martes, 26 de setembro de 2023

A Valedora do Pobo avala a denuncia de Esquerda Unida sobre impedimento de acceso ao Auditorio dos seus concelleiros

 

O grupo municipal de Esquerda Unida solicitara, en abril de 2022, acceso a todas as salas e dependencias do auditorio e o goberno nunca lles dou resposta nin lles facilitou a entrada. Ano e medio despois, a Valedora do Pobo apoiou a denuncia dos esquerdistas, afirmando que os concelleiros tiñan dereito a acceder á instalación municipal.

José Antonio Otero González, voceiro de Esquerda Unida, eloxia a resolución da Valedora do Pobo, que evidencia a intención do Alcalde de evitar que os concelleiros realizasen a súa función de fiscalización e observasen as deficiencias do Auditorio-Escola de Música.

O Grove, 26 de setembro de 2023.- Esquerda Unida  móstrase satisfeito coa resolución emitida pola Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, sobre a denuncia do seu grupo municipal a raíz do impedimento por parte do goberno municipal para que os seus concelleiros accederan ao interior do Auditorio-Escola de Música. A Valedora do Pobo destaca nesa resolución a importancia do acceso equitativo por parte dos concelleiros do grupo municipal esquerdista así como a necesidade de resposta eficaz ás solicitudes dos representantes elixidos.

Antecedentes

A denuncia presentada por José Antonio Otero González, voceiro de Esquerda Unida no Concello do Grove, reflectía a preocupación do grupo municipal pola falta de permiso para acceder ao referido auditorio, a pesar de ter solicitado o acceso formalmente por rexistro en abril de 20221.

A resolución da Valedora do Pobo aborda dúas cuestións fundamentais:

  1.  A falta de resposta por parte do Concello á solicitude de acceso.
  2.  A negativa ao acceso ao interior do Auditorio-Escola de Música.

Consideracións da Valedora do Pobo

A resolución destaca que, segundo o marco xurídico vixente, as Administracións Públicas deben responder de forma eficaz e celeridade a todas as solicitudes, especialmente as realizadas por representantes electos, como é o caso dos concelleiros de Esquerda Unida. O dereito ao exercicio da función representativa é unha parte fundamental da democracia e debe ser amparada sen limitacións inxustificadas.

A Valedora do Pobo tamén subliña que o acceso ao Auditorio non se pode asimilar ao dereito á información ou documentación, sendo unha cuestión diferente. A negación de acceso pode ter consecuencias negativas para o exercicio da función representativa dos concelleiros e debe estar suxeita a motivos razoables e proporcionados.

Declaracións do voceiro de Esquerda Unida

José Antonio Otero González, voceiro de Esquerda Unida no Concello do Grove, comentou sobre a resolución da Valedora do Pobo: "A pesar de chegar con ano e medio de retraso, estamos satisfeitos coa resolución da Valedora do Pobo, que reafirma o noso dereito como concelleiros a acceder ao Auditorio-Escola de Música, así como a calquera outra instalación pública municipal. Esta resolución vén a demostrar que a negación de acceso por parte do Alcalde foi claramente intencionada, co obxectivo de evitar o noso labor de fiscalización e que puideramos observar as deficiencias que existían no auditorio. Unhas deficiencias que foron aflorando co paso dos meses e que, a día de hoxe, seguen sen resolver. Tamén estamos convencidos de que hai máis problemas que se estiveron e se están agochando."

Respaldo á recomendación da Valedora do Pobo

Esquerda Unida avala plenamente a recomendación da Valedora do Pobo de que o Concello do Grove actúe de acordo cos principios de eficacia e celeridade, especialmente no que concirne á resposta a solicitudes formuladas por representantes electos. A formación insta ao Concello a non repetir o sucedido e proporcionar acceso ás instalacións municipais do Grove a todos os representantes locais que o soliciten, a menos que existan razóns de seguridade xustificadas, o que non pareceu ser o caso nesta situación concreta.

Conclusión

Esquerda Unida afirma que continuará a traballar para garantir a transparencia e a igualdade no acceso a instalacións municipais, así como para velar polo cumprimento dos dereitos dos representantes electos na súa función de fiscalización. Agradecen á Valedora do Pobo a súa resolución e indican que seguirán a loitar polos intereses das veciñas e veciños do Grove.

