luns, 24 de febreiro de 2014

Esquerda Unida denuncia a situación de desgoberno e parálise na que se atopa o Concello do Grove

A agrupación local de Esquerda Unida ven de denunciar a situación de desgoberno no que se atopa o Concello do Grove. A ausencia dun secretario/a municipal impide que se poidan resolver asuntos importantes na vida diaria municipal -licencias e autorizacións urbanísticas, fraccionamentos de dévedas, solicitudes de vaos, conexións á rede de auga, debolucións...- ao non poderse convocar as xuntas de goberno local. Así mesmo, por este motivo tampouco se celebrará o pleno ordinario do mes de febreiro, no que o noso concelleiro Xam Lamelas pretendía someter a votación a posibilidade de sumarse á demanda Constitucional contra a Reforma da Lei de Administracións Locais.

sábado, 22 de febreiro de 2014

O Consello Local da Igualdade adhírese á Moción de EU contra a reforma da Lei do Aborto

Reunido o Consello Local de Igualdade do Concello do Grove en sesión
extraordinaria o mércores 19 de Febreiro, adoptou o seguinte acordo:

Respaldar e adherirse á Moción que solicita A RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE LEI DE PROTECCIÓN DOS DEREITOS DO CONCIBIDO E DA MULLER EMBARAZADA proposta polo PP , que foi presentada por Esquerda Unida e aprobada pola maioria da Corporación do Concello do Grove na Sesión Plenaria Ordinaria do pasado mes de xaneiro.

O Consello Local da Igualdade do Concello do Grove OPONSE FRONTALMENTE a este Anteproxecto  que supón unha grave ameaza á libertade das mulleres pois elimina o dereito das mulleres a decidir sobre o seu embarazo.

Entendemos que este retroceso social de décadas, NON VAI A DISMINUIR O
NÚMERO DE ABORTOS, QUE TAMPOUCO SE VIRON INCREMENTADOS COA LEI DO 2010, só vai provocar que as mulleres que carezan de recursos teñan que abortar máis tarde e por tanto con máis riscos e en peores condicións, polo que estamos diante dunha discriminación por razón de sexo e de condición social que rexeitamos enérxicamente.

Consideramos que a prevención dos embarazos non desexados, cunha boa
formación afectivo-sexual da poboación, especialmente entre os máis xóvenes xa dende a escola, é o mellor proxecto para disminuir o número de abortos.