mércores, 28 de setembro de 2011

Rogos e Preguntas de EU-IU á Sesión Plenaria de setembro


Na vindeira Sesión Plenaria, a do 29 de setembro, Esquerda Unida realizará catro preguntas, a primeira delas solicitando explicacións sobre a demora nas respostas aos Rogos e Preguntas do Pleno de xullo. Ademais presentaranse oito rogos para dar solución a diferentes problemas existentes no noso concello.


ROGOS E PREGUNTAS Á SESIÓN PLENARIA DO CONCELLO DO GROVE
29 DE SETEMBRO DE 2011

PREGUNTAS

1ª PREGUNTA
No pleno do pasado mes de xullo este concelleiro formulou unha serie de rogos e preguntas. O Sr. Alcalde comunicou pouco antes do remate da sesión que serían respondidas todas estas pro escrito. Van alá dous meses dende a celebración dese pleno e seguimos agardando polas correspondentes respostas.
¿Poderían indicarnos cal é o motivo polo que non recibimos resposta os rogos e preguntas formuladas no anterior pleno?
¿Pasará o mesmo coas que vamos formular a continuación?
¿Será esta a dinámica deste goberno tripartito?

2ª PEGUNTA
No punto 3º (Gastos, contas e facturas) da acta da sesión ordinaria da Xunta de Goberno local que tivo lugar o 29 de xullo de 2011 constan as partidas correspondentes ao reparto de subvencións da concellería de Cultura para o ano 2011. Segundo o informe desfavorable da Intervención, que ademais de observar a falta de documentación na maioría das entidades solicitantes, algo que é normal, aparece tamén a indicación que cinco solicitudes foron presentadas fora de prazo.
¿Por qué o Concello do Grove concedeu as cantidades de 3.920 € á Asociación Cultural Cantodorxo, 1.195 €, ao Club Náutico San Vicente, 600 € á Asociación Cultural e Deportiva Breogán, 900 € á Coral Polifónica Boca da Ría e 1.295 € á Asociación de Mulleres Rurais Adro Vello, cando non cumpriron o prazo de presentación indicado nas bases publicadas no BOP de 25 de maio de 2011?

3ª PEGUNTA
Segundo temos entendido, estes últimos anos o posto da Festa do Marisco, correspondente ás sobremesas (postres) era abastecido polas diferentes pastelerías do noso concello. Parece ser que, cando menos a dúas destas pastelerías, se lles indicou que este ano non realizarían ese traballo.
¿Cal é o motivo polo que as pastelerías do Grove non poden este ano abastecer o posto de sobremesas da Festa do Marisco?
¿Foi concedido este posto a unha empresa en concreto?
De ser así ¿Cales foron as bases que regularon esa adxudicación?

4ª PEGUNTA - ROGO
Veciños do Altiño indícannos que levan meses con deficiencias na iluminación da súa rúa. Infórmannos que o acendido prodúcese a primeiras horas da noite, pero esta iluminación non se mantén ata primeiras horas da mañá, como sucede no resto do pobo, senón que se apagan moitísimo antes, co que os veciños que precisan circular por esa rúa para dirixirse as súas vivendas a altas horas da noite teñen que facelo a escuras. Dende Esquerda Unida preguntámonos
¿Cal é o motivo polo que estes veciños do Altiño non contan con iluminación na rúa durante toda a xornada nocturna?
E por outro lado, Rogamos se lle dea solución a este problema o máis axiña posible.

ROGOS

1º ROGO
As papeleiras que se hai ao longo do paseo de Lordelo atópanse nun estado de deterioro. A maioría non contan xa co fondo e están oxidadas, o que provoca que as bolsas de lixo rachen e se espalla o seu contido polo chan, ademais de dar unha mala imaxe para os veciños e visitantes.
Solicitamos se proceda ao cambio ou arranxo das mesmas o máis axiña posible.

2º ROGO
Na beirarrúa de enfronte ao número 103 da Rúa do Conde, á altura do desvío cara Porto Meloxo, atópase inclinado e a medio caer un dos farois azuis, co conseguinte perigo para a seguridade dos viandantes.
Rogamos se revise este problema e se repoña ou se arranxe dito farol.

3º ROGO
A intersección da Rúa Barqueiras coa Luís Seoane conta con pouca visibilidade, polo que os vehículos que se queren incorporar a esta última o fan con perigo.
Polo que, a instancias dos veciños e usuarios desa rúa, solicitamos se instale un espello para mellorar a visibilidade.

4º ROGO
Os vehículos que se queren incorporar dende a Rúa Montiño C cara a Rúa Montiño A (na Praza do Peso) non contan con suficiente visibilidade e supón un risco de accidente tanto para os que soben pola Rúa Montiño A como para os que se queren incorporar.
Rogamos ao Concello que instale un espello para facilitar a visibilidade nesa saída.
  
5º ROGO
Na intersección da Avda. Portugal coa Rúa Luis A.Mestre existe un paso de peóns que se atopa moi preto da outra rúa. Os vehículos que circulan pola Luís A. Mestre e se dirixen á Avda. Portugal atópanse co paso peonil nada máis realizar o xiro pertinente. A falta de visibilidade e a proximidade do paso de peóns xa ten provocado algún que outro atropelo.
Por este motivo, dende Esquerda Unida solicitamos se proceda a desprazar a zona de paso de peóns uns metros, para que o perigo de atropelo se vexa reducido considerablemente.

6º ROGO
Usuarios da zona deportiva de Terra de Porto advírtennos do perigo que existe na pista de cemento. O valado que rodea o campo atópase roto e deteriorado. Nalgún dos puntos incluso existen arames desenganchados que poden provocar graves accidentes aos usuarios.
Rogamos se proceda ao arranxo deste valado o máis axiña posible para evitar ter que lamentar incidentes.7º ROGO
A Rúa da Bouzas é moi transitada tanto por vehículos como por peóns, sobre todo nos meses lectivos, onde os estudantes a utilizan para dirixirse ao Instituto. O perigo nesta rúa para os viandantes e grande, xa que é estreita, de dobre sentido, non contar con zona delimitada e, en ocasións, os vehículos circulan a velocidades excesivas.
Dende Esquerda Unida instamos ao concello a que tome medidas nesta rúa, ben deixando un so carril de circulación ou delimitando unha zona de transito para peóns.

8º ROGO
Veciños da Fontiña e do Montiño infórmannos que nas inmediacións do Edificio Campiño (Rúas Fontiña E e Montiño F) non se permite estacionar dende a entrada do novo goberno, cando antes si se podía facer sen problema, xa que non molestaba nin entorpecía ao pouco tráfico que transita por elas. Esta situación está convertendo as citadas rúas nun novo sistema de recadación mediante multas de tráfico que sofren os propios veciños.
A instancias da veciñanza da Fontiña e do Montiño, solicitamos se restableza a situación anterior e se permita estacionar nas Rúas Fontiña E e Montiño F.

Ningún comentario:

Publicar un comentario