xoves, 23 de decembro de 2021

EU denuncia que o Alcalde non lles facilita documentación relacionada co Auditorio

O grupo municipal esquerdista segue agardando pola documentación dende o pasado 3 de novembro. Denuncian que non é a primeira vez que lles impiden ou retrasan o acceso a documentos municipais o que lles fai “sospeitar que pode ocultar algo”.

Lémbranlle ao Alcalde que incumpre có dereito dos concelleiros ao acceso á documentación municipal precisa para o desenvolvemento das súas funcións e ameazan con acudir á Valedora do Pobo se segue sen facilitarlla.

O Grove, 23 de decembro de 2021.-  A agrupación local de Esquerda Unida acusa ao goberno socialista de falta de transparencia co seu grupo municipal e de impedir o labor de fiscalización dos seus concelleiros ao negarlle o acceso a documentación municipal.

Os esquerdistas manifestan que hai máis de mes e medio, o seu grupo municipal requiriu por rexistro unha documentación relacionada co Auditorio e que, a día de hoxe, esta non lles foi remitida nin se lles dou acceso á mesma. Así, dende Esquerda Unida, ao ver que seguían sen recibir resposta dende o 3 de novembro, o pasado día 15 fixeron unha nova solicitude, “agardando que desta vez nos fose remitida a devandita documentación, pero seguimos na mesma” expón o voceiro de Esquerda Unida, José Antonio Otero.

Para Otero, “esta é unha nova mostra das actitudes de Cacabelos e da falta de transparencia do seu goberno, impedindo o labor de fiscalización dos concelleiros da oposición”“O Alcalde ten constancia desta solicitude dende o mesmo día 3 de novembro, e a pesar de que temos dereito á mesma, non dá a orde aos funcionarios para que nola trasladen” indica o voceiro esquerdista.

Segundo Otero, “esta non é a primeira vez que nos sucede, pois xa son numerosas as ocasións nas que solicitamos documentación e non a envían, non recibimos resposta ou retrasan o acceso á mesma co propósito de impedir facer o noso traballo”. O voceiro esquerdista tacha de “dubidosa” a actuación do Alcalde e teme que sexa indicio de algunha irregularidade “obrando desa maneira; retrasando ou impedindo o acceso a documentos sobre asuntos de actualidade municipais, cando menos, fainos sospeitar que oculta algo e que non lle interesa que poidamos investigalo, sentenza Otero que entende que, “se non quere que fagamos conxecturas erróneas, que nos permita sen retrasos o acceso aos documentos que solicitemos”.

Dende Esquerda Unida lémbranlle ao Alcalde que os concelleiros e concelleiras da corporación teñen dereito ao acceso á documentación municipal que resulte precisa para o desenvolvemento da súa función e que, a mesma, de non existir resolución negativa motivada, considérase concedida por silencio administrativo aos cinco días, tal e como indica o artigo 14 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

Así, os esquerdistas instan a Cacabelos a que poña xa a disposición do seu grupo municipal a documentación requirida, pois entenden cumpridos os prazos establecidos sen que se motivara unha resolución negativa. Otero non descarta “acudir á Valedora do Pobo se seguen retrasando ou impedindo o acceso á documentación municipal”.

Gabinete de Prensa

Esquerda Unida O Grove

martes, 21 de decembro de 2021

Esquerda Unida denuncia cobros irregulares no recibo do lixo

A veciñanza está recibindo requirimentos para facer fronte ao pago da taxa do lixo dos últimos cinco anos, por vivendas inhabitadas ou inhabitables. Unha empresa externa xestiona estes cobros.

Esquerda Unida non entende que se queira cobrar a taxa por este tipo de inmobles, e menos, polos últimos cinco anos, xa que nese tempo non se emitiron recibos. Piden ao goberno que poñan a disposición da veciñanza os medios precisos para solucionar esta situación.

O Grove, 21 de decembro de 2021.- A agrupación local de Esquerda Unida denuncia que o Concello do Grove, a través dunha xestión externa, está enviando requirimentos á veciñanza para facer fronte ao pago do recibo do lixo dos últimos cinco anos, por vivendas inhabitadas ou inhabitables.

Segundo o voceiro de Esquerda Unida, José Antonio Otero, no último mes foron varias as veciñas e veciños “que sufriron este atropelo e cando se achegan ás dependencias municipais na procura de información, a única resposta que se atopan é que está xestionado por unha empresa externa e que teñen que dirixirse a ela”. “O concello é o responsable da taxa e, como tal, ten que resolver as dúbidas e xestionar a solución á veciñanza” sentenza Otero.

O esquerdista indica que esta circunstancia está a provocar malestar entre as veciñas e veciños “pois o cobro deses recibos son por vivendas que, ou nunca estiveron habitadas ou non son habitables ao atoparse sen divisións ou en estado ruinoso”, e nalgúns casos supón gastos engadidos xa que “moitas destas persoas, teñen agora que certificar que esa vivenda é inhabitable ou que nunca foi habitada, segundo o caso, o que lles implica contratar o servizo de persoal cualificado”.

Así mesmo dende Esquerda Unida non entenden que se lles aplique o cobro polos últimos cinco anos, ”cando durante ese tempo a veciñanza afectada non recibiu ningún requirimento e non existe recibo algún deses anos”.

Otero considera que “isto non é máis que a consecuencia da mala xestión do goberno municipal ao externalizar un servizo de cobro da taxa pois, a empresa, ao obter os beneficios do recadado, procurará emitir o maior número de recibos sen atender á realidade das vivendas e propiedades da veciñanza”. Por ese motivo, dende Esquerda Unida piden ao concello que poña a disposición da veciñanza o persoal e os medios precisos para solucionar esta situación.

Gabinete de Prensa

Esquerda Unida O Grove

martes, 7 de decembro de 2021

Resposta do voceiro de EU ás declaracións do Concelleiro de Deportes no pleno de novembro

O noso voceiro, José A.Otero, e a concelleira Cristina Domínguez nun pleno

EN RESPOSTA Á INTERVENCIÓN DO CONCELLEIRO DE DEPORTES NO PLENO DO 29 DE NOVEMBRO

Logo do comunicado emitido pola Asociación do Deporte Meco (ADM) en relación ás declaracións do Concelleiro de Deportes no pasado pleno, estou en disposición de responder aos ataques e mentiras emitidas polo Sr. Meis.

No pleno do pasado 29 de novembro, o Sr. Meis, concelleiro de Deportes, intervén no punto de "Rogos e Preguntas" respondendo, supostamente, ás preguntas realizadas por min na sesión anterior. Dicir que, realmente, non dou resposta a esas preguntas porque seguimos sen saber se se está traballando para cubrir a praza da Técnica de Deportes que deixou de forma voluntaria o seu posto hai máis dun mes, e cales serían as consecuencias da ausencia da mesma. Unha das cuestións que máis nos preocupaba, ao igual que aos clubs deportivos. Ao que si respondeu o Sr. Meis foi ás notas de prensa emitidas polo partido que represento (Esquerda Unida) e, en consecuencia, a ADM e demais clubs deportivos da localidade.

Esta resposta confirmou no mesmo pleno a nosa sospeita, que non é outra que a actitude prepotente e maleducada do concelleiro, á que agora lle sumamos a de mentireiro, logo de que a ADM o deixara en evidencia.

