mércores, 11 de maio de 2016

Esquerda Unida propón a creación dunha Carta de Servizos municipalOs edís esquerdistas propoñen mellorar e valorar a calidade dos servizos municipais a través dunha Carta de Servizos municipal. Levarán a proposta ao pleno do mes de maio.

O Grove, 10 de maio de 2016.- No propósito de mellorar a calidade dos servizos que ofrece o noso concello, o grupo municipal de Esquerda Unida ven de rexistrar unha moción para que o pleno deste mes debata e poida aprobar a creación dunha Carta de Servizos municipal.

Segundo os edís de Esquerda Unida, as Cartas de Servizos son documentos públicos, a través dos cales o Concello fixa obxectivos e estándares de calidade que supoñen un compromiso fronte aos cidadáns. Por tanto, establece e comunica os servizos que ofrece e as condicións nos que os efectúa; as responsabilidades e compromisos de prestalos cuns determinados parámetros de calidade; os dereitos da cidadanía e os usuarios e usuarias dos mesmos; as responsabilidades que, como contrapartida, contraen ao recibilos e os sistemas de participación establecidos, có obxectivo de garantir unha mellora continua dos servizos públicos.

A pesar de que o proceso de elaboración e implantación das Cartas de Servizos nos organismos do Estado e da autonomía veñen definidos e regulados no Real Decreto 1259/1999, do 16 de xullo e no Decreto 117/2008, do 22 de maio, respectivamente, as entidades locais galegas non dispoñen de normativa reguladora. A Federación Española de Municipios e Provincias editou en xaneiro de 2011 un documento que define a Elaboración e Xestión dunha Carta de Servizos na Administración Local i é sobre eses criterios, nos que os edís esquerdistas consideran que se debe elaborar a Carta de Servizos para o Concello do Grove, coa posibilidade de incluír calquera suxestión por parte dos grupos políticos representados na corporación municipal así como dos colectivos, cidadáns ou organismos relacionados coa finalidade.

É por iso polo que o grupo municipal de Esquerda Unida, rexistrou a moción co propósito de que o Concello do Grove poida contar nun futuro próximo cunha Carta de Servizos co fin de acadar unha mellora na calidade dos servizos públicos que presta e uns resultados adecuados na satisfacción da cidadanía.

Grupo Municipal de Esquerda Unida
  

[ver/descargar documento da FEMP do 2011 para a elaboración de Cartas de Servizo]

Prensa

Esquerda Unida persigue mayor calidad en la prestación de los servicios municipales [ver noticia web]

EU reclama que se elabore una carta de servicios del Concello [ver imaxe noticia completa]

Ningún comentario:

Publicar un comentario