martes, 24 de setembro de 2019

Foto denuncia EU - Solicitude de pintado da praza de aparcamento para persoas con discapacidade


♿️Os usuarios do aparcadoiro indícannos que o estacionamento para persoas con discapacidade está sendo ocupado, a diario, por vehículos non autorizados.

😟As persoas que aparcan nese lugar alegan que o uso do estacionamento non está ben indicado, porque a pintura do chan está gastada.

📌Solicitamos que se volva pintar ese estacionamento e se sinalice mellor para que esta situación non se repita‼️ 

👮‍♀️Convidamos á Policía Local a facer un control máis exhaustivo dos estacionamentos para persoas con discapacidade. 🧐👍

Ningún comentario:

Publicar un comentario