domingo, 29 de abril de 2007

Presentación da Candidatura no Bar Manos

Prensa:
EdeG-EU apuesta por la creación de una “Empresa Municipal da Vivenda”
El candidato de EdeG-EU a la Alcaldía de O Grove, Xan Lamelas, aseguró, durante el acto de presentación de la lista, que facilitarán la emancipación de los jóvenes a través de una “Empresa Municipal de Vivenda e Solo”. Así, promocionarán la ocupación de pisos y casas vacías.
Diario de Arousa. 29/04/07 – C.Santiso. 
O GroveLamelas afirmó que de las 9.000 viviendas que existen en O Grove, 4.000 están deshabitadas. El candidato esquerdista señaló que muchas de ellas son de segunda residencia, sin embargo, “hai unha ampla porcentaxe que nin tan sequera cumpre esta función”. Con esta proposta, “queremos amosar a nosa implicación coa mocidade, facilitando un dos servicios máis básicos como é o acceso a unha vivenda. A idea é que, mediante axudas e subvencións doutras institucións, poidamos aplicar no Grove as bolsas de alugueiro”. Lamelas cree que “é unha medida facilmente realizable precisamente pola cantidades de pisos e casas que están baleiras”. Por otro lado, el candidato esquerdista incidió en la necesidad de poner en marcha la Ley de Dependencia y aprovechar todas lasa ayudas que el Estado pueda dar en este sentido. EdeG-EU tiene previsto aplicar una política de apoyo y atención tanto a las personas que sufren los problemas como a sus propios familiares. En definitiva, el Centro de Día es también una de las aspiraciones de los esquerdistas. No obstante completarán esta medida con el incremento de los servicios sociales, “facendo chegar aos fogares nos que sexa preciso máis asistentes sociais”.Lamelas presentó ayer una candidatura “que representa á cidadanía do Grove e que conforma a alternativa da esquerda social”. El candidato de EdeG-EU aseguró que para esta villa, el Gobierno del Partido Popular “foi unha auténtica desgracia, xa que seguimos tendo as mesmas carencias de hai catro anos, isto é, falta de instalacións deportivas e infraestructuras que contribúan a mellorar a nosa calidade de vida e que resulten máis atractivas para o turismo”. Además, seguirán apostando por el PXOM.

Ningún comentario:

Publicar un comentario