domingo, 6 de maio de 2018

EU denuncia o cobro arbitrario de tarifas inexistentes para as pistas de pádel


A pesar de que a ordenanza que regula o prezo de uso destas instalacións deportivas aínda non entrou en vigor, hai semanas que xa se cobra aos usuarios

Os prezos que están a aplicarse non se corresponden cos recollidos na ordenanza que foi aprobada en pleno

Foto: facebook Concello do Grove

O Grove, 5 de maio de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida denuncia o cobro ilegal de tarifas inventadas polo uso das novas pistas de pádel anexas ao pavillón de deportes do Monte da Vila. A formación ven de rexistrar unha solicitude na que insta ao Concello a reembolsar os importes indebidamente ingresados por este concepto nas últimas semanas. E é que, a pesar de que a ordenanza que regula o prezo destas instalacións aínda non entrou en vigor, estanse a aplicar unhas tarifas que, para maior gravidade, nen tan sequera coinciden coas aprobadas en pleno.

“Estase vulnerando a lei ao aplicar unha taxa que non está en vigor, así como uns bonos que nada teñen que ver co aprobado en pleno”. Así o explica o edil José Antonio Otero, que denuncia a total arbitrariedade do goberno local en relación a un asunto da maior gravidade, ante o que deberan tomarse as medidas oportunas. EU entende que un proceder coma este non pode ter cabida no seo dunha administración pública, e esixe que se depuren as responsabilidades pertinentes. 
                                     
O 26 de marzo a corporación aprobou inicialmente a modificación da Ordenanza reguladora da taxa pola utilización e aproveitamento das instalacións deportivas municipais. Un cambio que o goberno local levou a pleno, precisamente, co obxectivo de incluír nese documento fiscal os prezos das novas pistas de pádel. Pero a nomeada modificación atópase aínda en período de exposición pública, e non entrará en vigor ata o 25 deste mes de maio (sempre e cando non se presenten alegacións, caso no que esa data se vería atrasada).

A ordenanza contempla unha taxa de 10 euros por hora e media de uso das nomeadas pistas en horario de mañá (de 9 a 15 horas); e de 12 euros polo mesmo tempo en horario de tarde (de 15 a 22:30). Así como dous bonos: un de 5 sesións para ser usado durante as mañás, a 40 euros; e outro de 50 euros para as tardes.

Se ben os prezos das sesións individuais que están a aplicarse si coinciden cos recollidos no documento fiscal municipal; non acontece así cos bonos. E é que, xa dende o pasado 23 de abril, o Concello oferta un bono de dez partidas a 25 euros; e outro de 40 a 100 euros, ambos para ser utilizados en calquera franxa horaria. Ademais, están a aplicarse bonificacións nas cargas realizadas no moedeiro da aplicación utilizada para a reserva das pistas; cuestión que tampouco se estipula na nomeada ordenanza.

Área de Comunicación
Esquerda Unida O Grove

Ningún comentario:

Publicar un comentario