martes, 17 de maio de 2016

DEFENDAMOS A NOSA LINGUA.

DEFENDAMOS A NOSA LINGUA
SE BUSCAS GALICIA /
EN TI TES QUE ATOPALA
Manuel María

Neste 17 de maio de 2016, ante o desleixo deste goberno de dereitas, a sociedade galega ten que seguir sendo o alicerece sobre o que se cimente o futuro da nosa lingua. A presión constante, a reivindicación, a denuncia ante situacións que vulneran un dereito básico rebulen na conciencia do pobo ante os permanentes ataques que sofre a lingua galega. Un pobo dono de si debe ser dono da posibilidade de vivir en galego, feito hoxe imposible debido á errada e planificada política lingüística da Xunta de Galicia.

O IV Informe da Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias, aprobado en xaneiro de 2016, advirte das nefastas consecuencias que están tendo os recortes orzamentarios e a nula vontade da Xunta de Galicia de querer inverter as tendencias desgaleguizadoras. A Xunta demostra de forma permanente que ten unha estratexia e esta non pasa pola normalización da lingua galega. O decreto mal chamado do plurilingüismo debe ser derrogado e debemos repensar entre todas e todos, a partir do Plan Xeral de Normalización Lingüística, aprobado por unanimidade no 2004, cal debe ser o camiño para que a lingua galega non sexa sentida como unha lingua estranxeira na súa propia terra. Só así poderemos inverter a perda de falantes en galego e recuperarnos de forma paseniña da perda de relevo interxeracional.

O galego non pode ser un obxecto etnográfico de museo, querido e coñecido, mais reducido no seu uso a desequilibradas situacións dunha diglosia cada vez máis ideoloxizada, que tingue de prexuízos e estigmas a lingua galega.

O galego non pode lanzarse ás redes da falacia cinetífica e política do bilingüismo harmónico, onde, de forma análoga a un proceso de devastación colonial, a nosa lingua vese desprazada e relegada polo imperio e dominio do castelán.

Un proceso que mesmo está erosionando as características internas da nosa lingua, cada vez máis debilitada pola penetrabilidade do castelán nas súas características lingüísticas.

Rematamos con esta perfecta sentenza poética do homenaxeado das letras galegas deste 2016,

Manuel María: "Galicia somos nós: /
a xente e maís a fala!"

17 de maio de 2016

Ningún comentario:

Publicar un comentario