grove