xoves, 15 de novembro de 2018

EU denuncia a falta de procedemento en relación á tramitación do PXOM e insta a habilitar unha oficina técnica para atender con eficacia as dúbidas da veciñanza


Critica que sexa o alcalde o que está a atender á cidadanía; un proceder caciquil e absolutamente inaxeitado para solucionar os posibles problemas técnicos

Destaca os incumprimentos do goberno local, que non respostou ás alegacións a pesar da súa obriga, e do compromiso explícito de facelo

Apunta a incerteza existente, pois a documentación feita pública atópase incompleta, e tampouco se coñecen os prazos de “exposición” nin existe unha canle axeitada para que os afectados reclamen posibles erros ou amosen a súa disconformidade

O Grove, 14 de novembro de 2018.- O grupo municipal de Esquerda Unida denuncia a falta de procedemento do goberno local en relación coa tramitación do PXOM. Un planeamento que o Concello ten publicado incompleto e sen ter contestado antes ás alegacións presentadas. E respecto ao cal existe unha incerteza absoluta, pois a día de hoxe descoñécense os prazos previstos para a pseudoexposición pública iniciada, así como tampouco existe unha vía axeitada para que a veciñanza poida tramitar posibles erros ou amosar a súa disconformidade con determinados aspectos da proposta.

Esquerda Unida lamenta o procedemento chapuceiro e as maneiras caciquís que o goberno local está a empregar na tramitación do PXOM. E é que a documentación que o goberno local ten subido á web atópase incompleta, xa que faltan as ordenanzas que deben acompañar á proposta planimétrica. Unha carencia que xera unha absoluta incerteza respecto á aplicación práctica do planeamento; e que, ademais, “deixa aos grupos da oposición sen marxe de maniobra no asesoramento ou axuda aos veciños, pois a día de hoxe non sabemos se as ordenanzas que se nos trasladaron hai uns meses co propósito de incluír posibles modificacións son vinculantes ou non”, tal e como destaca o responsable local da formación, José Antonio Otero. 

Esquerda Unida ve absolutamente necesario que o Concello poña a disposición da veciñanza asesoramento técnico axeitado e capaz de solventar con eficacia as dúbidas que os afectados poidan ter respecto á proposta presentada. “Non pode ser que sexa o alcalde o que atende á veciñanza, algo propio dunha administración caciquil. Cuestión esta que pon en entredito a transparencia do procedemento, pois non é o alcalde o que ten que resolver estes asuntos, senón os técnicos”, tal e como destacan os edís José Antonio Otero e Xan Lamelas.  Nesa liña, a formación reclama a posta en marcha dunha oficina técnica á que a cidadanía poida acudir e que aporte garantías respecto do necesario asesoramento. 

A formación destaca a deficiente atención que o gobenro local está a prestar á veciñanza. Algo que evidencia tamén o feito de que a planimetría se expoña fraccionada: unha parte en San Vicente, e outra no Concello, obrigando aos veciños que poidan ter propiedades en ambas parroquias a trasladarse dun a outro emprazamento para poder ver os planos correspondentes.

Para Esquerda Unida resulta igualmente inaceptable que o goberno local teña pasado por alto a súa obriga legal de contestar ás alegacións que se presentaron á primeira proposta de PXOM. Para máis inri aínda, incumprindo tamén a súa promesa explícita de facelo. 

En vista de todo elo, a formación volve insistir na necesidade de que se realice unha segunda exposión pública formal; “o único método legal e realmente efectivo para resolver as posibles reclamacións dos veciños. Neste momento non hai información clara nin garantía algunha sobre o xeito en que a cidadanía pode reclamar ante posibles erros no planeamento ou amosar a súa disconformidade coa situación na que quedan actualmente. Nas poucas semanas que o PXOM leva subido á web xa temos queixas de moitos propietarios que se ven prexudicados en comparación co plan de 2014; sobre todo en relación ás normas subsidiarias, perdendo edificabilidade e mesmo quedando fora de ordenacion (ou o que agora se chama disconforme co planeamento), cando no seu día construíron en base a unhas normas vixentes e de forma legal”. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario