sábado, 28 de abril de 2012

EU votou en contra do novo regulemento de uso das instalacións deportivas

Motivación do regulamento. Por que é necesario?

Estamos no debate de un novo regulamento. Neste caso de uso das instalacións deportivas municipais. Este novo regulamento, derogará o anterior, que data do ano 2.006, aprobado sendo Alcalde o señor Miguel A. Pérez, quen volve a traer unha proposta neste senso, esta vez baixo iniciativa de un concelleiro de deportes distinto, o señor Alfredo Bea. Cando se debate calquer tipo de iniciativa, o primeiro que nos preguntamos para poder decidir o noso sentido de voto é que é o que a motiva e tamén sobre a súa necesidade e conveniencia. Facémoslle entón unha primeira pregunta ao señor Alcalde: ¿cales son as motivacións para traer a Pleno un novo regulamento de uso das instlacións deportivas municipais? ¿Obervouse algunha necesidade nova que o anterior regulamento non recollera?

A quen beneficia? 

Outra pregunta fundamental á hora de discernir sobre a conveniencia ou non de apoiar unha proposta allea, é saber a quen beneficia. Calqueira iniciativa levada a acabo por calqueira membro da corporación contará co noso apoio sempre que os beneficiados sexan os veciños e veciñas do Grove en xeral, mais nunca cando se pretenda crear privilexios a particulares sobre dereitos xerais ou se castigue sen motivo a calquer grupo, maioritario ou minoritario.
¿A quen beneficia entón a proposta de novo regulamento que se debate hoxe? ¿Beneficia aos veciños e veciñas en xeral facilitándolles o disfrute das instalacións deportivas municipais? Non, pois as taxas que se propoñen son maiores que as que están en vigor. ¿Benefica entón aos clubes e asociacións deportivas do Concello do Grove? Non, pois introduce barreiras de entrada a exencións e bonificacións inexistentes no regulamento en vigor, e na maioría dos casos totalmente arbitrarias. ¿Que buscan entón o señor Alcalde e o señor concelleiro de Deportes con este novo regulamento?

Necesidade dun proceso participativo de elaboración. 

Vendo que as únicas novidades a ter en conta que introduce este regulamento son a regulación da actividade do técnico de deportes (figura inexistente anteriormente) e réximes de uso específicos para cada instalación deportiva municipal, propuxeemos a retirada deste punto da orde do día e a apertura de un proceso participativo no seo do Consello Local de Deportes de un novo regulamento que si busque o interexe xeral de veciños e clubes deportivos do noso Concello. Ao non ser aceptada esta proposta, desde Esquerda Unida votamos en contra.

Ningún comentario:

Publicar un comentario