martes, 1 de maio de 2012

DE MOBILIZACIÓN E LOITA POLO EMPREGO, OS DEREITOS LABORAIS E OS SERVIZOS PÚBLICOS

Este 1º de Maio enfrontámonos ao ataque máis brutal e antidemocrático que sufrimos os traballadores e traballadoras en moito tempo. Presentan medidas contra a crise que son só un intento de rapina sobre salarios, as conquistas da clase traballadora e os dereitos sociais. Non importan as persoas e os seus dereitos, senón o beneficio dos bancos e as multinacionais.

Levamos 5 anos de crise e recortes, pero nin un só país que aplique esas medidas mellorou a súa situación: aumenta o paro, crece a débeda e estamos nunha segunda onda de recesión económica. Véndennos como a única saída á crise o que é unha estafa que profunda a inxustiza, incrementa o paro e a pobreza, desprotexe aos máis febles e quere converter nun negocio a educación e a saúde.

Queren que nos pechemos nas nosas casas co medo ao desemprego e á precariedade, pero non o van conquerir. A saída social da crise, favorable á inmensa maioría, está en nós e nós na mobilización.

A Folga Xeral mostrou o camiño. A dereita dicía que non serviría para nada e o Goberno que non ía mover a súa reforma laboral. Hoxe xa preparan emendas aos seus propios textos. Pero a reforma laboral non é reformable e debe ser retirada. A Folga forneceu a conciencia e a organización das traballadoras e traballadores e freou os ataques contra os sindicatos.

A ofensiva contra a educación e a sanidade públicas ten resposta na rúa. O intento para facer retroceder os dereitos e liberdades democráticas atopa unha importante oposición.

É o modelo económico, político e social asentado dende a transición o que está desmoronándose e son as políticas neoliberais as irreconciliables cos dereitos laborais, o progreso económico, a sustentabilidade e o benestar da inmensa maioría.

Nunha xornada tan internacionalista como o 1 de Maio, "Día Internacional do Traballo", expresamos a nosa solidariedade co pobo arxentino (que ten todo o dereito a decidir sobre os seus recursos) e cos pobos da UE que se mobilizan contra os recortes. Desexamos o éxito da esquerda alternativa nas eleccións de Francia e Grecia e solidarizámonos, como sempre, coa loita do pobo palestino e coas reivindicacións do pobo saharaui.

A CRISE TEN SAÍDA, O GOBERNO NON
As políticas neoliberais de recortes, debilitamento do público e retroceso dos dereitos laborais, que comezou o PSOE e profundado o PP, fracasaron. Aínda así, o Goberno presenta uns orzamentos que son unha declaración de guerra contra a maioría, que van xerar máis paro, estancar a economía,
deteriorar a educación, a saúde e os servizos e que estimulan a fraude fiscal mediante a amnistía aos defraudadores.

HAI SAÍDA Á CRISE E DENDE EU ACHEGAMOS PROPOSTAS:
Máis xustiza fiscal, cunha contribución equivalente á media da UE. Hai recursos suficientes para crear emprego e impulsar a economía.

Loita contra a fraude fiscal e a economía mergullada. Con cambios legais e reforzando á Axencia Tributaria habería ingresos. Aflorar os traballos sen contrato e igualar os salarios entre homes e mulleres, permitiría sanear a Seguridade Social e mellorar as pensións.

Unha política de emprego que xere dende o público centos de miles de empregos verdes (reforestación e mantemento de zonas verdes, rehabilitación de vivendas, agricultura ecolóxica, enerxías renovables), sociais (aplicación da Lei da Dependencia, escolarización de 0 a 6 anos) e de interese estratéxico (infraestruturas de proximidade, desenvolvemento dun sector público na economía).

Unha Banca Pública, a partir de nacionalizar as Caixas de Aforro, que posibilite que o crédito flúa cara a PEMES e familias.

Un novo modelo produtivo, un sector público forte e o apoio á economía social, unha aposta polo desenvolvemento sustentable e o pleno emprego, mellorar a educación, o esforzo a favor da I+D+i civil, e un cambio progresista nas relacións laborais.

A NOSA LOITA É A LOITA POLO EMPREGO
O obxectivo central para saír da crise debe ser a creación de emprego. EU defende un emprego estable, digno e de calidade e oponse ao abaratamento do despedimento ou á redución de salarios. Crear emprego non pode ser considerado como un gasto porque só o traballo humano xera a riqueza socialmente útil.

EU reivindica a repartición do traballo para que poidan traballar máis persoas: reducir a xornada a 35 horas, sen perda de salario, e baixar a idade de xubilación.

POR UN 1 DE MAIO DE MOBILIZACIÓN
EU chama aos traballadores e traballadoras e á cidadanía a participar nos actos e mobilizacións convocadas polos sindicatos, para que este 1º de Maio sexa unha auténtica rebelión cidadá polos nosos dereitos. EU chama á mobilización hoxe e nos meses próximos por unha saída social da crise, polo emprego, a defensa do público, o dereito á vivenda e á igualdade.

descargar orixinal

Ningún comentario:

Publicar un comentario