luns, 20 de novembro de 2023

EU esixe ao goberno municipal que solucione a situación de precariedade do servizo de Emerxencias do Grove

Os concelleiros de Esquerda Unida reuníronse co persoal do servizo de Emerxencias e denuncian a precariedade na que traballan, cuns vehículos en mal estado, sen sistema de excarceración e cuns salarios inapropiados. Instan ao goberno a solicitar á Xunta de Galicia a conversión en GES para acadar os medios necesarios e evitar uns gastos que se aproximan ao millón de euros. Ofrécense a acompañar ao executivo local para logralo. 

Piden ao alcalde que destitúa ao concelleiro delegado pola súa desleixo e abandono do servizo de Emerxencias e que busque unha solución o máis axiña posible para evitar que desapareza o servizo 24 horas, ou non se poida actuar nunha intervención por falta de medios e, en consecuencia, ter que lamentar unha desgraza.

O Grove, 20 de novembro de 2023.- O grupo municipal de Esquerda Unida, integrado por José Antonio Otero, Susana Millán e Anxo Meis, mantivo a semana pasada unha reunión co persoal do servizo de Emerxencias do Grove para coñecer de primeira man a realidade na que desenvolven o seu traballo. O que se atoparon foi unha situación de abandono e de falta de medios para garantir un servizo vital para a protección e o benestar da poboación.

O depósito de vehículos e embarcacións non dispón de ningunha cuberta que os resgarde das adversidades climáticas. Isto ocasiona un desgaste acelerado dos mesmos, que ademais son moi caros. O camión de bombeiros está en mal estado, todo oxidado e danado, o que compromete a efectividade e/ou a prestación das intervencións. Unha das lanchas de rescate xa está inservible pola corrosión e a outra segue o mesmo camiño. A ausencia de cuberta tamén dificulta unha rápida resposta ás emerxencias, pois os traballadores teñen que equipar os vehículos co material necesario no momento dos avisos, en moitas ocasións baixo fortes choivas. Ademais, o servizo non dispón de sistema de excarceración, sendo o único de Galicia que carece deste recurso indispensable para atender accidentes de circulación.

Doutra banda, os traballadores e traballadoras do servizo de Emerxencias, que están a cumprir coas súas obrigas, e mesmo máis aló, realizando labores que non lles corresponden, fano cuns salarios moi por baixo do que lles pertence, en moitos casos sen alcanzar os 1.000 euros mensuais a pesar de contar co incentivo dos trienios. O xefe do servizo, que leva oito anos exercendo esta función, conta co mesmo salario que o resto dos traballadores e traballadoras, sen o complemento que lle corresponde polo posto que desenvolve. En moitos casos están realizando numerosas horas extra para non deixar o servizo desatendido. Esta situación agrávase cando o concelleiro delegado se nega a asinar estas horas, como sucedeu o pasado mes, ou non crea unha bolsa de emprego para cubrir as baixas ou vacacións, o que supón unha maior carga para os traballadores e traballadoras ante a carencia de persoal. Un claro exemplo do menosprezo que sufre un servizo tan esencial.

O servizo de Emerxencias do Grove demostrou e demostra que é imprescindible, pois realiza un gran labor no concello, cun nivel de intervencións e actuacións anuais que supera con creces o dos grupos de emerxencias supramunicipais (GES) da Xunta de Galicia. Segundo os datos facilitados polos traballadores, o servizo de Emerxencias do Grove realiza dentro do propio concello máis de 1.000 intervencións anuais, entre as que se inclúen incendios, accidentes, rescates, salvamentos, asistencias técnicas, prevencións, recollida de animais, trampeo de velutinas, colaboracións con outros servizos e eventos... Estas cifras contrastan coas dos GES da Xunta de Galicia, que realizan esta media nun ámbito de actuación moito maior.

Por iso, desde Esquerda Unida pídese que se deixe de desprezar o servizo por parte do goberno municipal e que se dote(actúe para dotalo) dos medios materiais para cumprir cos seus labores de forma adecuada e segura, así como que se lles equipare o salario co que lles corresponde polas súas funcións.

Esquerda Unida considera que, debido abandono do goberno e á falta de actuacións anteriores, adecuar agora todo para prestar o servizo de forma axeitada suporá un gasto para o concello preto dun millón de euros. Instalar a cuberta solicitada supón un gasto de aproximadamente 80.000 euros, un camión de bombeiros novo está entre os 200.000 e 300.000 euros, unha lancha de rescate outros 200.000 euros, un sistema de excarceración está ao redor dos 200.000 euros. A todo isto hai que sumarlle a equiparación salarial.

Un gasto inasumible a curto prazo que se podería ver reducido se o servizo fose considerado GES por parte da Xunta de Galicia. Pero entenden que para iso é necesario que o goberno municipal realice todas as xestións necesarias coa administración autonómica, entre elas, e quizais a máis importante, ter unha boa relación e deixar de atacar continuamente a esta administración, cuestión que non sucede desde que José Cacabelos é Alcalde do Grove.

Denúnciase así o desprezo e o desleixo de funcións do goberno local e do concelleiro de Seguridade co servizo de Emerxencias durante os últimos oito anos, provocando a actual situación e a posibilidade de que o servizo teña que deixar de prestar os seus servizos as 24 horas do día durante os 365 días do ano, ou que non se poida actuar nun incendio, accidente ou rescate no mar por estar inoperativos os vehículos necesarios.

Pídese ao alcalde que tome cartas no asunto dunha vez por todas e que, dada a situación, “destitúa ao concelleiro delegado das súas funcións e que procure unha solución o máis axiña posible para non ter que lamentar unha desgraza nun futuro, o cal pode estar máis preto do que pensamos” declara o voceiro de Esquerda Unida, José Antonio Otero.

“É unha vergoña que o goberno municipal teña abandonado o servizo de Emerxencias, que é fundamental para a seguridade e o benestar da cidadanía. Os traballadores e traballadoras do servizo están a facer un esforzo enorme para prestar un servizo de calidade, pero atópanse cunhas condicións de traballo inadecuadas e uns salarios inxustos. O goberno municipal ten que actuar xa para solucionar esta situación e dotar ao servizo dos medios materiais e humanos que necesita. Non podemos permitir que o servizo de Emerxencias se vexa mermado ou que non poida actuar en caso de emerxencia por culpa da irresponsabilidade e a incompetencia do goberno municipal”, asevera Otero.

“Desde Esquerda Unida pedimos que se realice a instalación dunha cuberta para o parque de vehículos. Tamén solicitamos que se recoñeza o traballo do persoal do servizo e se lles pague o que lles corresponde polas súas funcións. Ademais, ofrecémonos a acompañar ao goberno na procurar do recoñecemento do servizo como GES e así evitar o gasto dun camión de bombeiros, unha lancha salvavidas e a adquisición do sistema de excarceración”, engadiu José Antonio Otero.

1 comentario:

  1. Eu José María Casal Bea, reconocido vecino de esta localidad, apoyo está moción presentada por Esquerda Unida, Pois e de recibo todo o Expósito, pero non tendría que ser necesario chegar a pedilo, debería ser OFERTADO por o Grupo de Gobernó, son necesidades primordiales, para cubrir un servicio tan esencial, que non se pode ignorar....
    Gracias a Esquerda Unida por tal decisión.

    ResponderEliminar