xoves, 19 de maio de 2016

EU presenta unha moción para que O Grove sexa municipio oposto ao TTIP


Os edís esquerdistas propoñen que o Concello do Grove se declare municipio contrario ao acordo Transatlántico de Comercio e Investimento (TTIP).

O Grove, 19 de maio de 2016.- No día de onte, o Grupo Municipal de Esquerda Unida rexistrou unha moción para que o pleno do mes de maio se pronuncie e declare O Grove como municipio contrario ao acordo Transatlántico de Comercio e Investimento (TTIP). Os esquerdistas consideran que este acordo de liberación do comercio e investimentos, que a Unión Europea e o Estados Unidos están a negociar de costas á cidadanía e aos seus representantes políticos, supón un serio perigo para a democracia, a soberanía e a debida protección dos dereitos humanos e a natureza, antepondo o interese comercial dos investidores e empresas transnacionais ao interese xeral.

Un tratado que segundo Esquerda Unida suporá a “mercantilización absoluta das nosas vidas e o sometemento total da soberanía dos estados aos interese das grandes corporacións”. Consideran que o TTIP persegue a liberación total dos servizos públicos e a apertura da prestación dos mesmos ás empresas transnacionais, así como ás compras e licitacións de bens e servizos das Administracións Públicas, o que supón por en perigo todos os servizos e compras públicas, en todos os niveis de poder, e comprometer a habilidade dos representantes elixidos para administrar libremente as súas comunidades, así como promover a industria, emprego e iniciativas locais.

Segundo os esquerdistas, a aprobación do TTIP contribuirá, no caso do Estado español, á planificada ofensiva do neoliberalismo conservador do goberno estatal de desmantelamento dos municipios, que baixo o nome de Lei de Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local pretende tres obxectivos básicos: Restrinxir a democracia e a autonomía local, suprimir competencias e servizos públicos locais e privatizar de xeito total os servizos municipais.

É por iso que os edís de Esquerda Unida someterán a debate e aprobación do pleno do mes de maio a declaración de municipio oposto ao TTIP, defendendo os servizo públicos básicos para a solidariedade e redistribución social. Tamén propoñen solicitar do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas do Goberno de España o apoio ás iniciativas dirixidas a manter o carácter público dos chamados servizos socialmente útiles e a derrogación da Lei de Racionalización e Sustentabilidade da Administración local para lexislar unha nova normativa enfocada ao desenvolvemento da economía local. Así mesmo, solicitar do Ministerio de Economía e Competitividade a suspensión das negociacións do TTIP e outro acordos comerciais similares como o TISA (Acordo Multilateral para a Liberalización e Privatización de Servizos Públicos, a non ratificación do CETA (Acordo de Libre Comercio entre Canadá e a UE), que mecanismos como o ISDS, o ICS ou similares non sexa incluídos en ningún outro tratado e sexan eliminados dos tratados en vigor, que se evite a participación directa ou indirecta das Empresas Transatlánticas nos procesos reguladores ou normativos da UE, que o tratado non se limite a obxectivos meramente económicos, que non se perdan competencias e que se lles dea a mesma importancia e consideración aos obxectivos sociais e ambientais, e que se faga pública a documentación e se abra un debate público na UE e os seus respectivos parlamento nacionais.

Grupo Municipal de Esquerda Unida

[ver/descargar moción completa]

Prensa: 

EU pide ao pleno que se posicione en contra o acordo de comercio que necocian Europa e EEUU [ver noticia web]

EU quiere que O Grove se declare municipio contrario al TTIP [ver imaxe da noticia]


  

Ningún comentario:

Publicar un comentario