sábado, 25 de novembro de 2017

Esquerda Unida solicita que a Escola Infantil do Monte da Vila sexa a nova Casa da Xuventude

O Grupo Municipal de EU someterá a debate, no pleno de novembro, unha moción na que solicitan que o inmoble que ata este ano albergaba a Escola Infantil no Monte da Vila sexa usado como Casa da Xuventude.  Un espazo que acolla as actividades e servizos adecuados ás necesidades da mocidade do Grove. A proposta, que leva emparellada a creación dun Plan Integral da Mocidade, tratarase no punto de mocións de urxencia ao non estar incluída na orde do día do pleno. Moción íntegra 


CREACIÓN DUNHA CASA DA XUVENTUDE E UN PLAN INTEGRAL DA MOCIDADE NO CONCELLO DO GROVEEXPOSICIÓN DE MOTIVOS


Nos pasados meses, a consellería de Educación anunciou o peche da Escola Infantil do Monte da Vila ao non contar co número suficiente de cativos para o curso escolar 2017-18. Tras isto, o actual goberno do Concello do Grove indicou que iniciarían os trámites para solicitar que o uso do inmoble pasase a titularidade municipal. 


Esquerda Unida leva anos incluíndo nos seu programa electoral a necesidade dunha Casa da Xuventude no Concello do Grove, un espazo que acolla actividades e servizos adecuados ás necesidades da mocidade do noso concello, polo que consideramos que este edificio podería cubrir esta necesidade.


É por iso que propoñemos que o uso que se lle dea a este edifico público sexa de índole social, cultural, deportivo e xuvenil, no que se doten os espazos para cubrir do mellor modo as necesidades da xuventude do Grove, permitindo realizar actividades, cursos, reunións, ensaios, etc.


Por todo o exposto, o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do Pleno do Concello do Grove a seguinte,


PROPOSTA DE ACORDO


1.  Solicitar á Consellería de Educación o uso do edificio que albergaba a Escola Infantil no Monte da Vila.


2.  Cambiar o uso exclusivamente educativo do edificio para declaralo de uso social, cultural, deportivo, educativo e xuvenil co propósito de convertelo na Casa da Xuventude do Concello do Grove.


3.  Deseño dun Plan Integral da Xuventude participativo con distintos eixos:

a. Participación e autoxestión.

b. Campaña de asociacionismo xuvenil.

c. Recuperación do Consello Local da Xuventude.

d. Apoio técnico para o deseño e posta en marcha do Plan Integral.

e. Creación da Casa da Xuventude do Concello do Grove.

f.  Programa de formación dirixido á xuventude.


4.  Dotación dunha partida orzamentaria nos orzamentos do Concello para o ano 2018 para financiamento do Plan Integral da Xuventude. 


1 comentario:

  1. Moi boa idea! hay que ser moi animal para derrubar o xa de por si escaso patrimonio que temos.

    ResponderEliminar