xoves, 21 de setembro de 2023

EU denuncia presunta manipulación de datos na subida das tarifas na Escola de Música

 

Alegan que o goberno falseou os números no informe para xustificar o aumento das tarifas, que agora parece non ter base sólida tras a revisión das condicións da licitación do servizo. Os gastos de xestión chegaban a 85.752,70 € cando a licitación sae por 70.080,00 €.

Cos novos datos, o servizo pode xerar beneficios, o que consideran ilegal para unha administración pública. Esixen transparencia e revisión dos datos presentados polo goberno municipal para axustar o incremento á nova realidade.

O Grove, 21 de setembro de 2023.- Logo de que a principios de mes Esquerda Unida criticase o incremento da tarifa do prezo público da Escola de Música municipal pedindo explicacións ao goberno tras detectar aspectos dubidosos na memoria xustificativa, volven saír á palestra, esta vez para denunciar que o goberno “falseou” os datos no informe para acreditar unha subida que, segundo indican, carece de sustento logo de revisar o prego de condicións da licitación do servizo, que se publicou a mediados da pasada semana.

Segundo Esquerda Unida, o informe xustificativo presentado polo goberno recollía unha subida da tarifa baseada, entre outros aspectos, nun gasto da xestión que ascendía no presente curso ata os 85.752,70 €. No entanto, tras examinar o prego da licitación, revélase que o orzamento máximo para este gasto é de 70.080,00 €, o que presenta unha diferenza de 15.672,70 €, a cal podería ser maior, xa que as ofertas que se presenten adoitan puxar por debaixo do prezo de saída.

Con estes novos datos que saíron a luz trala publicación da licitación o pasado mércores 13, dende Esquerda Unida cuestionan a validez do informe que avalaba o incremento das tarifas da Escola de Música. No informe contemplábase a previsión dun gasto total do servizo de 88.579,45 € e uns ingresos, coa nova tarifa, de 74.160,00 €, o que supoñía que o servizo continuaría con un déficit de 11.228,64 €. No entanto, tal e como indican os esquerdistas, se a licitación se adxudica co orzamento máximo, o gasto total sería de 73.906,75 €, o que significa que xa non existirá déficit senón un beneficio de 254,25 €, que se pode incrementar se a licitación se adxudica á baixa, unha situación que Esquerda Unida considera ilícito pois os prezos públicos non poden calcularse para obter beneficios por parte da administración.

Outro aspecto que foi obxecto de críticas por parte de Esquerda Unida foron as declaracións do Alcalde saíndo ao paso da anterior nota de prensa do seu grupo. Así, Cacabelos xustificou o incremento no gasto da xestión (a memoria recolle que pasa de 62.507,34 € a 85.752,70 €), alegando o aumento de alumnado e unha maior oferta musical na escola. Pero Esquerda Unida apunta que o prego da adxudicación si contempla o aumento de 100 a 120 alumnos, pero establece as mesmas condicións que o ano anterior no resto dos aspectos, incluído o número de instrumentos ofertados, o que desbota os argumentos do Alcalde.

Cacabelos tamén defendeu o gasto en instrumentos argumentando que eran para a Banda de Música Municipal, unha razón que Esquerda Unida non comparte, xa que considera que os alumnos da Escola de Música non deberían financiar o material dunha banda á que poden non pertencer, pois é independente da propia escola. Así mesmo, naquel momento o Alcalde recoñecía que o servizo estaba sen adxudicar e que, debido a iso, as clases comezarían a mediados de Outubro. Outra cuestión que os esquerdistas non entenden, pois, segundo os pregos, as clases deberían comezar o mesmo día que o pasado curso, tendo a mesma duración. É máis, a licitación no 2022 iniciouse a finais de setembro, formalizándose a adxudicación o 24 de novembro.

Por último, Esquerda Unida pregunta o motivo polo que se abriu a matriculación coa nova tarifa antes de que o servizo estivera licitado e tamén expresa o seu descontento polo feito de que o anterior xestor fora o encargado de comunicar a información da matriculación aos estudantes cando xa rematara o seu contrato.

Esquerda Unida esixe transparencia no proceso e unha revisión exhaustiva dos datos presentados polo Goberno municipal para garantir que o incremento da tarifa na Escola de Música Municipal se realice de maneira adecuada e cumpra coa legalidade vixente.

Ningún comentario:

Publicar un comentario