Ver resolución da Valedora do Pobo

1 Enlace á noticia de EU (25 de abril de 2022) denunciando a negación de acceso ao Auditorio

xoves, 21 de setembro de 2023

EU denuncia presunta manipulación de datos na subida das tarifas na Escola de Música

 

Alegan que o goberno falseou os números no informe para xustificar o aumento das tarifas, que agora parece non ter base sólida tras a revisión das condicións da licitación do servizo. Os gastos de xestión chegaban a 85.752,70 € cando a licitación sae por 70.080,00 €.

Cos novos datos, o servizo pode xerar beneficios, o que consideran ilegal para unha administración pública. Esixen transparencia e revisión dos datos presentados polo goberno municipal para axustar o incremento á nova realidade.

O Grove, 21 de setembro de 2023.- Logo de que a principios de mes Esquerda Unida criticase o incremento da tarifa do prezo público da Escola de Música municipal pedindo explicacións ao goberno tras detectar aspectos dubidosos na memoria xustificativa, volven saír á palestra, esta vez para denunciar que o goberno “falseou” os datos no informe para acreditar unha subida que, segundo indican, carece de sustento logo de revisar o prego de condicións da licitación do servizo, que se publicou a mediados da pasada semana.

Segundo Esquerda Unida, o informe xustificativo presentado polo goberno recollía unha subida da tarifa baseada, entre outros aspectos, nun gasto da xestión que ascendía no presente curso ata os 85.752,70 €. No entanto, tras examinar o prego da licitación, revélase que o orzamento máximo para este gasto é de 70.080,00 €, o que presenta unha diferenza de 15.672,70 €, a cal podería ser maior, xa que as ofertas que se presenten adoitan puxar por debaixo do prezo de saída.

Con estes novos datos que saíron a luz trala publicación da licitación o pasado mércores 13, dende Esquerda Unida cuestionan a validez do informe que avalaba o incremento das tarifas da Escola de Música. No informe contemplábase a previsión dun gasto total do servizo de 88.579,45 € e uns ingresos, coa nova tarifa, de 74.160,00 €, o que supoñía que o servizo continuaría con un déficit de 11.228,64 €. No entanto, tal e como indican os esquerdistas, se a licitación se adxudica co orzamento máximo, o gasto total sería de 73.906,75 €, o que significa que xa non existirá déficit senón un beneficio de 254,25 €, que se pode incrementar se a licitación se adxudica á baixa, unha situación que Esquerda Unida considera ilícito pois os prezos públicos non poden calcularse para obter beneficios por parte da administración.

Outro aspecto que foi obxecto de críticas por parte de Esquerda Unida foron as declaracións do Alcalde saíndo ao paso da anterior nota de prensa do seu grupo. Así, Cacabelos xustificou o incremento no gasto da xestión (a memoria recolle que pasa de 62.507,34 € a 85.752,70 €), alegando o aumento de alumnado e unha maior oferta musical na escola. Pero Esquerda Unida apunta que o prego da adxudicación si contempla o aumento de 100 a 120 alumnos, pero establece as mesmas condicións que o ano anterior no resto dos aspectos, incluído o número de instrumentos ofertados, o que desbota os argumentos do Alcalde.

Cacabelos tamén defendeu o gasto en instrumentos argumentando que eran para a Banda de Música Municipal, unha razón que Esquerda Unida non comparte, xa que considera que os alumnos da Escola de Música non deberían financiar o material dunha banda á que poden non pertencer, pois é independente da propia escola. Así mesmo, naquel momento o Alcalde recoñecía que o servizo estaba sen adxudicar e que, debido a iso, as clases comezarían a mediados de Outubro. Outra cuestión que os esquerdistas non entenden, pois, segundo os pregos, as clases deberían comezar o mesmo día que o pasado curso, tendo a mesma duración. É máis, a licitación no 2022 iniciouse a finais de setembro, formalizándose a adxudicación o 24 de novembro.

Por último, Esquerda Unida pregunta o motivo polo que se abriu a matriculación coa nova tarifa antes de que o servizo estivera licitado e tamén expresa o seu descontento polo feito de que o anterior xestor fora o encargado de comunicar a información da matriculación aos estudantes cando xa rematara o seu contrato.

Esquerda Unida esixe transparencia no proceso e unha revisión exhaustiva dos datos presentados polo Goberno municipal para garantir que o incremento da tarifa na Escola de Música Municipal se realice de maneira adecuada e cumpra coa legalidade vixente.