MOCIÓNS

Mocións presentadas polo Grupo Municipal de Esquerda Unida no actual mandato (2019-2023)
 

XUÑO 2021

 • SOLICITANDO A AMPLIACIÓNS DAS PRAZAS DA ESCOLA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” DE RONS

APROBADA POR UNANIMIDADE.

VER/DESCARGAR MOCIÓN

 • SOLICITANDO CENSO DE PERSOAS QUE VIVEN SOAS E POSTA EN MARCHA DUN PLAN DE ENVELLECEMENTO ACTIVO PARA CONBATER A SOIDADE NON DESEXADA.

APROBADA POR UNANIMIDADE.

VER/DESCARGAR MOCIÓN

MAIO 2021

 • DE CONDENA AOS ÚLTIMOS ATAQUES DAS FORZAS DE OCUPACIÓN ISRALEÍS EN PALESTINA

APROBADA POR UNANIMIDADE

VER/DESCARGAR MOCIÓN

 • A FAVOR DA LIBERACIÓN DAS PATANTES DAS VACINAS CONTRA A COVID

APROBADA POR UNANIMIDADE

VER/DESCARGAR MOCIÓN

MARZO 2021

 • SOBRE O CONTROL DAS COLONIAS FELINAS. PROTOCOLO CES (CAPTURA, ESTERILIZACIÓN, SOLTA)

APROBADA COS VOTOS A FAVOR EU-PP-BNG. ABSTECIÓN PSOE

VER/DESCARGAR MOCIÓN

FEBREIRO 2021

 • PARA A IMPLANTACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS NO CONCELLO DO GROVE

APROBADA COS VOTOS A FAVOR EU-PP-BNG. ABSTENCIÓN PSOE

VER/DESCARGAR MOCIÓN

 • PARA A CONSTITUCIÓN DA MESA LOCAL POLA CULTURA E O PATRIMONIO NO CONCELLO DO GROVE

APROBADA COS VOTOS A FAVOR EU-PP-BNG. ABSTENCIÓN PSOE

VER/DESCARGAR MOCIÓN

 • PARA ABORDAR A CRISE DA COVID CON PERSPECTIVA DE XÉNERO. 8 DE MARZO DE 2021.

APROBADA POR UNANIMIDADE.

VER/DESCARGAR MOCIÓN

VER/DESCARGAR PUNTOS DE ACORDO UNIFICADOSBNG

XANEIRO 2021

 • PARA INCLUÍR COMO GRUPO PRIORITARIO ÁS TRABALLADORAS DE AXUDA A DOMICÍLIO

UNIFICADA COA DO BNG. 

APROBADA POR UNANIMIDADE

VER/DESCARGAR MOCION

 • PARA INSTAR A AUGAS DE GALICIA A AFRONTAR A SUBSTITUCIÓN DA TUBAXE QUE SUBMINISTRA A AUGA POTABLE A O GROVE

APROBADA POR UNANIMIDADE

VER/DESCARGAR MOCIÓN

 • PARA MELLORAR O USO DAS INSTALACIONS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DE PADEL DO CONCELLO DO GROVE (CONXUNTA CON PP E BNG).

REXEITADA COS VOTOS EN CONTRA DO PSOE. EU-PP-BNG A FAVOR.

VER/DESCARGAR MOCIÓN

NOVEMBRO 2020 

 • ANTE O CONFLITO NA ZONA DESMILITARIZADA DO SUR DO SÁHARA E A AGRESIÓN MILITAR MARROQUINA NO GUERGUERAT.

APROBADA POR UNANIMIDADE.

VER/DESARGAR MOCIÓN

 • PARA A ADHESIÓN Á “REDE DE ENTIDADES LOCAIS PARA DESENROLAR OS OXCECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLES DA AXENDA 2030” DA FEMP

APROBADA POR UNANIMIDADE.

VER/DESCARGAR MOCIÓN

OUTUBRO 2020

 • POLO 25 DE NOVEMBRO. DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VILENCIA DE XÉNERO

APROBADA POR UNANIMIDADE

VER/DESCARGAR MOCIÓN

XULLO 2020 

 • PARA A INSTALACIÓN DE SACOS DE GRANDES DIMENSIÓNS, “SACOS DE ESCOMBRO”, DESTINADOS Á RECOLLIDA E XESTIÓN DOS MATERIAIS E RESIDUOS EXPULSADOS POLO MAR NAS NOSAS COSTAS

APROBADA POR UNANIMDIADE

VER/DESCARGAR MOCIÓN

FEBREIRO 2020

 • DE APOIO Á LOITA FEMINISTA. 8 DE MARZO DE 2020

APROBADA POR UNANIMIDADE

VER/DESCARGAR MOCIÓN

XANEIRO 2020 

 • PARA GARANTIR A IGUALDADE DE TRATO ENTRE AS PARELLAS DE FEITO E AS CASADAS NO ACCESO Á PENSIÓN DE VIUVEZ

APROBADA POR UNANIMIDADE

VER/DESCARGAR MOCIÓN

NOVEMBRO 2019 

 • EN DEFENSA DA EDUACIÓN PÚBLICA COMO GARANTE DO DEREITO UNIVERSAL Á EDUCACIÓN EN CONDICIÓNS DE IGUALDADE.

