sábado, 8 de agosto de 2015

Esquerda Unida solicitou criterios socioeconómicos á hora de seleccionar voluntarios para a Festa do Marisco

Os concelleiros de EU no Pleno. Foto: todogrove.es
No pleno do pasado 3 de agosto, os concelleiros de Esquerda Unida, Juan Lamelas e Jose A. Otero, solicitaron a través do punto de rogos e preguntas que para a selección do persoal que traballará como voluntario na Festa do marisco o goberno local teña en conta unha serie de criterios: que para a inscrición como voluntario se solicite copia da tarxeta do paro e o tempo que leva o solicitante como demandante de emprego, que non se seleccione como voluntario/a a ningunha persoa que se atope activa laboralmente, e que a hora de realizar a selección de persoal se valore a situación laboral, económica e social dos solicitantes, primando aos que leven máis tempo no paro e se atopen nunha situación económica de risco. Ademais, os concelleiros de EU pediron que se camiñe cara un sistema de contratación en vez de voluntarios de cara a vindeiras edicións da Festa do Marisco. 

Unha petición que tivo boa acollida por parte do goberno, que aplicará os criterios socioeconómicos na edición de este ano e valorará de cara ao futuro mudar o sistema de voluntariado por contratacións.

Esta non foi a única petición realizada polos esquerdistas, pois ademais solicitaron que se dese solución e se depurasen responsabilidades co vertido de escombro na rúa Irmáns Otero Goday, que se arranxase o valado do parque infantil de Rons, que se retirase ou aproveitase o panel do Cicri para a promoción turística do Grove, que se limpasen con frecuencia os areais do concello, que se arranxase o acceso á praia da Lavaxeira, que se revisase os problemas de cheiros e ruídos procedentes da canalización da EDAR na zona da Gandariña, que se solucionase o problema de seguridade no Portal Cidadá da web municipal e que se instalase un espello na zona do camiño do lavadoiro de Balea. 

Así mesmo, os concelleiros de EU preguntaron pola situación da recollida selectiva, logo de comprobar como en varias ocasións os colectores se atoparon cheos durante máis dun día, solicitando tamén que se ampliase a recollida durante os meses de verán. Tamén preguntaron si a empresa encargada das obras do gas tiñan previsto asfaltar as rúas e arranxar as beirarrúas por onde realizaron a canalización. Por último, solicitaron información pola falta de policías locais durante as noites do mes de xullo e instaron ao Alcalde a poñer en marcha o servizo durante o mes de agosto.

Todas os rogos e preguntas, que foron introducidos por rexistro antes do pleno, foron respondidos polos concelleiros delegados na sesión ordinaria.

Ningún comentario:

Publicar un comentario