xoves, 5 de marzo de 2009

Esquerda Unida unha forza en ascenso en Galicia

HISTÓRICA PARTICIPACIÓN

Esquerda Unida valora a histórica participación nesta chamada ás urnas, o que incide na madurez democrática do pobo galego, acadando unha porcentaxe do 70,19 %.

O BIPARTITO PERDE O GOBERNO POLO CONTINUISMO NAS SÚAS POLÍTICAS

As políticas continuistas do bipartito xeraron frustración na esquerda e non foron quen de construir a alternativa no noso país. Estas políticas son as responsables da perda dos deputados do bipartito.

ESQUERDA UNIDA FORZA DE ASCENSO EN GALICIA
Neste contexto Esquerda Unida, a pesar da concurrencia doutras formacións políticas e da bipolarización política entre o bipartito e o PP, foi quen de mellorar os seus resultados electorias , en número de votos e en porcentaxe.

O DISCURSO DE ESQUERDA UNIDA MANIFESTOU DURANTE A CAMPAÑA QUE O BIPARTITO NON COÑECÍA O NOSO PAÍS.

Con certeza, ESQUERDA UNIDA amosou en todos e cada un dos seus actos a distancia existente entre o bipartito e a realidade da sociedade galega , distancia que se amosaba na propia campaña pola falta de propostas e iniciativas políticas ante a crise e o desencanto da esquerda.

ESQUERDA UNIDA AFRONTA CON NOVOS FOLGOS ESTA NOVA ETAPA POLÍTICA

ESQUERDA UNIDA á vista destes resultados é consciente do espazo político existente en Galicia, espazo humilde, pero en constante crecemento . Por elo, esta formación política continuará na defensa da REFORMA ELECTORAL no noso país , trucado no día de hoxe, por non existir a democracia. A desigualdade dos votos, a barreira legal situada no 5%, o voto da emigración, as circusncripcións electorais impiden unha realidade plural e igualitaria en Galicia.
Con folgos e propostas continuaremos loitando para mudar este realidade.

Ningún comentario:

Publicar un comentario