sábado, 7 de marzo de 2009

8 de marzo: plenos dereitos, plena igualdade

plenos-dereitos-plena-igualdade1
Aínda que xa manifestamos que o Goberno do PSOE está máis preocupado pola imaxe que polas políticas reais de cambio e transformación, a realidade preséntase moito máis crúa do que pensabamos conforme vai avanzando a lexislatura.

Fronte a esta realidade que non queremos, desde a Área da Muller de EU-IU seguimos esixindo:
=> A creación do Ministerio da Muller para o desenvolvemento en exclusiva de políticas de igualdade e non un Ministerio de Igualdade sen obxectivos, nin concrecións políticas.
=> Polo menos, o 5 % dos Orzamentos Xerais do Estado en políticas de muller, executadas transversalmente, e non proxectos e/ou plans sen valoración económica.
=> Un Consello Estatal das Mulleres, conformado de forma autónoma e exclusiva por asociacións de mulleres e non un consello tutelado e dirixido polo Goberno e a Administración.
=> A incorporación da perspectiva xénero en todas as políticas públicas e non un mainstreaming, sen persoal nin orzamento.
=> A despenalización da interrupción voluntaria do embarazo, cunha regulación que asegure a libre decisión das mulleres e o seu desenvolvemento na rede sanitaria pública, fronte a unha proposta de Lei do Goberno baseada en prazos e supostos que seguirán limitando o dereito das mulleres a decidir.
=> A paridade en todos os ámbitos de decisión e non unha lei de igualdade que, como non obriga, non se cumpre.
=> Un Pacto de Estado contra a violencia de xénero que afronte o problema desde todas as súas manifestacións e non unha lei que fracasa porque non atalla a violencia de forma realmente integral.
=> Un fondo suficientemente dotado que cubra todas as pensións impagadas e non un anticipo, con asignacións económicas ridículas e que deixa fóra a unha gran cantidade de mulleres afectadas.
=> Traballar en profundidade pola abolición da prostitución e non limitarse a un plan contra a trata da seres humanos, que non atendeu nin as recomendacións da comisión mixta Congreso-Senado.
=> Aposta polo público e acceso das mulleres ao emprego digno, e igualdade na promoción e o salario, fronte aos empregos subalternos e a unha desigualdade salarial entre homes e mulleres que acada o 30 % de media
=> Unha norma que responsabilice aos servizos públicos da atención das persoas dependentes e non unha lei de dependencia que pretende seguir mantendo e relegando ás mulleres ao rol de coidadoras.
=> Igualdade de dereitos para as mulleres inmigrantes e derogación da Lei de Extranxería que as somete a unha dobre discriminación (en moitos casos non poden ter permisos propios senón que dependen dos do marido).
=> Modificación da Lei de Separación e Divorcio, que impón custódia compartida contra a opinión da maioría das organizacións de mulleres.
=> Un ensino realmente coeducativo, que prime a calidade da educación, a laicidade e os valores de solidariedade e igualdade.
En definitiva, desde ESQUERDA UNIDA ESIXIMOS que a igualdade entre mulleres e homes non se quede en intentos, senón que sexa unha realidade ¡xa!.

Ningún comentario:

Publicar un comentario