sábado, 23 de xaneiro de 2021

EU pide a Xunta que ás traballadoras de axuda a domicilio se inclúan no grupo prioritario de vacinación

<a href='https://www.freepik.es/fotos/mujer'>Foto de Mujer creado por freepik - www.freepik.es</a>

O grupo municipal de Esquerda Unida presentará no pleno do vindeiro luns unha moción, pola vía de urxencia, na que se insta a Xunta de Galicia a incluír ás traballadoras do servizo de axuda a domicilio como grupo prioritario no plan de vacinación fronte á Covid-19.

O Plan Galego de Vacinación iniciouse a principios do 2021 coa vacinación de persoas residentes e traballadoras dos centros de maiores, continuando polo grupo de persoal sanitario considerado de primeira liña.

Esquerda Unida entende que as traballadoras de axuda a domicilio teñen que ser incluídas de xeito prioritario e inmediato no plan de vacinación. Estas traballadoras, que na súa maioría o fan de xeito precario, visitan un elevado número de domicilios diariamente, expóndose a ser infectadas ou a ser vector da enfermidade, motivos suficientes para incluílas no grupo prioritario.

Por ese motivo, Esquerda Unida pedirá no pleno o apoio unánime para pedir a Xunta de Galicia que as traballadoras de axuda a domicilio sexan vacinadas o máis axiña posible.

Moción completa:

PARA INCLUIR COMO GRUPO PRIORITARIO ÁS TRABALLADORAS DE AXUDA A DOMICILIO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Plan Galego de Vacinación fronte ao Sars-COV2 iniciouse a principios de 2021 coa vacinación das persoas residentes e traballadoras dos centros de maiores, continuando, tras a segunda recepción de vacinas, polo grupo de persoal sanitario considerado de primeira liña. Esquerda Unida entende que a Xunta de Galicia debera incluír de xeito prioritario ás traballadoras de axuda a domicilio no plan de vacinación coma obxectivos inmediatos das seguintes vacinas.

A situación de envellecemento e dependencia está a facer que cada vez máis galegas e galegos precisen axuda para realizaren actividades básicas nos domicilios. Este papel está a ser cuberto en moitos casos por traballadoras subcontratadas polos concellos que visitan diversos domicilios de persoas vulnerables ao día.

É precisamente a precariedade coa que traballan e a cantidade elevada de domicilios que fan diariamente o principal motivo polo que deberan ser unha prioridade na vacinación, tal e como xa se fixo en outras Comunidades como Aragón.

A exposición destas persoas ten un alto risco de infección ao mesmo tempo que de ser un vector da enfermidade, con visitas diarias e domicilios, principalmente de persoas maiores susceptibles de contaxiarse facilmente de Covid-19, motivos suficientes para incluílas como grupo prioritario.

Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete á consideración do pleno a aprobación da seguinte

PROPOSTA DE ACORDO

O Pleno do Concello do Grove insta á Xunta de Galicia a:

-      Que inclúa como grupo prioritario no plan de vacinación, das seguintes vacinas, ás traballadoras de axuda a domicilio.

Ningún comentario:

Publicar un comentario