Así mesmo no pleno, o Sr. Meis, co seu alarde de superioridade, vociferou contra a miña persoa indicando que lle parecía incrible que “un concelleiro que pretende ser Alcalde non saiba que as bases das subvencións non poden publicarse sen os orzamentos aprobados”. O incrible é que un concelleiro que leva seis anos no cargo tente usar ese argumento pois, ou verdadeiramente é el o que non ten idea, ou tenta enganar á veciñanza. Primeiramente, as bases poden publicarse igual, xa que ata a aprobación das contas do propio ano, o goberno conta con uns orzamentos prorrogados do exercicio anterior, e non é a primeira vez que sucede. O problema xurde cando non se usan as mesmas partidas. No 2020 o equipo de goberno quixo reducir, e finalmente reduciu, a partida de subvencións directas en 22.000€, de 97.000 € (91.000 para os demais de 30 licenzas e 6.000 para os de menos) a 75.000 € (70.000 e 5.000) polo que loxicamente era imposible sacar as bases no primeiro semestre, xa que se verían obrigados a manter os 97.000 € no orzamento (aprobado en outubro). No 2021 volve suceder algo parecido. Esta vez, no orzamento prorrogado xa existe a partida de 75.000 € co que poderían saír as bases no primeiro semestre, pero, como prometeu volver aos 97.000 €, debía agardar á aprobación dos orzamentos do propio exercicio (finalmente o Sr. Meis non foi quen de recuperar os 22.000 € e mantívose o recorte do ano anterior). Aínda así, como ben indica tamén a ADM, escusar o retraso na publicación das bases das subvencións nos tempos trala aprobación do orzamento é rastrero pois, se os orzamentos do 2020 e 2021 se aprobaron tarde foi única e exclusivamente por incompetencia do propio goberno, que, con maioría absoluta, non é quen de aprobar as contas en tempo e forma.

Por outro lado, o Sr. Meis vociferou da mesma maneira para asegurar que non teño idea de como se reparten as subvencións. En primeiro lugar, durante todos os anos que fun secretario dun club,  tiven que lidar coas subvencións, polo que non creo que poida darme leccións. Segundo afirmaba o concelleiro, os que non competiron no 2020 non terían puntos para optar ás subvencións. Ten razón, pero para iso estamos os concelleiros, para procurar solucións e axudar ás entidades locais. E neste caso a solución era ben sinxela: negociar cos clubs, de maneira excepcional, usar nas bases deste ano os baremos do 2019 (última tempada na que competiron de forma regular), co propósito de que en esta tempada, que volven á normalidade, conten con cartos suficientes para poder sufragar os diferentes gastos que teñen, xa mermados pola redución de ingresos en canto a patrocinadores.

Dicirlle ao Sr. Meis que si, que este concelleiro que se presentou a Alcalde, e pode que o volva facer no 2023, e as persoas que forman parte de Esquerda Unida O Grove, sabemos de sobra como funciona a administración local, pero sobre todo sabemos como procurar solucións para as trabas que se van sucedendo no camiño co propósito de axudar e prexudicar o máis mínimo ás entidades, asociacións e/ou á propia veciñanza. Vostede demostrou que non. O que si evidenciou foi a súa prepotencia, a súa mala educación, as súas formas ameazantes, os seus enganos e as súas mentiras. Quizais vaia sendo hora de que presente a súa dimisión.

Por certo, no Grove igual hai 22 clubs deportivos e a ADM representa a tan só 8, pero eses 8 albergan o 90% das fichas federativas de base, e 7 entran dentro dos 9 que optan aos 70.000 € das subvencións deportivas. Algo terán que dicir e, cando menos, merecerán un respecto, o cal nós si lle temos.

O Grove, 7 de decembro de 2021.

José Antonio Otero González

Voceiro do Grupo Municipal de Esquerda Unida 

 

DATOS DE INTERESE

Intervención do Concelleiro de Deportes no punto de Rogos e Preguntas:

https://youtu.be/XYEHsd2lCiU?t=10196

Comunicado emitido pola Asociación do Deporte Meco

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157911351846213&id=87073556212

TÁBOA EVOLUCIÓN ORZAMENTOS SUBVECIÓNS

Subvencións clubs deportivos con máis de 30 licenzas

2019

2020

2021

91.000 €

70.000 €

70.000 €

Subvencións clubs deportivos con menos de 30 licenzas

2019

2020

2021

6.000 €

5.000 €

5.000 €

Subvencións eventos deportivos

2019

2020

2021

25.000 €

5.000 €

10.000 €