mércores, 20 de novembro de 2019

Esquerda Unida denuncia os sobrecustos do skate park do Corgo

Imaxe da actual reforma do Skate Park. Foto: Concello do Grove
José Antonio Otero e Ana Cristina Domínguez indican que o skate park xa supera en máis de 15.000 € o orzamento de adxudicación e que pode seguir aumentando. Queren coñecer o gasto real da obra.


O Grove, 19 de novembro de 2019.  O grupo municipal de Esquerda Unida, formado polos concelleiros José Antonio Otero e Cristina Domínguez, vén de denunciar a situación do skate park do Corgo. Nestes últimos días, a veciñanza puido comprobar como por enésima vez volve a estar en obras esta instalación lúdica inaugurada entre cables, escombros e plantas de estramonio polo alcalde José Cacabelos.

Con esta nova actuación a obra xa non ten nada que ver co proxecto que fora adxudicado en decembro do pasado ano, o que, segundo os concelleiros esquerdistas, “vén a demostrar que con ou sen maioría, este goberno do PSOE non sabe que é o que quere para O Grove: gobernan desde a improvisación.”

Esta falta de planificación denunciada por Esquerda Unida supón unha nova inxección de partidas orzamentarias a este espazo que o goberno de Cacabelos intenta agochar baixo unha imaxe de mellora de espazos públicos. Segundo declara José Antonio Otero: “Non entendemos que logo de realizar un proxecto, se executarse coas complicación que levou, agora se estea modificando a cada paso”. Os esquerdistas recordan que a obra sufriu dificultades na súa execución por problemas coa empresa adxudicataria, así como por modificacións propostas coa obra iniciada, o que retrasou a súa inauguración. Unha inauguración que tamén consideran se fixo “ás presas, xa que o espazo estaba sen rematar e foron visibles os cables e tubos aflorando polos xardíns durante varios meses”, cuestión que xa denunciaron os esquerdistas nas redes sociais.

Así mesmo, Otero e Domínguez recordan que a obra foi adxudicada en decembro de 2018 a Degalle Construcións S.A logo dunha oferta económica de 57.109,34 € que incluía como melloras a xardinería e rego, así como a iluminación. Desde Esquerda Unida, en base ao que recollen as actas de xunta de goberno, aseguran que a empresa chegou a cobrar 1.710,65 € a maiores do ofertado (cadro 1), sen ter realizado as melloras prometidas, pois a iluminación foi contratada a maiores en xullo deste ano por 3.555,95 € (Digamel) e o rego e axardinado en setembro a Bata por 9.990 € o que, a falta de coñecer o orzamento da actual reforma exterior, o Skate Park xa suma un total de 72.365,94 €, máis de 15.000 € por riba do orzamento inicial.


Esquerda Unida solicitou por rexistro que se lles indicase o custo da actual obra, aínda que son conscientes de que terán que agardar a recibir a acta da xunta de goberno correspondente, pois xa teñen solicitado esta mesma información no verán e non se lles facilitou. A maiores Otero e Domínguez solicitaron tamén o proxecto da reforma e información sobre a adxudicación da mesma.

Os edís de Esquerda Unida pídenlle ao Alcalde que “deixe de enganar as veciñas e veciños vendendo melloras cando a realidade é que están solucionando as obras mal feitas por precipitados”.


ADXUDICACIÓN
17-12-18
Adxudicar o contrato de obras de “Construción dun parque de Skateboard, BMX e Roller Vert Wall na Avda. de Beiramar" á empresa DEGALLE CONSTRUCCIONES, S.A. (CIF: A94140977) por un importe de adxudicación de 47.123,42 € sen IVE e de 57.019,34 € con IVE, coas melloras estipuladas na súa oferta, consistentes en xardinería e rego, e iluminación, segundo constan nos pregos de condicións aprobados
     57.019’34 €
PAGOS DA OBRA
23-04-19
Expediente 2068/2018. APROBACIÓN FACTURA E CERCIFICACIÓN Nº 1
      28.728’24 €
19-08-19
Expediente 2068/2018. APROBACIÓN FACTURA E CERTIFICACIÓN Nº 2
  20.614’76 €
09-09-19
Expediente 2068/2018. PROPOSTA APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 3 E FINAL E FACTURA 
    9.386’99 €
PAGOS REALIZADOS POLA OBRA

INCREMENTO PAGADO Á EMPRESA SOBRE ADXUDICACIÓN
    58.729’99 €
 -  57.019’34 €
   = 1.710’65 €
OBRAS A MAIORES
08-07-19
Expediente 943/2019. Contratacións Subministración de columnas e proxectores para iluminación da pista de skate. (Digamel)
    3.555’95 €
02-09-19
Expediente 1553/2019. Contrato menor de obras instalación de rego e axardiñado do entorno da pista de skateboard na Praza do Corgo
    9.999’00 €
??-??-10
Expediente XXX/2019. ????
??????? €
TOTAL OBRAS A MAIORES

SOBRECOSTE DA OBRA SOBRE A ADXUDICACIÓN
 13.554’95 €
+  1.710’65 €
=15.265’60 €Gabinete de Prensa
Esquerda Unida O Grove

Ningún comentario:

Publicar un comentario