venres, 27 de setembro de 2019

Esquerda Unida achega as súas propostas para o Plan de Mobilidade


Os esquerdistas presentaron un extenso documento no que propoñen a apertura dunha estrada entre a Xoán XXIII e o Monte da Vila, a humanización da rúa Corgo, o traslado da parada de taxis á Avenida Beiramar, a instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos, a posta en marcha dun mapa metrominuto ou a creación dun parque infantil de tráfico.

A dotación de aparcamentos a través de convenios cos veciños con solares sen urbanizar ou a dotación de accesibilidade de numerosos pasos de peóns do casco urbano foron outras das demandas incluídas no documento trasladado ao concello.

O Grove, 26 de setembro de 2019.  Hai dúas semanas, os grupos municipais reuníronse para valorar o documento que o goberno ten elaborado sobre o Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS). Un documento formado por 42 propostas de actuación, divididas en 20 obxectivos e 9 liñas estratéxicas –varias xa executadas– que dende Esquerda Unida valoran como escasas ademais de consideralas “unha simple declaración de intencións, xa que non se contemplan prioridades, tempos de execución, nin contan con previsión orzamentaria”. 

Segundo o seu voceiro, José Antonio Otero, “resulta incomprensible que o documento volva falar da creación dunha mesa de mobilidade na que se atopen os grupos municipais, técnicos de mobilidade e actores sociais relacionados coa mobilidade, pois xa se contemplaba no documento inicial e reclamamos a súa posta en marcha en repetidas ocasións durante anterior mandato. “A día de hoxe non se puxo en funcionamento nin vemos intención de facelo”, sentencia Otero. A pesar diso, o esquerdistas considera que, “agora cando menos contamos cunha base na que traballar e por iso achegamos ao goberno un documento cunha serie de propostas para complementar o PMUS”.

Entre as propostas realizadas, os esquerdistas consideran prioritaria a apertura dunha estrada que una o Monte da Vila coa rúa Xoán XXIII, “xa que suporía unha fluidez e mellor acceso á sobresaturada zona do Monte da Vila” onde, tal e como indican, se atopan tres infraestruturas deportivas, dúas culturais (logo da futura construción do Auditorio), unha social, unha sanitaria e unha educativa. “Esta estrada si é prioritaria e non a que pretende executar o goberno nas Bouzas, ademais, atópase contemplada nas Normas Subsidiarias e no PXOM polo que se pode iniciar a súa apertura” conclúe José Antonio Otero.

Outra das cuestións que abordan é a necesidade de humanizar a rúa que transcorre por detrás da Casa do Concello e que desemboca ao carón do Xulgado de Paz, “unha rúa que no seu tramo medio conta con pouca accesibilidade e no tramo final está nun estado lamentable e perigoso para os peóns” indica José Antonio Otero. O traslado da parada de taxis á zona do Corgo, “tal e como leva reclamando o colectivo dende hai anos” é outra das medidas que os esquerdistas entenden hai que acometer, amais de sinalar que esa medida “permitiría usar a actual parada como zona carga e descarga co propósito de reducir o tránsito de vehículos de transporte pola Catorse”. Así mesmo dende Esquerda Unida tamén solicitan se faga efectiva a posta en funcionamento dun punto de carga para vehículos eléctricos na Avenida Beiramar, “tal e como se contemplaba no proxecto de desdobre desa estrada”. Tamén fan referencia á necesidade de crear un mapa a semellanza do Metrominuto que impulsou a cidade de Pontevedra e que xa foi copiada por numerosos concellos e cidades de todo o estado, co propósito de fomentar os desprazamentos sen vehículos; ou á creación dun parque infantil de tráfico, que permitiría contar cun espazo seguro onde se poidan impartir clases de seguridade viaria e os rapaces gocen dunha zona libre de tráfico onde moverse con vehículos non motorizados con seguridade á par que aprenden as normas de circulación.

No documento trasladado ao concello, Esquerda Unida aproveitou para expoñer a necesidade de aumentar os aparcamento dentro do casco urbano e para iso ofrece, de forma gráfica, “as numerosas posibilidades que existen con bolsas de terreos sen urbanizar que, previa negociación cos propietarios, se poden destinar para cear zonas de aparcamento que contrarresten as prazas eliminadas tralas peonalizacións”. Por último, os esquerdistas demandan unha actuación de melloras de accesibilidade na zona urbana e para iso presentan un arquivo fotográfico de “un gran número de pasos de peóns que non contan coas ramplas correspondentes para que as persoas con mobilidade reducida poidan acceder sen impedimentos”.

O voceiro de Esquerda Unida remata indicando que a “maioría destas cuestións xa foron expostas na xuntanza que tivemos os voceiros, e o que facemos agora é plasmalo nun documento para que non existan escusas, se valoren as propostas de forma conxunta e se actúe”.  

Gabinete de Prensa
Esquerda Unida O Grove

[descargar documento coas propostas de EU

Ningún comentario:

Publicar un comentario