MOCIÓNS

Mocións presentadas por Esquerda Unida O Grove na actual lexilatura (2011-2015).

v FEBREIRO 2015
Ø  SOLICITANDO ASILO POLÍTICO AO MOZO ACTIVISTA SAHARAUÍ HASSANNA AALIA.
APROBADA POR UNANIMIDADE
v OUTUBRO 2014
Ø SOLICITANDO A RETIRADA DOS COLECTORES DE HUMANA. VER MOCIÓN 
REXEITADA
Ø POR UNHA ELECCIÓN DEMOCRÁTICA DE ALCALDES E ALCALDESAS. VER MOCIÓN
REXEITADA
v XULLO 2014
Ø  EN DEFENSA DO POBO PALESTINO E CONDENA Á AGRESIÓN BÉLICA DE ISRAEL. VER MOCIÓN
APROBADA POR UNANIMIDADE.
v XUÑO 2014
Ø DECLARAR A ILEXITIMIDADE DUNHA PARTE DA DÉBEDA DO CONCELLO. VER MOCIÓN
REXEITADA. A FAVOR EU-BNG. EN CONTRA PP-PGD. ABSTENCIÓN PSOE-AMECA.
Ø INSTANDO AO GOBERNO A CONVOCAR UN REFERENDO SOBRE O MODELO DE ESTADO. VER MOCIÓN
REXEITADA. A FAVOR EU-BNG-PGD-AMECA. EN CONTRA PP. ABSTENCIÓN PSOE-A.AGUIN (PP)
v MARZO 2014
Ø FORMULACIÓN ANTE O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DO CONFLICTO EN DEFENSA DA AUTONOMÍA LOCAL. VER MOCIÓN
REXEITADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG. EN CONTRA: PP-AMECA
v XANEIRO 2014
Ø MEDIDAS PARA PREVIR A POBREZA ENERXÉTICA. VER MOCIÓN
APROBADA. POR UNANIMIDADE.
Ø SOLICITANDO A RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE LEI DE PROTECCIÓN DOS DEREITOS DO CONCIBIDO E DA MULLER EMBARAZADA DO PARTIDO POPULAR. VER MOCIÓN
APROBADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG-AMECA-PGD-L.BESADA (PP) - C.OTERO (PP). ABSTENCIÓN: OCHOA (PP). EN CONTRA: M.PÉREZ (PP) - CALLÓN (PP).
v OUTUBRO 2013
Ø CONTRA A REFORMA DAS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS. VER MOCIÓN
REXEITADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG - EN CONTRA: PP-PAD-AMECA.
v XULLO 2013
Ø DOTACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS DE ENSAIO PARA AS BANDAS LOCAIS. VER MOCIÓN.
REXEITADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG. EN CONTRA: PP-PGD-AMECA
Ø SOLITUD DE COMPARECENCIA DE DÑA. JULIA AIDA FILGUEIRA PÉREZ, VER MOCIÓN
APROBADA. POR UNANIMIDADE
v MAIO 2013
Ø SOBRE A LEI ORGÁNICA PARA A MELLORA DA CALIDADE EDUCATIVA (LOMCE). VER MOCIÓN.
APROBADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG-AMECA. EN CONTRA: PP-PGD
Ø EN DEFENSA DO CARACTER SOCIAL DA VIVENDA. VER MOCIÓN.
APROBADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG-AMECA. ABSTENCION: PGD. EN CONTRA: PP
v ABRIL 2013
Ø CREACIÓN DUN PARQUE CANINO, HABILITACIÓN ZONAS ESPALLAMENTO E INSTALACIÓN SANECANES. VER MOCIÓN.
APROBADA. POR UNANIMIDADE.
Ø TRANSPARENCIA DE DATOS NO CONCELLO DO GROVE. VER MOCIÓN.
APROBADA. POR UNANIMIDADE.
v FEBREIRO 2013
Ø POLA DEFENSA DA FÁBRICA CUCA DE VILAXOAN E O NON TRASLADO DA PRODUCIÓN DA MESMA A O GROVE. VER MOCIÓN.
REXEITADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG - EN CONTRA: PP-PGD-AMECA
v XUÑO 2012
Ø PACTO PARA BLINDAR O EMPREGO PÚBLICO E OS SERVIZOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE O GROVE.  VER MOCIÓN.
REXEITADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG - EN CONTRA: PP-PGD-AMECA.
v MAIO 2012
Ø NORMAS REGULADORAS PARA ORGANIZACIÓN E REXISTRO DE ACOLLEMENTOS CIVÍS NO GROVE. VER MOCIÓN.
APROBADA. A FAVOR EU-PSOE-BNG-AMECA-PGD- PP (6). EN CONTRA: C. OTERO (PP).
Ø MODIFICACIÓN DA LEXISLACIÓN PARA QUE A IGREXA CATÓLICA PAGUE O IMPOSTO DE BENS E INMOBLES. VER MOCIÓN.
REXEITADA. A FAVOR: EU-PSOE. EN CONTRA: PP-PGD-AMECA. ABSTENCIÓN: BNG.
v XANEIRO 2012
Ø DEFENSA DO DEREITO DA COBERTURA SANITARIA A TODA A CIDADANÍA. VER MOCIÓN.
REXEITADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG. EN CONTRA: DO PP-PGD-AMECA
v XUÑO 2011
Ø PROCURA DUN CONVENIO COLABORACIÓN CO CENTRO DE DÍA DE SANXENXO PARA O SERVIZO DE TRANSPORTE,  VER MOCIÓN.

APROBADA. POR UNANIMIDADE.