venres, 6 de maio de 2011

Programa Electoral Esquerda Unida O Grove. Municipais 2011

 Emprego
 • Impedir a utilización das ETT’s. Que non reciban nin un só euro do Concello.
 • Creación da Empresa Municipal de Servizos.
 • Creación dunha normativa que penalice ás empresas con altos graos de eventualidade nas relacións comerciais, ou contratación de obras, con Concello.
 • Creación de bolsas de emprego locais que prioricen as necesidades sociais e non sexan fontes de enchufismo político.
 • Apoio ao pequeno comercio como forma de manter cohesión social.
 • Aposta polos novos xacementos de emprego, continuando as políticas iniciadas por EU no goberno local.
 • Recuperar a xestión pública de servizos privatizados.
 Urbanismo, vivenda e medio ambiente
 • PXOM. Plan Xeral de Ordenación Municipal
 • Debe incluír, entre outras cousas:
 1. Solo industrial.
 2. Reordenación de tráfico e aparcadoiros.
 3. Zonas verdes e de servizos.
 4. Servizos en todos os barrios.
 5. Estación depuradora de augas residuais (EDAR).
 6. Dotación de servizos axeitados en praias e montes.
 7. Depósito de auga de 30.000 m3.
 8. Protección e defensa dos espazos naturais.
 • Creación e posta en marcha da Empresa Municipal de Vivenda e Solo.
 • Posta en funcionamento dunha Bolsa de Aluguer que xestione a oferta e a demanda de vivenda en réxime de arrendamento.
 • Ampliación e reordenación do Porto do Grove.
 Política económica e fiscal
 • Carácter progresista dos orzamentos, atendendo ás necesidades sociais e buscando efectos dinamizadores sobre a economía local.
 • Creación dun novo modelo impositivo, que permita pagar menos ás familias con baixos ingresos, así como aos parados e paradas, e recadar máis dos que obteñen rendas maiores.
 • Convocatoria anual de subvencións destinadas ás actividades das asociacións deportivas, culturais, xuvenís…
 • Destinar o 1% do orzamento municipal á creación de programas de axuda e cooperación.
 Participación cidadá
 • Modificar o regulamento Orgánico do Concello para facilitar a participación das persoas e colectivos.
 • Crear a Concellería de Participación Cidadá.
 • Enviar ás entidades sociais as ordes do día dos plenos así como as actas dos mesmos e das Xuntas de Goberno.
 • Consultas veciñais a través do mecanismo de referendo municipal.
 Sanidade, servizos sociais e deporte
 • NOVO CENTRO DE SAÚDE. Resolver o déficit de instalacións e servizos sanitarios no noso Concello.
 • Elaboración dun Plan Integral para o desenrolo da Lei de Dependencia no Grove.
 • CENTRO DE DÍA para atención a persoas dependentes.
 • Complexo deportivo con pavillón e piscina, entre outros. Que se cumpran os compromisos adquiridos.
 Educación cultura e xuventude
 • Funcionamento do Consello Local Escolar.
 • Atención especial ás necesidades dos centros educativos.
 • Aproveitamento dos equipamentos escolares en horario non lectivo para realización de actividade (campamentos, ludotecas…).
 • Comedores escolares en todos os centros de educación infantil e primaria.
 • Nova gardería municipal.
 • Dinamización das instalacións culturais (actividades, horarios).
 • Apoio aos colectivos xuvenís.
 • Aposta polo cooperativismo como medida de xeración de emprego entre a xuventude.
 • Creación dunha Casa da Mocidade con espazos para as asociacións e locais de ensaio.
 • Dinamización da Oficina de Información Xuvenil.

Ningún comentario:

Publicar un comentario