luns, 9 de febreiro de 2009

Cayo Lara presenta o plan económico alternativo de IU para que logren emprego máis dun millón de parados, “fronte á parálisis dun goberno que só ofrece desesperanza”

Entre os obxectivos do documento ‘Contra a crise, crear emprego’, que mañá aprobará o Consello Político, está crear unha prestación de 600 euros mensuales para as máis de 800.000 familias con todos os seus membros en paro, garantir os créditos para as Pymes que non despidan ou prohibir os ERE ás empresas con beneficios.

O coordinador xeral de Esquerda Unida, Cayo Lara, xunto ao secretario federal de Economía e Traballo, José Antonio García Louro, presentaron hoxe o Plan Económico Alternativo desta formación ‘Contra a crise, crear emprego’, cuxo obxectivo é “volver situar o paro ao final de 2011 no nivel do 1 de xaneiro de 2008, é dicir, no 8,5%, case á metade do que ten previsto un Goberno que só ofrece desilusión e desesperanza”.
O Consello Político de Esquerda Unida ratificará mañá esta proposta deseñada para os tres próximos anos, que ten un custo estimado próximo aos 62.000 millóns de euros -incluídos os 5.000 millóns que se necesitarán ineludiblemente en 2009 para cubrir as necesidades dos desempleados- e que serviría para evitar a destrución de 450.000 empregos este ano e que se cren un millón de postos de traballo ata 2011.
O Plan será remitido ao Goberno e ao resto de formacións políticas, que tamén o coñecerán de primeira man xa que se concretará de inmediato en iniciativas parlamentarias para o seu debate no Congreso. A ambiciosa iniciativa “está aberta ás achegas de sindicatos e colectivos sociais”, con quen se manterán reunións nas próximas semanas.
Tanto Cayo Lara como García Louro coincidiron en destacar que “é un plan realista e perfectamente asumible e financiable cos recursos actuais dos que dispón o Goberno, se son ben dirixidos e administrados”.
O máximo dirixente de IU sinalou que as medidas recolleitas “suscitaranse inmediatamente no Congreso dos Deputados, onde se van a buscar acordos e consensos”. Indicou que a situación económica pola que atravesamos “é dramática e requiere solucións urxentes. Non se pode esperar que a que a Banca resolva o problema que creou previamente”.
Considerou que tanto PSOE como PP, nas súas respectivas etapas de goberno, “son corresponsables de permitir que se desen as condicións ata chegar a esta situación, sen propiciar un modelo económico que levase a un sistema de emprego máis estable e de calidade”.
“Nestes momentos -dixo Lara- o actual Goberno “púxose de xeonllos ante a Banca e de nada vale, por exemplo, o debate patético entre os seus ministros sobre a maior ou menor paciencia que teñen coas entidades financeiras”.
Entre as propostas recollidas polo Plan de Esquerda Unida está dedicar 3.000 millóns de euros en 2009 para subvencionar os intereses dos créditos a curto prazo que teñan que subscribir aquelas pymes con problemas de liquidez, coa condición de que non despidan a ningún empregado.
Tamén se suscita crear unha prestación para axudar ás 827.000 familias onde todos os seus membros atópense en paro e soliciten no INEM un posto de traballo e aos 1,5 millóns de parados que na primavera deixarían de percibir prestaciones por desemprego. Esta prestación chegaría “ata alcanzar o mínimo familiar exento no IRPF e 600 euros mensuales como máximo”.
Entre as medidas de choque para frear a perda de emprego están o “rexeitar todos os ERE das empresas con beneficios en 2008 e transformalos nun Plan Social de Formación e Recolocación, así como “suprimir o límite do 30% na reposición de emprego público nas distintas Administracións”.
Ao tempo, proponse reclamar ás Caixas de Aforro que cumpran de forma “efectiva” cos seus fins sociais: Creación de emprego, apoio ás pymes e tamén ao desenvolvemento rexional.
José Antonio García Louro esixiu “condicionar a continuidade do programa de axuda á Banca” a que os créditos “cheguen á economía real”. Propuxo que se dea “prioridad ás caixas de aforros na concesión de avales” e, como contrapartida, demandó que estas entidades acompañen as súas peticións de avales cunha garantía cuantificada dos créditos que destinarán ás pymes.
Inclúese tamén a dotación para este ano de 10.000 millóns de euros para obras dos concellos, que deberán desenvolverse durante o segundo semestre de 2009 e o primeiro de 2010. García Louro propuxo que o destino desta partida “estea máis controlada, porque algúns consistorios están destinando o fondo estatal a construír pistas de pádel ou aparcamientos, o que dá moi poucos resultados á hora de crear emprego estable”.
Cayo Lara destacou que xunto a estas medidas concretas para crear emprego “queremos instar ao Goberno a que loite contra a evasión de impostos nos paraísos fiscais e que se traballe para facer aflorar a economía mergullada”. Segundo os técnicos de Facenda supón o 23% de todo o PIB nacional.
Ademais, propón unha dotación durante 2009 e 2010 de 2.000 millóns de euros para financiar subvencións gestionadas polos concellos de ata o 25% do importe de obras de rehabilitación de vivendas privadas; reforzar o Fondo Especial do Estado para o estímulo da Economía e a Creación de Emprego con 2.000 millóns adicionais, así como a extensión a 2010 e 2011 do Plan de Emprego 2009 en traballos de utilidade social.
Nesta liña, suscita o investimento de 10.000 millóns de euros adicionais en 2010 e outros 25.000 millóns en 2011 na construción das infraestructuras necesarias e as dotaciones requeridas para mellóraa dos servizos públicos e contratación de 120.000 empregados públicos durante estes exercicios.
Cayo Lara destacou que xunto a estas medidas concretas para crear emprego “queremos instar ao Goberno a que loite contra a evasión de impostos nos paraísos fiscais e que se traballe para facer aflorar a economía mergullada”. Segundo os técnicos de Facenda supón o 23% de todo o PIB nacional.
O Plan finaliza solicitando do Goberno a convocatoria, “todo o máis tardar no outono de 2009″, dun Foro de Debate sobre o cambio de modelo produtivo. Ademais, reclama a aceleración dos plans sobre enerxías renovables, automóbil ecolóxico, programas I+D+i civís, aforro de enerxía, reforestación e outros programas de apoio a sectores estratéxicos da economía española.

Ningún comentario:

Publicar un comentario