APROBADA COS VOTOS A FAVOR DE EU-PSOE-BNG. ABSTENCIÓN PP

VER/DESCARGAR MOCIÓN

 

Mocións presentadas polo Grupo Municipal de Esquerda Unida no mandato 2015-2019

EN ELABORACIÓN

 
Mocións presentadas polo Grupo Municipal de Esquerda Unida mandato (2011-2015

v FEBREIRO 2015
Ø  SOLICITANDO ASILO POLÍTICO AO MOZO ACTIVISTA SAHARAUÍ HASSANNA AALIA.
APROBADA POR UNANIMIDADE
v OUTUBRO 2014
Ø SOLICITANDO A RETIRADA DOS COLECTORES DE HUMANA. VER MOCIÓN 
REXEITADA
Ø POR UNHA ELECCIÓN DEMOCRÁTICA DE ALCALDES E ALCALDESAS. VER MOCIÓN
REXEITADA
v XULLO 2014
Ø  EN DEFENSA DO POBO PALESTINO E CONDENA Á AGRESIÓN BÉLICA DE ISRAEL. VER MOCIÓN
APROBADA POR UNANIMIDADE.
v XUÑO 2014
Ø DECLARAR A ILEXITIMIDADE DUNHA PARTE DA DÉBEDA DO CONCELLO. VER MOCIÓN
REXEITADA. A FAVOR EU-BNG. EN CONTRA PP-PGD. ABSTENCIÓN PSOE-AMECA.
Ø INSTANDO AO GOBERNO A CONVOCAR UN REFERENDO SOBRE O MODELO DE ESTADO. VER MOCIÓN
REXEITADA. A FAVOR EU-BNG-PGD-AMECA. EN CONTRA PP. ABSTENCIÓN PSOE-A.AGUIN (PP)
v MARZO 2014
Ø FORMULACIÓN ANTE O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DO CONFLICTO EN DEFENSA DA AUTONOMÍA LOCAL. VER MOCIÓN
REXEITADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG. EN CONTRA: PP-AMECA
v XANEIRO 2014
Ø MEDIDAS PARA PREVIR A POBREZA ENERXÉTICA. VER MOCIÓN
APROBADA. POR UNANIMIDADE.
Ø SOLICITANDO A RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE LEI DE PROTECCIÓN DOS DEREITOS DO CONCIBIDO E DA MULLER EMBARAZADA DO PARTIDO POPULAR. VER MOCIÓN
APROBADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG-AMECA-PGD-L.BESADA (PP) - C.OTERO (PP). ABSTENCIÓN: OCHOA (PP). EN CONTRA: M.PÉREZ (PP) - CALLÓN (PP).
v OUTUBRO 2013
Ø CONTRA A REFORMA DAS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS. VER MOCIÓN
REXEITADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG - EN CONTRA: PP-PAD-AMECA.
v XULLO 2013
Ø DOTACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS DE ENSAIO PARA AS BANDAS LOCAIS. VER MOCIÓN.
REXEITADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG. EN CONTRA: PP-PGD-AMECA
Ø SOLITUD DE COMPARECENCIA DE DÑA. JULIA AIDA FILGUEIRA PÉREZ, VER MOCIÓN
APROBADA. POR UNANIMIDADE
v MAIO 2013
Ø SOBRE A LEI ORGÁNICA PARA A MELLORA DA CALIDADE EDUCATIVA (LOMCE). VER MOCIÓN.
APROBADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG-AMECA. EN CONTRA: PP-PGD
Ø EN DEFENSA DO CARACTER SOCIAL DA VIVENDA. VER MOCIÓN.
APROBADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG-AMECA. ABSTENCION: PGD. EN CONTRA: PP
v ABRIL 2013
Ø CREACIÓN DUN PARQUE CANINO, HABILITACIÓN ZONAS ESPALLAMENTO E INSTALACIÓN SANECANES. VER MOCIÓN.
APROBADA. POR UNANIMIDADE.
Ø TRANSPARENCIA DE DATOS NO CONCELLO DO GROVE. VER MOCIÓN.
APROBADA. POR UNANIMIDADE.
v FEBREIRO 2013
Ø POLA DEFENSA DA FÁBRICA CUCA DE VILAXOAN E O NON TRASLADO DA PRODUCIÓN DA MESMA A O GROVE. VER MOCIÓN.
REXEITADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG - EN CONTRA: PP-PGD-AMECA
v XUÑO 2012
Ø PACTO PARA BLINDAR O EMPREGO PÚBLICO E OS SERVIZOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE O GROVE.  VER MOCIÓN.
REXEITADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG - EN CONTRA: PP-PGD-AMECA.
v MAIO 2012
Ø NORMAS REGULADORAS PARA ORGANIZACIÓN E REXISTRO DE ACOLLEMENTOS CIVÍS NO GROVE. VER MOCIÓN.
APROBADA. A FAVOR EU-PSOE-BNG-AMECA-PGD- PP (6). EN CONTRA: C. OTERO (PP).
Ø MODIFICACIÓN DA LEXISLACIÓN PARA QUE A IGREXA CATÓLICA PAGUE O IMPOSTO DE BENS E INMOBLES. VER MOCIÓN.
REXEITADA. A FAVOR: EU-PSOE. EN CONTRA: PP-PGD-AMECA. ABSTENCIÓN: BNG.
v XANEIRO 2012
Ø DEFENSA DO DEREITO DA COBERTURA SANITARIA A TODA A CIDADANÍA. VER MOCIÓN.
REXEITADA. A FAVOR: EU-PSOE-BNG. EN CONTRA: DO PP-PGD-AMECA
v XUÑO 2011
Ø PROCURA DUN CONVENIO COLABORACIÓN CO CENTRO DE DÍA DE SANXENXO PARA O SERVIZO DE TRANSPORTE,  VER MOCIÓN.

APROBADA. POR UNANIMIDADE.